wpu.nu

Ulf Lingärde

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Lingärde

Relevans
Dataexpert vid SSI (osäker position), menar sig ha vetskap om MOP.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

D6750-00

1988-08-04

1993-11-03

 [PDF] 

Hörd 

D6750-00-A

 [PDF] 

Hörd 

D6750-00-B

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

D6750-00-C

1988-11-15

1993-11-03

 [PDF] 

[Liggaren]

D6750-00-D

1988-11-15

1993-11-03

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

D6750-00-E

1988-11-15

1993-11-03

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

D6750-00-F

1988-11-15

1993-11-03

 [PDF] 

[Liggaren]

D6750-00-G

1988-11-23

1993-11-03

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

D6750-00-H

1989-04-19

1993-11-03

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

D6750-00-I

1989-04-19

1993-11-03

[Liggaren]

D6750-00-J

1989-04-10

1993-11-03

[Liggaren]

D6750-03

1988-09-21

1993-11-03

[Liggaren]

D6750-04

1988-10-24

1993-11-03

[Liggaren]

D6750-05

1988-11-21

1993-11-03

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

D6750-06

1989-07-18

1993-11-03

[Liggaren]

D6750-07

1989-11-17

1993-11-03

[Liggaren]

D6750-08

1998-06-11

1993-11-03

[Liggaren]

D6750-09

1998-06-11

1993-11-03

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

D6750-10

1998-06-11

1993-11-03

[Liggaren]

D6750-11

2018-02-15

D6750-11-A

[Liggaren]

D6750-12

2019-07-26

D6750-14

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

D11614-12

1991-11-14

1993-11-03

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Har medverkat i Robert Aschbergs "Diskutabelt"

Förekommer i wpu

Obs! Uppslag kommer sist i listan"

 
AGAG
Ann-1991-09-30 D11614-12 Ulf Lingärde.pdf
Ann-1991-09-30 D11614-12 Ulf Lingärde.pdf/1
Ann-1991-09-30 D11614-12 Ulf Lingärde.pdf/7
Brabantmördarna
D11614-12
D6750-00
D6750-00-A
D6750-00-B
D6750-00-C
D6750-00-D
D6750-00-E
D6750-00-F
D6750-00-G
D6750-00-H
D6750-00-I
D6750-06
D6750-10
Förkortningar
HI18670
HI18670-00
Pol-1987-02-23 D6750-00 Brev från Ulf Lingärde.pdf
Pol-1987-02-23 D6750-00 Brev från Ulf Lingärde.pdf/1
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf Lingärde.pdf
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf Lingärde.pdf/1
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/1
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/15
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/17
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/20
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/23
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/27
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/28
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/29
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/3
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/33
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/34
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/37
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/38
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/41
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/42
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/43
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/44
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/45
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/48
Pol-1987-02-23 D6750-00 Ulf-Ling rde.pdf/62
Pol-1987-03-23 D6750-00-A Ulf Lingärde.pdf
Pol-1987-03-23 D6750-00-A Ulf Lingärde.pdf/1
Pol-1987-09-12 D 6750-E Tips från journalist-Ulf Lingärde.pdf
Pol-1987-09-12 D 6750-E Tips från journalist-Ulf Lingärde.pdf/1
… ytterligare resultat