Anti Avsan

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökFoto

Plats för foto


Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Anti Avsan [AA], polis, senare politiker (m), enligt enstaka privatspanare den s.k. Dekorimamannen. En av de ivrigaste förespråkarna för att AA var "Dekorimannen" och även GM var författaren Sven Anér, men som efter en bok och ett antal år av utpekande, slutligen tog tillbaka detta.

Sven Anérs skrivelser om tillbakadragande av sina utpekanden: Länk: Sven Anér, MOP - arkivet

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Anti Avsan i wpu.nu.

Avsnitt

Anti Avsan har inget eget avsnitt.

Dokument

Dokument där Anti Avsan är uppgiftslämnare

  • EH14879-01 (Förhör med Anti Avsan, I Palmeutredningen, med, 1993-06-16T10:30:00)

Det finns inga dokument registrerade där Anti Avsan omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Anti Avsan har lämnat uppgifter, eller förhörts i följande uppslag:

Omnämnd

Det finns inga förhör där Anti Avsan har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder