wpu.nu

Anti Avsan

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

AA
Anti Harald Avsan

Relevans
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Anita Avsan 28 år vid tiden för mordet tjänstgjorde då inom knark-span.

Tjänsteställen:
1986: Stockholms pd / Ordningsavdelningen / VD? Pikétstyrkan
1993:
Tjänstegrad:
1986: ??
1993: Polisinspektör
Befattning / Funktion: Pikétpolis

Anti Avsan [AA], polis, senare politiker (m), enligt enstaka privatspanare den s.k. Dekorimamannen. En av de ivrigaste förespråkarna för att AA var "Dekorimannen" och även GM var författaren Sven Anér, men som efter en bok och ett antal år av utpekande, slutligen tog tillbaka detta.

Sven Anérs skrivelser om tillbakadragande av sina utpekanden: Länk: Sven Anér, MOP - arkivet
__________________

Anti Avsan i riksdagen 2018
Debatt om förslag 25 april 2018
Betänkande:Processrättsliga frågor
Betänkande 2017/18:JuU15
Nej till motioner om processrättsliga frågor (JuU15)

Riksdagen sa nej till ett 60-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2017 om processrättsliga frågor. Motionerna tar bland annat upp frågor om hemliga tvångsmedel, snabbare lagföring och vittnen. Riksdagen sa nej till förslagen bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.
_______________________

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D22174-00

2018-03-15

2018-04-23

 [PDF] 

EH14879-00

[Liggaren]

EH14879-00-A

1993-02-04

1993-11-13

[Liggaren]

EH14879-00-B

1993-06-24

1993-11-13

[Liggaren]

EH14879-00-C

1993-10-29

1993-11-13

[Liggaren]

EH14879-00-D

1993-12-07

1993-11-13

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

EH14879-01

1993-06-16

1993-11-13

[Liggaren]

EH14879-01-A

1993-06-16

1993-11-13

[Liggaren]

EH14879-02

1993-06-16

1993-11-13

 [PDF] 

EH14879-02-A

 [PDF] 

EH14879-02-C

 [PDF] 

[Liggaren]

EH14879-03

1993-06-17

1993-11-13

 [PDF] 

EH14879-03-B

[Liggaren]

EH14879-04

1993-06-22

1993-11-13

[Liggaren]

EH14879-05

2006-04-19

1993-11-13

[Liggaren]

EH14879-06

2009-02-04

1993-11-13

[Liggaren]

EH14879-07

2013-08-22

1993-11-13

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder