wpu.nu

Bengt J. Wallroth

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Bengt Johan Wallroth (1931-2005) var en svensk officer, generalmajor, militär underrättelsechef och ämbetsman.

Biografi och karriär (urval)
Datum Händelse
1931-04-01 engt Wallroth föddes.
1950 Studentexamen.
1953 Officersexamen från Krigshögskolan och förordnande som fänrik vid Jämtlands fältjägarregemente (I5).
1960 Studier vid MHS Militärhögskolan (1960-1962).
1965 Befordran till kapten vid Generalstabskåren.
1965-1984 Tjänstgöring vid Fst Försvarsstaben med avbrott för trupptjänstgöring vid
Dalregementet I 13 (1969-1970)
Svea Livgarde I 1 (1975-1977)
Älvsborgs regemente I 15 (1977-1978)
1971 Från 1971 tillikabefattningar och uppdrag inom Sveriges militära underrättelsetjänst.
1975 Studier vid FHS Försvarshögskolan.
1976 Expert i Militäransvarskommittén (1976-1982).
1977 Befordran till Överste.
1978 Befordran till Överste av första graden.
1978 Underrättelsechef. C Fst/Op5 Chef för Försvarsstabens operationssektion 5 (1978-1982).
1982 Tjänsteförrättande Chef för Försvarsmaktens Operationsledning (OPL).
1984 Befordran till generalmajor.
1984 Chef för försvarsdepartementets internationella avdelning (1984-1989).
1986-02-28 Bengt Wallroth var 55 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.
1986 Medlem I Kungliga Krigsvetenskapsakademien.
1989 Generaldirektör för FRA Försvarets Radioanstalt (1989-1994).
1994 Studier i historia och statskunskap vid Stockholms universitet.
1995 Huvudsekreterare i ubåtskommissionen.
1996 Expert i Underrättelsekommittén (Fö 1996:08).
2005-02-04 Bengt Wallroth avled i en ålder av 73 år.


I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D11614-12

1991-11-14

1993-11-03

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder