Brottsrubricering

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök

För att en tilltalad ska kunna dömas till ansvar, måste det vara bevisat att den tilltalade har begått en brottslig handling. Det betyder att det ska bevisas att handlingen är ett brott och att den tilltalade utfört handlingen. Båda dessa villkor måste vara uppfyllda för att fälla. Man kan till exempel tänka sig att en person är åtalad för misshandel genom att ha slagit målsäganden i ansiktet, och att det är bevisat att den tilltalade utfört handlingen mot målsäganden. Om åklagaren misslyckas med att bevisa att det inte var fråga om nödvärn kan den tilltalade inte dömas.


I Palmeutredningen har detta varit av mindre intresse. Frågan om det har varit fråga om mord, dråp, vållande till annans död, eller någon annan handling, brottslig eller ej, har varit sekundär till den primära frågan om vem som utfört handlingen. Om man vet vem, kan man senare utreda hur, vad och varför. Det kan anses vara mycket begärt att kunna visa vilket brott som begåtts när utredningen fortfarande står mycket långt ifrån att hitta en gärningsman.

Mord, alternativt dråp

Konsensus i utredningen, och i MOP-communityt är att det aktuella brottet är ett mord. I vissa teorier om brottet kan man tänka sig att det skulle kunna vara fråga om dråp, eller vållande till annans död. Man kan till exempel tänka sig att det skulle bli aktuellt i "förväxlingsteorin" eller att en gärningsmans uppsåt endast varit att skrämma paret Palme.


Gemensamt för ovanstående brottsrubriceringar är att det förutsätter en handling som orsakar att Olof Palme avled. Det kan i sin tur delas upp i att "en person dödades" och att "offret är identisk med Olof Palme". För omväxlings skull finns här mycket gott om bevis. Som bevis för det förstnämnda kan nämnas obduktionsprotokoll B3-00 B3-03 och dödsattest, det stora antalet vittnen som såg en man dödas, dö, och transporteras därifrån E13-00 E15-00 E19-00 E63-00 E9979-00 . En av dessa, Anna Hage är dessutom sjukvårdskunnig och utför livräddning i väntan på ambulansen. Ambulansföraren Kennet Lavrell uppger att mannen blödde mycket och hade ett hål igenom kroppen A14209-00 . Om så skulle behövas går det förmodligen belägga hela händelseförloppet från skottet till dödsförklaringen.


Det finns också gott om bevis för att säga att den avlidne personen är identisk med Sven Olof Joachim Palme, Sveriges statsminister. <någon som orkar får gärna skriva mer här>


Det bör därför anses att det är styrkt bortom rimligt tvivel att Olof Palme, Sveriges statsminister, blev bragd om livet.

Det lämnar dock utrymme för orimligt tvivel. Det finns ett antal teorier som lever i detta tvivels-utrymme. För att dessa teorier ska kunna komma i fråga krävs att delar av bevisningen ovan faller. Nedan är dessa indelade efter vad de lyckas så tvivel i.

Den döde är identisk med Olof Palme, men handlingen som ledde till detta är inte ett brott

Självmordsteorin

För att detta ska komma i fråga måste det kunna sås rimligt tvivel i att det var en annan person än Olof Palme själv som sköt. Om en person i samförstånd och på uppmaning av Olof Palme skjutit honom, är det ändå fråga om mord, eller dråp. Man kan inte samtycka till mer än ringa våld mot sin person. Som vanligt krävs extraordinära bevis för att komma med extraordinära påståenden. Man behöver tex förklara hur Palme kunde hålla i en revolver och skjuta sig själv i ryggen på ett sätt som inte väckte uppmärksamhet. Man behöver förklara hur vittnen kunde se en person bakom eller bredvid paret avfyra en revolver i samma stund som Palme då skjuter sig själv. Han var ju oskadd innan och föll till marken direkt efter, och inget känt vittne har sett att han sköt sig själv i samband med detta. Man kan hävda att Olof tog sitt liv på annat sätt än genom ett revolverskott strax innan han blev skjuten. Detta kräver dock en mycket noggrann synkronisering mellan Palme och den som simulerar ett mord. Det är bara en av alla de frågor som skapas av denna teori.

Den döde är inte identisk med Olof Palme, men handlingen som ledde till det är ett brott

Teatermord

En annan person dödades i Olof Palmes ställe. Handlingen är ett brott, men offret är inte Olof Palme. <den som orkar får skriva mer här>

Slutsats

För att kunna föra ett intellektuellt hederligt samtal krävs saklig och konsekvent bevisvärdering. Det betyder att här på wpu fokuserar vi på att att en person identisk med Olof Palme har bragts om livet genom en brottslig handling. Det är det som kallas Palmemordet till vardags. Brottsrubriceringen är alltså mord, alternativt dråp. De teorier som kräver att så inte är fallet, ges utrymme proportionellt mot det tvivel de lyckas tillfoga denna konsensus.