Uppslag:E19-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
19-00
Registrerat
1988-08-01
Ad acta
1991-05-21
Avsnittsanteckningar
(MASKAT)
Uppslagsanteckningar
(MASKA) , E20
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: E20-00
Kort sammanfattning
Första förhör på mordplats
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-01 00:15
Avslutat


Frk Hage uppger: fredagen den 28 februari 1986 hade hon och en väninna Karin Johansson, besökt Filmstaden på Mäster Samuelsgatan. De lämnadelokalen vid 23-tiden och sammanträifade sedan på Norrlandsgatan ned tre kamrater, so åkte bil. De körde från Norrlandsgatan och till Sveavägen och passerade Kungsgatan i vänster körfält. Strax efter de pas serat Kungsgatan iakttog hon en man liggande på Sveavägens högra (östra) gångbana. Hon fick den uppfattningen att mannen kanske fått en hjärtinfarkt eller t epilektikeranfall och bilen stannades och hon sprang fram till mannen. Hon lade samtidigt märke till en man som befann sig ett tiotal meter från den liggande mannen, och springande lämnade platsen. Hon uppfattade denne man -X- som vara medelålders, mörk, och klädd i en 3/4 lång rock eller jacka. Hon tror inte att han hade något i händerna. X försvann in på en sidogata till höger. När hon kom fram till mannen som låg på gångbanan, såg hon att han blödde ur munnen och näsan. En kvinna stod brevid mannen och en man -Y- satt nedhukad vid den skadades huvud. Hon kände om den skadade mannen -Z- hade någon puls och kände därför först på halsen och sedan på ena handleden. Hon kände då inga pulsslag. Hon vände Z på rygg och gav honom två hjärtstötar och fortsatte sedan med hjärtkomprission cirka 15 - 20 gånger. Y gav Z konstgjord andning genom att blåsa in luft mun mot mun ett par gånger, Kvinnan som stod bredvid A verkade vara chockad och "knuffade undan" frk Hage och gkrek att ambulans skulle komma och att läkare skulle göra operation, Ambulans kom till platsen och ungefär samtidigt kom polispersonal. Enligt hennes uppfattning verkade Z "livlös" och xxxxxxxx ha "stela ögon". Hon kände inte igen mannen men fick senare veta att Z akulle vara stataminister Palme, Kvinnan presenterade sig även senas som fru Palme, Frk Hage kan inte lämna något närmare signalement på mannen X. Det var ganska mörkt på platsen. Hennes inriktning var att om möjligt försöka få igång hjärtverksamheten hos Z, som hon uppfattade vara djupt medvetslös.

Uppläst under hand,
Förhöret slut kl 01.05.

Pol-1986-03-01 0015 E19-00 Förhör med Anna Hage.pdf


Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-01 00:15
Avslutat


Förhörslodara

FORHOR

Bil krinsp E Näslund

Sid. 02 Förhörsplats

03 Förhorsdatum 04 Förhôr bolj kl 05 Onr KCV

1986-03-01 00.15

08 Utskriften ut. 06

07 TelefonFörhöret intalat

ford av (sign) forhor

på blad, band 09 Hord person (efternamn och alla förnamn i ratt följd, tilltalsnamnet markeras)

10 Personnummer Hage, ANNA Birgitta11 Yike/Titel 12 Födelsehemort (forsamling och ansbokstav)


15 Medborgare i

(betr utl). 16 Anställning (arbetsgivare, postadress), telefon, central sjömansregistrering

Studerar17 Föräldrars namn och postadress (betr misstankt som år underårig eller utlanning)

redovisas på annan handling

Nat tokst betra

Annan kor kortshavare

18 Stalning till misstankt masagande '19 Korkort mm vittne

Har

korkort 20 Den horde ar

misstänkt målsägande vittne 22 Undo XX SEXOT/ Anledning till förhoret

klass betti ansbeteckning Har

traktorkort 21 Forhorsvittno eller annan narvarando (t ex tolk)


Ønskas ej Donskas (Ev namn)

Y -

24 Berattelse

Prk Hage uppger: fredagen den 28 februari 1986 hade hon och en väninna nibesökt Filmstaden på läster Samuelsgatan. De lämnadelokalen vid 23-tiden och sammantr ifade sedan på Norrlandsgatan med tre karrate, so akte bil. De körde fran o rlandsgatan och till Sveavägen och passerade kungsgatan i vänster körfält. Strax efter de yas erat Kungsgatan iakttog hon en man liggande på Sveavägens högra (östra) gång hana. !Ion fick den uppfattningen att mannen kanske fått en hjärtinfarkt eller di epilektikeranfall och bilen stannades och hon sprang fram till mannen. Hon lade samtidigt märke till en man som befann sig ett tiotal meter från den liggande mannen, och springande lämnade platsen. Hon uppfattade denne man X - som vara medelålders, mörk, och klädd i en 3/4 lång rock eller jacka, Hon tror inte att han hade något i händerna. X försvann in på en sidogata till höger. När hon kom fram till mannen som låg på gångbanan, såg hon att han blödde ur munnen och näsan. En kvinna stod brevid mannen och en man satt nedhukad vid den skadades huvud. Hon kände om den skadade mannen - % - hade någon puls och kände därför först på halsen och sedan på ena handleden. Hon kände då inga pulsslag. Hon vände % på rygg och gav honom två hjärtstötar och fortsatte sedan med hjärtkomprission cirka 15 - 20 gånger. Y gav 2 konstgjord andning genom att blåsa in luft mun mot mun ett par gånger. Kvinnan som stod bredvid å verkade vara chockad och "knuffade undan" frk Hage och skrek att ambulans skulle komma och att läkare skulle göra operation. Ambulans kom till platsen och ungefär samtidigt kom polispersonal. Enligt hennes uppfattning verkade % "livlös" och kutmxxxx na "stela ögon". !ion kände inte igen mannen men fick senare veta att skulle vara statsminister Palme. Kvinnan presenterade sig även som fru Palme. Frk page kan inte lämna något närmare signalement på mannen X. Det var ganska mörkt på platsen. Hennes inriktning var att om möjligt försöka få i ång hjärtverksamheten hos ?, som hon uppfattade vara djupt medvetslös. Uoplast under hand, Förhöret slut kl 01.05.

rauhn E20

luo. 860820

Pol-1986-03-01 0015 E19-00 Förhör-Anna-Hage.pdf


Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2011-03-20
Avslutat


E-00019 - 0o-k

UL

Protokoll fört vid förhör med Anna Hage (680911-0320) Förhöret hålls på Annas arbete,den 11 juli 2019 med början kl.10.07 Förhörsledare är utredare Jonas Englund. Förhörsvittne är ej tillgängligt

H

Anna underrättas inledningsvis om att hon ska höras med anledning av mordet på Olof Palme. Förhöret ingår i en så kallad fotokonfrontation. Anna kommer att förevisas 10 st fotografier föreställande olika män. Frågan är om Anna kan upptäcka den man som någon gång i augusti 1988 uppsökte henne på Annas dåvarande arbetsplats. Förhöret kommer att spelas in i dialogform vilket innebär att förhöret skrivs ut i sin helhet.

F1. Då börjar vi med att titta på de här.

Anna: Mm.

H Fl. De är numrerade 1 till 10.

(Anna tittar på bilderna en längre stund)

Anna: Ehh, spontant om vi ska titta på själva, det jag spontant känner på bilderna, det är ju att nummer 5 och 7 är de jag reagerar lite mer på. Men bredare isär på ögonen. Med det sagt är att jag inte reagerar på någon av dem specifikt. Men just utseendemässigt med lite mörkare ögonbryn och lite mer isär på ögonen.

Fl. Om du tänker att..

Anna: Lite större ögon.

Fl: Ja. Om vi tänker, hade han baskern på sig under hela besöket eller tog han av sig baskern?

Anna: Tog av sig.

FI: Baskern.

Anna: Ja

Fl: Han tog av sig?

Pol-2019-07-11 E19-00-K Förhör-Anna-Hage.pdf

Anna: Ja.

Fl: Jaer i så fall om man Iför så här. Om man tänker..

Anna: Håret har jag inte ens tittat på.

Fl: Nej.

Anna: Det minns jag inte alls, utan det är ögonen jag tänker på och att ögonen är lite mer isär på ögonen. Det är svårt meder 1 eftersom nummer 1 har glasögon och han hade inte gla.

Fl: Ok.

Anna: Så där är det svårt att se om det är. Spontant är nummer 7:s ögon mer likt. Som jag kan minnas.

Fl: Ok. Och nummer 5, vad är det som avviker med honom om du jämför med 7:an?

H H

Anna: Lite mindre huvud tror jag. Jag är inte säker alls men om jag skulle på något sätt så är det nummer 7 som är mest, som är mest lik.

Fl. Ja.

Anna: Det har ju som sagt gått 33 år sen, eller 30 år sen är det väl, 31 år sen. 30 år sen.

Fl: Minns du om han hade någon ansiktsbehåring, mustasch eller skägg eller?

Anna: Nej, jag tror inte det.

Fl: Jag har försökt tänka så själv också..

Anna: Inte skägg, verkligen inte skägg. Det vet jag med bestämdhet.

Fl. Ja det är ju jättesvårt.

Anna: Ja, det är jättesvårt.

Fl: Men du säger att du reagerar för 5:an och 7:an.

Anna: Mm.

Pol-2019-07-11 E19-00-K Förhör-Anna-Hage.pdf

Fl: Ja, då var det klart så. Längre kommer vi inte med det.

Anna: Nej.

FI. Då avslutar vi konfrontationsförhöret och klockan är nu 10.12.

V

Pol-2019-07-11 E19-00-K Förhör-Anna-Hage.pdf

) )

2.

3,

4.

5.

7.

9

io,

Pol-2019-07-11 E19-00-K Förhör-Anna-Hage.pdf

SS 3.4. SSP

5. 6. SS 7. ss 8. SS 9.10.Fotokonfrontation Anna Hage

Pol-2019-07-11 E19-00-K Förhör-Anna-Hage.pdf