wpu.nu

Uppslag:E19-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
19-00
Registrerat
1988-08-01
Ad acta
1991-05-21
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Anna Hage såg mordet från bil på Sveavägen. Steg ur och sprang fram till den skjutne, Olof Palme, och påbörjade livräddningsförsök. Lämnade signalementsuppgifter på gärningsmannen.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-01 00:15
Avslutat
1986-03-01 01:05


Frk  Anna  Hage uppger:
1986-02-28 hade hon och en väninna Karin Johansson, besökt Filmstaden på Mäster Samuelsgatan.

De lämnade lokalen vid 23-tiden och sammanträffade sedan på Norrlandsgatan med tre kamrater, som åkte bil.

De körde från Norrlandsgatan och till Sveavägen och passerade Kungsgatan i vänster körfält.

Strax efter de passerat Kungsgatan iakttog hon en man liggande på Sveavägens högra (östra) gångbana.

Hon fick den uppfattningen att mannen kanske fått en hjärtinfarkt eller epilektikeranfall och bilen stannades och hon sprang fram till mannen.

Hon lade samtidigt märke till en man som befann sig ett tiotal meter från den liggande mannen, och springande lämnade platsen.

Hon uppfattade denne man -X-(1) som vara medelålders, mörk, och klädd i en 3/4 lång rock eller jacka.

Hon tror inte att han hade något i händerna.

X(1) försvann in på en sidogata till höger.

När hon kom fram till mannen som låg på gångbanan, såg hon att han blödde ur munnen och näsan.

En kvinna stod bredvid mannen och en man -Y-(2) satt nedhukad vid den skadades huvud.

Hon kände om den skadade mannen -Z-(3) hade någon puls och kände därför först på halsen och sedan på ena handleden.

Hon kände då inga pulsslag. Hon vände -Z-(3) på rygg och gav honom två hjärtstötar och fortsatte sedan med hjärtkompression cirka 15 - 20 gånger.

Y(2) gav -Z-(3) konstgjord andning genom att blåsa in luft mun mot mun ett par gånger.

Kvinnan som stod bredvid A(4) verkade vara chockad och "knuffade undan" frk Anna Hage och skrek att ambulans skulle komma och att läkare skulle göra operation.

Ambulans kom till platsen och ungefär samtidigt kom polispersonal.

Enligt hennes uppfattning verkade -Z-(3) "livlös" och ha "stela ögon".

Hon kände inte igen mannen men fick senare veta att -Z-(3) skulle vara statsminister Palme(3).

Kvinnan presenterade sig även senare som fru Palme.

Frk Anna Hage kan inte lämna något närmare signalement på mannen X(1).

Det var ganska mörkt på platsen.

Hennes inriktning var att om möjligt försöka få igång hjärtverksamheten hos -Z-(3), som hon uppfattade vara djupt medvetslös.

Uppläst under hand,


Förhöret slut klockan 01:05 .


Förklaringar till kriminalinspektör E Näslunds KCV beteckningar:

(1) X = Gärningsmannen.

(2) Y = Oklart händelseförlopp när Y kom till mordplatsen och därmed framgår inte identitet klart av uppslaget.

(3) Z = Olof Palme.

(4) A = Anna Hage.

Pol-1986-03-01 0015 E19-00 Förhör med Anna Hage.pdf

Pol-1986-03-01 0015 E19-00 Förhör med Anna Hage.pdf

Frk  Anna  Hage uppger:
1986-02-28 hade hon och en väninna Karin Johansson, besökt Filmstaden på Mäster Samuelsgatan.

De lämnade lokalen vid 23-tiden och sammanträffade sedan på Norrlandsgatan med tre kamrater, som åkte bil.

De körde från Norrlandsgatan och till Sveavägen och passerade Kungsgatan i vänster körfält.

Strax efter de passerat Kungsgatan iakttog hon en man liggande på Sveavägens högra (östra) gångbana.

Hon fick den uppfattningen att mannen kanske fått en hjärtinfarkt eller epilektikeranfall och bilen stannades och hon sprang fram till mannen.

Hon lade samtidigt märke till en man som befann sig ett tiotal meter från den liggande mannen, och springande lämnade platsen.

Hon uppfattade denne man -X-(1) som vara medelålders, mörk, och klädd i en 3/4 lång rock eller jacka.

Hon tror inte att han hade något i händerna.

X(1) försvann in på en sidogata till höger.

När hon kom fram till mannen som låg på gångbanan, såg hon att han blödde ur munnen och näsan.

En kvinna stod bredvid mannen och en man -Y-(2) satt nedhukad vid den skadades huvud.

Hon kände om den skadade mannen -Z-(3) hade någon puls och kände därför först på halsen och sedan på ena handleden.

Hon kände då inga pulsslag. Hon vände -Z-(3) på rygg och gav honom två hjärtstötar och fortsatte sedan med hjärtkompression cirka 15 - 20 gånger.

Y(2) gav -Z-(3) konstgjord andning genom att blåsa in luft mun mot mun ett par gånger.

Kvinnan som stod bredvid A(4) verkade vara chockad och "knuffade undan" frk Anna Hage och skrek att ambulans skulle komma och att läkare skulle göra operation.

Ambulans kom till platsen och ungefär samtidigt kom polispersonal.

Enligt hennes uppfattning verkade -Z-(3) "livlös" och ha "stela ögon".

Hon kände inte igen mannen men fick senare veta att -Z-(3) skulle vara statsminister Palme(3).

Kvinnan presenterade sig även senare som fru Palme.

Frk Anna Hage kan inte lämna något närmare signalement på mannen X(1).

Det var ganska mörkt på platsen.

Hennes inriktning var att om möjligt försöka få igång hjärtverksamheten hos -Z-(3), som hon uppfattade vara djupt medvetslös.

Uppläst under hand,


Förhöret slut klockan 01:05 .


Förklaringar till kriminalinspektör E Näslunds KCV beteckningar:

(1) X = Gärningsmannen.

(2) Y = Oklart händelseförlopp när Y kom till mordplatsen och därmed framgår inte identitet klart av uppslaget.

(3) Z = Olof Palme.

(4) A = Anna Hage.
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-01 00:15
Avslutat


Förhörslodara

FORHOR

Bil krinsp E Näslund

Sid. 02 Förhörsplats

03 Förhorsdatum 04 Förhôr bolj kl 05 Onr KCV

1986-03-01 00.15

08 Utskriften ut. 06

07 TelefonFörhöret intalat

ford av (sign) forhor

på blad, band 09 Hord person (efternamn och alla förnamn i ratt följd, tilltalsnamnet markeras)

10 Personnummer Hage, ANNA Birgitta11 Yike/Titel 12 Födelsehemort (forsamling och ansbokstav)


15 Medborgare i

(betr utl). 16 Anställning (arbetsgivare, postadress), telefon, central sjömansregistrering

Studerar17 Föräldrars namn och postadress (betr misstankt som år underårig eller utlanning)

redovisas på annan handling

Nat tokst betra

Annan kor kortshavare

18 Stalning till misstankt masagande '19 Korkort mm vittne

Har

korkort 20 Den horde ar

misstänkt målsägande vittne 22 Undo XX SEXOT/ Anledning till förhoret

klass betti ansbeteckning Har

traktorkort 21 Forhorsvittno eller annan narvarando (t ex tolk)


Ønskas ej Donskas (Ev namn)

Y -

24 Berattelse

Prk Hage uppger: fredagen den 28 februari 1986 hade hon och en väninna nibesökt Filmstaden på läster Samuelsgatan. De lämnadelokalen vid 23-tiden och sammantr ifade sedan på Norrlandsgatan med tre karrate, so akte bil. De körde fran o rlandsgatan och till Sveavägen och passerade kungsgatan i vänster körfält. Strax efter de yas erat Kungsgatan iakttog hon en man liggande på Sveavägens högra (östra) gång hana. !Ion fick den uppfattningen att mannen kanske fått en hjärtinfarkt eller di epilektikeranfall och bilen stannades och hon sprang fram till mannen. Hon lade samtidigt märke till en man som befann sig ett tiotal meter från den liggande mannen, och springande lämnade platsen. Hon uppfattade denne man X - som vara medelålders, mörk, och klädd i en 3/4 lång rock eller jacka, Hon tror inte att han hade något i händerna. X försvann in på en sidogata till höger. När hon kom fram till mannen som låg på gångbanan, såg hon att han blödde ur munnen och näsan. En kvinna stod brevid mannen och en man satt nedhukad vid den skadades huvud. Hon kände om den skadade mannen - % - hade någon puls och kände därför först på halsen och sedan på ena handleden. Hon kände då inga pulsslag. Hon vände % på rygg och gav honom två hjärtstötar och fortsatte sedan med hjärtkomprission cirka 15 - 20 gånger. Y gav 2 konstgjord andning genom att blåsa in luft mun mot mun ett par gånger. Kvinnan som stod bredvid å verkade vara chockad och "knuffade undan" frk Hage och skrek att ambulans skulle komma och att läkare skulle göra operation. Ambulans kom till platsen och ungefär samtidigt kom polispersonal. Enligt hennes uppfattning verkade % "livlös" och kutmxxxx na "stela ögon". !ion kände inte igen mannen men fick senare veta att skulle vara statsminister Palme. Kvinnan presenterade sig även som fru Palme. Frk page kan inte lämna något närmare signalement på mannen X. Det var ganska mörkt på platsen. Hennes inriktning var att om möjligt försöka få i ång hjärtverksamheten hos ?, som hon uppfattade vara djupt medvetslös. Uoplast under hand, Förhöret slut kl 01.05.

rauhn E20

luo. 860820

Pol-1986-03-01 0015 E19-00 Förhör-Anna-Hage.pdf

Pol-1986-03-01 0015 E19-00 Förhör-Anna-Hage.pdf

Förhörslodara

FORHOR

Bil krinsp E Näslund

Sid. 02 Förhörsplats

03 Förhorsdatum 04 Förhôr bolj kl 05 Onr KCV

1986-03-01 00.15

08 Utskriften ut. 06

07 TelefonFörhöret intalat

ford av (sign) forhor

på blad, band 09 Hord person (efternamn och alla förnamn i ratt följd, tilltalsnamnet markeras)

10 Personnummer Hage, ANNA Birgitta11 Yike/Titel 12 Födelsehemort (forsamling och ansbokstav)


15 Medborgare i

(betr utl). 16 Anställning (arbetsgivare, postadress), telefon, central sjömansregistrering

Studerar17 Föräldrars namn och postadress (betr misstankt som år underårig eller utlanning)

redovisas på annan handling

Nat tokst betra

Annan kor kortshavare

18 Stalning till misstankt masagande '19 Korkort mm vittne

Har

korkort 20 Den horde ar

misstänkt målsägande vittne 22 Undo XX SEXOT/ Anledning till förhoret

klass betti ansbeteckning Har

traktorkort 21 Forhorsvittno eller annan narvarando (t ex tolk)


Ønskas ej Donskas (Ev namn)

Y -

24 Berattelse

Prk Hage uppger: fredagen den 28 februari 1986 hade hon och en väninna nibesökt Filmstaden på läster Samuelsgatan. De lämnadelokalen vid 23-tiden och sammantr ifade sedan på Norrlandsgatan med tre karrate, so akte bil. De körde fran o rlandsgatan och till Sveavägen och passerade kungsgatan i vänster körfält. Strax efter de yas erat Kungsgatan iakttog hon en man liggande på Sveavägens högra (östra) gång hana. !Ion fick den uppfattningen att mannen kanske fått en hjärtinfarkt eller di epilektikeranfall och bilen stannades och hon sprang fram till mannen. Hon lade samtidigt märke till en man som befann sig ett tiotal meter från den liggande mannen, och springande lämnade platsen. Hon uppfattade denne man X - som vara medelålders, mörk, och klädd i en 3/4 lång rock eller jacka, Hon tror inte att han hade något i händerna. X försvann in på en sidogata till höger. När hon kom fram till mannen som låg på gångbanan, såg hon att han blödde ur munnen och näsan. En kvinna stod brevid mannen och en man satt nedhukad vid den skadades huvud. Hon kände om den skadade mannen - % - hade någon puls och kände därför först på halsen och sedan på ena handleden. Hon kände då inga pulsslag. Hon vände % på rygg och gav honom två hjärtstötar och fortsatte sedan med hjärtkomprission cirka 15 - 20 gånger. Y gav 2 konstgjord andning genom att blåsa in luft mun mot mun ett par gånger. Kvinnan som stod bredvid å verkade vara chockad och "knuffade undan" frk Hage och skrek att ambulans skulle komma och att läkare skulle göra operation. Ambulans kom till platsen och ungefär samtidigt kom polispersonal. Enligt hennes uppfattning verkade % "livlös" och kutmxxxx na "stela ögon". !ion kände inte igen mannen men fick senare veta att skulle vara statsminister Palme. Kvinnan presenterade sig även som fru Palme. Frk page kan inte lämna något närmare signalement på mannen X. Det var ganska mörkt på platsen. Hennes inriktning var att om möjligt försöka få i ång hjärtverksamheten hos ?, som hon uppfattade vara djupt medvetslös. Uoplast under hand, Förhöret slut kl 01.05.

rauhn E20

luo. 860820