wpu.nu

Anna Hage

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Hage
AH
Anna Birgitta Hage

Relevans
AH är ett mycket viktigt vittne på mordplatsen. Hon är den tjej som springer från bilen för att försöka rädda OP. Hon gör bla hjärtmassage i väntan på ambulansen. Trots hennes rådiga ingripande går inte OPs liv att rädda, skadorna är för stora.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

680911-xxxx
17 år vid tiden för mordet.
Studerande andra året vårdlinjen på Tälje gymnasiet.
Satt till höger i baksätet på Åke Larssons bil som var stillastående i Sveavägens norrgående vänstra körfält vid rödljusen i korsningen med Tunnelgatan.

På brottsplatsen

Brottsplats: Dekorima i korsningen Sveavägen & Tunnelgatan
Brottstid: 1986-02-28 23:21:30 ± 10 sekunder
Misstänkt brott: Mord och försök till mord
Misstänkta personer: Gärningsmannen

Signalementsuppgifter: Gärningsmannen
(Uppslag & förhörsdatum):

E19-00 | 1986-03-01 00:15-01:05 | 1 sida
Man, medelålders.
Huvud: - - -
Klädsel: ¾ lång rock eller jacka.
Övrigt: Gärningsmannen lämnade platsen springande.

E19-00-A | 1986-03-03 17:45 | 2 sidor
Man, medelålders och av medellängd. Bredaxlad.
Huvud: Huvudet verkade för litet till kroppen. Barhuvad, mörkt hår.
Klädsel: ¾ lång ”mörk" rock.
Övrigt: Gärningsmannen lämnade platsen springande.

E19-00-B | 1986-04-02 12:45-13:00 | 2 sidor
Klädsel: Jackan/rocken slutade cirka en decimeter ovan knät upp på låret.

E19-00-C | 1986-04-02 11:00-11:40 | 18 sidor
Man. Medelålders 35-40-45 år. Medellängd, 170-180 cm. Ganska normal kroppsbyggnad, bredaxlad, kraftig över axlarna, axelpartiet.
Huvud: Litet huvud i förhållande till axlarna precis som en människa som styrketränar.
Klädsel: Eventuellt mörk mössa. Trekvartslång kappa, rock lite längre jacka kanske.
Övrigt: Gärningsmannen lämnade platsen rätt så fort, med bestämda steg, snabbt men bestämt.

E19-00-D | 1986-04-15 | 3 sidor
Man.
Övrigt: Gärningsmannen (figurant) syns på rekonstruktionsfoton springande lämna mordplatsen.

E19-00-E | 1988-04-25 | 1 sida
Inga signalementsuppgifter.

E19-00-F | 19??-??-?? | ? sidor
Inget dokument uppladdat till wpu (2023-09-18)

E19-00-G | 19??-??-?? | ? sidor
Inget dokument uppladdat till wpu (2023-09-18)

E19-00-H | 19??-??-?? | ? sidor
Inget dokument finns bilagt detta uppslag. (2023-09-18)

E19-00-I | 1989-03-30 | 3 sidor
Man.
Övrigt: Gärningsmannen (figurant) syns på rekonstruktionsfoton springande lämna mordplatsen.


I utredningen

Förhörsteman:
(Uppslag & Förhörsdatum)

E19-00 | 1986-03-01 00:15-01:05 | 1 sida
Om biobesök på Filmstaden, Mäster Samuelsgatan, som slutade vid 23-tiden. Fick skjuts från Norrlandsgatan med kamrater som hade bil. På Sveavägen, vid mordplatsen, såg Anna Hage mordet. Som sjukvårdsutbildad påbörjade Anna Hage livräddning av Olof Palme. Iakttagelse av gärningsmannen. Signalementsuppgifter.

E19-00-A | 1986-03-03 17:45 | 2 sidor
Om biobesök på Filmstaden. Fick skjuts av Åke Larsson med kamrater. Under färd norrut på Sveavägen, vid mordplatsen, såg Anna Hage mordet. Iakttagelse av gärningsmannen. Ytterligare uppgifter om händelser på mordplatsen och signalementsuppgifter.

E19-00-B | 1986-04-02 12:45-13:00 | 2 sidor
Tilläggsförhör till förhör E19-00-C på KK 1 1986-04-02 kl. 11:00-11:40 efter rekonstruktion samma dag kl. 11:40-12:45. Om fotovisning, gärningsmannens kläder, särskilt jackan.

E19-00-C | 1986-04-02 11:00-11:40 | 18 sidor

Om biobesök tillsammans med Karin Johansson på Filmstaden, Mäster Samuelsgatan, som de lämnade klockan 23:05. Vid Norrlandsgatan träffade de en vän, Åke Larsson med bil och Anna Hage tar plats i baksätet till höger.

Klockan 23:15 kör de iväg mot restaurang Clock, Hötorget. Under färden norrut på Sveavägen lyssnade de på ”ganska hög” musik från bandspelare och samtalade.

Vid Tunnelgatan stannade de för rött ljus.

Från sin plats i baksätet såg Anna Hage hur en man(Olof Palme) föll till marken, just då han tog mark, och hur en kvinna(Lisbeth Palme) lutade sig över honom.

I samma skeende såg hon också en man (Gärningsmannen) cirka tre och en halv meter från den liggande mannen som avlägsnar sig inåt Tunnelgatan mot trapporna.

Anna Hages vy från bil på Sveavägen.Gärningsmannen(figuranten) kan ses fly inåt Tunnelgatan. E19-00-D pdf/2

Gärningsmannen sprang rätt så fort, med bestämda steg, snabbt men bestämt inåt Tunnelgatan på den vänstra (norra) sidan och till vänster om byggbarackerna.

Hon öppnade bilens bakdörr på höger sida och när hon skyndade KH12580-03 sid. 13 fram till Olof Palme som första person såg hon hur gärningsmannen (figuranten) fortsatte sin flykt springande inåt Tunnelgatan.

Anna Hages vy när hon närmade sig mordplatsen. Gärningsmannen (figuranten) kan ses fly inåt Tunnelgatan. E19-00-D pdf/3

När Anna Hage kom fram till Olof Palme vände hon honom på rygg och påbörjade livräddning. Just som Anna Hage påbörjade hjärtmassagen tittade hon upp och såg Lisbeth Palme vid Olof Palmes fötter och att Lisbeth började gå mot trottoarkanten.

Samtidigt såg Anna en tjej vid Dekorimahörnet som kräks och att Lisbeth vände och var på väg tillbaka emot henne samt försökte knuffa undan henne och sade ”någonting om den där lilla”.

En taxi (Hans Johanssons taxi) stannade vid trottoarkanten och en yngre man, Stefan Glantz, kom från bilen och hjälpte Anna Hage genom att göra mun-mot-mun på Olof Palme.

Bortom taxin vid Dekorima, cirka fem-sex meter från Olof Palme uppfattade Anna Hage två personer ”ett litet äldre par” E19-00-C sid. 8 som gick mot mordplatsen.

Anna Hage uppfattade också att Lisbeth Palme pekade inåt gränden, Tunnelgatan och sade att däråt sprang han. Anna Hage kommenterade detta med:

”Ja det var tydligen någon man har jag läst efteråt som sprang efter men honom såg jag aldrig.”E19-00-C sid.15


E19-00-D | 1986-04-15 | 3 sidor
Rekonstruktion 1986-04-15 på mordplatsen med foton av Wincent Lange.
Foto 1: Anna Hage, 1986.
Foto 2: Anna Hages vy över mordplatsen från hennes plats i bilens baksäte.
Foto 3: Anna Hages vy över gärningsmannens (figurantens) flykt när hon närmade sig mordplatsen.

E19-00-E | 1988-04-25 | 1 sida
Anna Hage bereddes på egen begäran, tillfälle att läsa igenom de av henne lämnade förhörsutsagorna då hon ej tidigare beretts tillfälle att göra detta. Efter genomläsningen uppgav Hage att hon ej hade något som hon ville ändra eller komplettera.

E19-00-F | 19??-??-?? | ? sida
Inget dokument uppladdat till wpu (3023-09-18)

E19-00-G | 19??-??-?? | ? sidor
Inget dokument uppladdat till wpu (2023-09-18)

E19-00-H | 19??-??-?? | ? sidor
Inget dokument finns bilagt detta uppslag. (2023-09-18)

E19-00-I | 1989-03-30 | 3 sidor
Fotostatkopior (svart/vita) av rekonstruktion E19-00-D till förundersökningsprotokollet för rättegången mot Christer Pettersson kompletterade med sidhänvisningar 249-251.


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

A1-04

Åke Rimborn; Ingvar Windén

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

E19-00

1988-08-01

1991-05-21

Anna Hage

 [PDF] 

Hörd 

E19-00-A

Anna Hage

 [PDF] 

Hörd 

E19-00-B

Anna Hage

 [PDF] 

Hörd 

E19-00-C

Anna Hage

 [PDF] 

Hörd 

E19-00-D

Anna Hage

 [PDF] 

Hörd 

E19-00-E

Anna Hage

[Liggaren]

E19-00-H

1989-03-29

1991-05-21

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

E19-00-I

1989-03-30

Anna Hage

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

E19-00-J

2018-05-21

Anna Hage

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

E19-00-K

2019-07-15

Anna Hage

[Liggaren]

E19-01

2018-02-09

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

E20-00

1988-08-01

1990-04-03

Karin Johansson

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

E491-00

1991-04-29

1991-05-18

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

E491-00-A

1991-04-29

1991-05-18

 [PDF] 

Hörd Pomn 

KH12580-03

Anna Hage

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder