wpu.nu

Carl Persson

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Carl G. Persson

Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Carl Johan Gunnar Persson, (1919-2014), var en svensk jurist och ämbetsman. Han var rikspolischef 1964–1978 och landshövding i Hallands län 1978–1979 samt i Göteborgs och Bohus län 1979–1980.


Biografi och karriär (i urval)
Datum Händelse
1919-12-14 Carl Persson föddes
1938 Studentexamen i Helsingborg
1942 Juris kandidat vid Lunds universitet
1942–1945 Tingstjänstgöring vid Södra Åsbo och Bjäre domsaga
1942–1945 Extra fiskal vid hovrätten över Skåne och Blekinge
1947 Tillförordnad tingssekreterare vid Södra Åsbo och Bjäre domsaga
1948–1949 Tingssekreterare vid Södra Åsbo och Bjäre domsaga
1949-1952 Notarie och sekreterare vid andra lagutskottet vid Sveriges riksdag
1951 Assessor vid Södra Åsbo och Bjäre domsaga
1954–1955 Värvades till regeringskansliet, där han blev sakkunnig vid justitiedepartementet och inrikesdepartementet
1955 Lagbyråchef vid inrikesdepartementet.
1957 Rättsavdelningschef vid inrikesdepartementet.
1957 Från 1957 biträdde Carl Persson inrikesminister Rune Johansson som var regeringens representant i ledningsgruppen för Stay Behind.
1958-1964 Statssekreterare till inrikesminister Rune Johansson vid inrikesdepartementet.
1964–1978 Generaldirektör och chef för Rikspolisstyrelsen.
Under Carl Perssons tid som Rikspolischef dömdes Stig Wennerström som spion 1966, samt IB-affären 1973 och Geijeraffären 1977 kom till allmänhetens kännedom. I Malaysia inträffade gisslandramat i AIA Building 1975, då Sveriges chargé d'affaires Fredrik Bergenstråhle togs som gisslan av Japans Röda Armé.
1976–1980 Chef för Interpol
1978–1979 Landshövding i Hallands län
1979–1980 Landshövding i Göteborgs och Bohus län
1982-2000 Ordförande för stiftelsen Svenska Carnegie Institutet från dess grundande
1984-1991 Carl Persson var delägare av företaget SEA Swedish-Asean Security Export AB
1986-02-28 Carl Persson var 66 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme
1987 Hedersordförande för Svenska Narkotikapolisföreningen sedan dess grundande 1987
2014 -11-14 Carl Persson avled i en ålder av 94 år

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

HE12307-02

1990-02-12

1995-01-11

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

TA12902-00

1990-03-30

1997-03-10

Emma Rothschild

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Teorier

Det har framförts teorier om att Swedish-Asean Security Export, SEA, AB varit mellanhand i export av Robot 70 till Malaysia. Känt är att Carl G. Persson varit delägare, 15 %, i bolaget tillsammans med bl a Olof Frånstedt 25 %.

Press / Media

Publicerat Rubrik & Länk Medie
2022-10-18 USA stoppade sossetopparnas vapensmuggling - Fjärde Statsmakten 146 Swebbtv
Arnold Sundqvist
2022-11-05 Bo Theutenberg om de nya uppgifterna kring Palmes vapenaffärer - Fjärde Statsmakten 152 Swebbtv
Bo Teutenberg

Om Swedish-Asean Security Export, SEA, AB

Avskrift från Swebbtv
(se Press/ Media "Fjärde statsmakten 152" vid 00:26:23)
Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Swedish-Asean Security Export, SEA, AB, den 26 juni 1987 i SEA:s lokaler, Lindhagensgatan 74 i Stockholm
Närvarande Antal aktier / %
Mellansvenska Löntagarfonden genom Lennart Loftman 100 / 20 %
Carl G. Persson 75 / 15%
Olof Frånstedt genom Carl G. Persson enligt fullmakt 125 / 25 %
Carl Johan Persson genom Carl G. Persson enligt fullmakt 100 / 20 %
Fredrik, Claes, Rickard och Ann Persson genom Carl G. Persson enligt fullmakt 100 / 20 %
Samtliga aktier var representerade vid stämman. 500 / 100 %
Därjämte var närvarande styrelsens ordförande Rolf Ängfors och bolagets revisor Åke Hellstadius.
Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas.
Avskrift från Swebbtv
(se Press/ Media "Fjärde statsmakten 152" vid 00:23:45)
not 1 Avskrivningar har gjorts med 10 % årligen på anskaffningsvärde. Hänsyn har tagits till när under året inventarierna har avskaffats.
not 2 Aktier
Antal Bolag Nom. värde/ aktier Bokf. värde
20489 Securitas Security Service Sdu Bhd MYR 1:- 75282
Aktierna motsvarar 41% både av antalet aktier och rösterna
Not 3 Balanserade kostnader för marknadsföring
I beloppet ingår direkta kostnader i form av löner


Regeringens skrivelse 1992/93:18

Av Regeringens skrivelse 1992/93:18 (se källor) framgår det att Allmänna pensionfonden äger 100 aktier till ett värde av 1 Mkr i företaget SEA Swedish-Asean Security Export som bedriver konsultativ verksamhet inom bevakning och säkerhet. Under rubriken övriga delägare finns Carl Persson upptagen.

Regeringens skrivelse 1992/93:18 med en redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1991. Bilaga 7

VÄRDEPAPPERSFÖRTECKNING

INVESTERINGAR I ICKE-NOTERADE FÖRETAG

Företag: SEA Swedish-Asean Security Export
Antal aktier: 100
Nominellt belopp tkr: 10
Anskaffningsvärde tkr: 1010

KORTFATTADE UPPGIFTER OM DE ICKE-NOTERADE FÖRETAG I VILKA FONDEN ÄR DELÄGARE

ICKE-NOTERADE FÖRETAG

Företag: SEA Swedish-Asean Security Export
Engagemang Mkr : 1.0
Övriga delägare: Carl Persson
Verksamhet: Konsultativ verksamhet inom bevakning och säkerhet

Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
1975 Gisslandramat i AIA Building 1975 Wikipedia
svenska
1985 Carl Persson Vem är det?: Svensk biografisk handbok 1985
P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm
1992-10-01 Regeringens skrivelse 1992/93:18 med en redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1991. Bilaga 7 Sveriges Riksdag
Regeringen
2013-08-17 Stay behind – hemliga armén DN
Thomas Kanger
Oscar Hedin
2014-11-07 Förre rikspolischefen Carl Persson är död Aftonbladet
Fredrik Rundkvist
2014 Carl G. Persson (1919-2014) Svenska Carnegie Institutet
Jonas Hartelius
Carl Persson (jurist) Wikipedia
svenska
Carl Persson Wikipedia
engelska