wpu.nu

Christer Persson

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Tjänstgjorde som befälhavare för piket SHA 1230 vid VD 1 C-turen.

Tjänstgöringstid: 1982-02-28 17:00-02:00, Öv.tid tj. 02:-05:00.


Besättning piket SHA1230:
Kent Bäcklund, Ulf Hellman, Lena Löhr, Per Borg, Hans-Erik Rehnstam

Besättning följebil SHA 1227:

Per Hall; Göran Stigsson
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Polisinspektör / VD 1 / C-turen


I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

A1-04

Åke Rimborn; Ingvar Windén

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A6797-00-B

2020-06-03

POLISMÄN I TJÄNST 1986-02-28

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

A14207-00

1992-01-21

1992-02-17

 [PDF] 

[Liggaren]

A14207-01

1992-01-21

1992-02-17

Lena Löhr

 [PDF] 

[Liggaren]

A14207-02

1992-01-21

1992-02-17

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder