wpu.nu

Uppslag:A14207-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1992-02-17
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Befälhavare C-turspiketen 1230
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-05-26 17:00
Avslutat
1986-05-26 17:15


Persson var befälhavare för piketen 1230.

När larmet kom via polisradion anmälde de sig omedelbart.

De höll just på att tanka fordonet på bensinstationen på Norra Bantorget och det tog cirka en minut innan de kom iväg.

De körde via Tunnelgatan fram till brottsplatsen. Redan på håll såg de att två polisfordon redan hade anlänt till platsen och att polismännen hade lämnat sina fordon.

Själva stannade de strax norr om korsningen med Tunnelgatan, dvs på Sveavägens norrgående körbana.

Persson och hans förste man lämnade bilen och gick fram mot den folksamling som stod runt den skjutne. När de kom fram lyftes mannen just över på en bår och fördes iväg i ambulans.

Persson minns inte om ambulansen redan fanns på plats när de anlände eller om den kom strax efteråt.

Han orienterade sig om läget. Det fanns cirka 15 personer runt omkring och ytterligare några i närområdet.

Förstemannen började taga anteckningar tillsammans med personal från Södermalmspiketen och pkom Söderströms chaufför.

Persson beordrade sina kvarvarande tre mannar att företaga avspärrning av brottsplatsen.Föraren satt kvar för radiopassning.

Det tog högst 3-4 minuter från det att offret fördes bort i ambulansen tills det att avspärrningsarbetet påbörjades.

Följande område avgränsades:

Ingången till butiken Dekorima - trafikljusstolpe vid sträckstenskanten - sträckstenskanten söderut till strax söder om tunnelbane-nedgången - tvärs över gångbanan till T-banenedgången - nedgångens östligaste del - snett över över Tunnelgatan österut till motsatta sidan.

Den sistnämnda sträckan ändrades efter cirka 5 minuter till Tunnelgatan vid Luntmakargatan.

Det tog sammanlagt högst fem minuter att göra den första avspärrningen.

Han minns inte om han fick några direktiv men åtgärden godtogs av pkom Söderström när det var klart.

Pol-1986-05-26 A14207-00 Christer Persson 1230.pdf

Pol-1986-05-26 A14207-00 Christer Persson 1230.pdf

Persson var befälhavare för piketen 1230.

När larmet kom via polisradion anmälde de sig omedelbart.

De höll just på att tanka fordonet på bensinstationen på Norra Bantorget och det tog cirka en minut innan de kom iväg.

De körde via Tunnelgatan fram till brottsplatsen. Redan på håll såg de att två polisfordon redan hade anlänt till platsen och att polismännen hade lämnat sina fordon.

Själva stannade de strax norr om korsningen med Tunnelgatan, dvs på Sveavägens norrgående körbana.

Persson och hans förste man lämnade bilen och gick fram mot den folksamling som stod runt den skjutne. När de kom fram lyftes mannen just över på en bår och fördes iväg i ambulans.

Persson minns inte om ambulansen redan fanns på plats när de anlände eller om den kom strax efteråt.

Han orienterade sig om läget. Det fanns cirka 15 personer runt omkring och ytterligare några i närområdet.

Förstemannen började taga anteckningar tillsammans med personal från Södermalmspiketen och pkom Söderströms chaufför.

Persson beordrade sina kvarvarande tre mannar att företaga avspärrning av brottsplatsen.Föraren satt kvar för radiopassning.

Det tog högst 3-4 minuter från det att offret fördes bort i ambulansen tills det att avspärrningsarbetet påbörjades.

Följande område avgränsades:

Ingången till butiken Dekorima - trafikljusstolpe vid sträckstenskanten - sträckstenskanten söderut till strax söder om tunnelbane-nedgången - tvärs över gångbanan till T-banenedgången - nedgångens östligaste del - snett över över Tunnelgatan österut till motsatta sidan.

Den sistnämnda sträckan ändrades efter cirka 5 minuter till Tunnelgatan vid Luntmakargatan.

Det tog sammanlagt högst fem minuter att göra den första avspärrningen.

Han minns inte om han fick några direktiv men åtgärden godtogs av pkom Söderström när det var klart.

De kriminaltekniker (Moberg och Kviberg, fhl) som senare anlände medan de fortfarande var på plats, hade ingen synpunkt på avspärrningens omfattning.

Den ändrades inte så länge som Perssons styrka fanns kvar.

De löstes från uppdraget efter ett par timmar och for in till VD 1.

Pol-1986-05-26 A14207-00 Christer Persson 1230.pdf

Pol-1986-05-26 A14207-00 Christer Persson 1230.pdf

De kriminaltekniker (Moberg och Kviberg, fhl) som senare anlände medan de fortfarande var på plats, hade ingen synpunkt på avspärrningens omfattning.

Den ändrades inte så länge som Perssons styrka fanns kvar.

De löstes från uppdraget efter ett par timmar och for in till VD 1.