Eugene de Kock

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Andra kända namn

Prime Evil
EDK
Eugene DeKock
Eugene dekock
Eugene De Kock


Relevans
Sydafrikansk militär, underrättelseagent, sägs ha varit befälhavare för "Koevoet" enligt somliga inblandad i MOP.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Se även:
Sydafrikaspåren
I PU:
Avsnitt:HB
Underavsnitt HBE - Eugene DeKock

Uppslag Reg. Datum
Uppslag:HBE4805-00 1997-07-01
Uppslag:HBE4805-01 1997-07-03
Uppslag:HBE4806-00 1997-06-17
Uppslag:HBE4806-00-A 1997-06-16
Uppslag:HBE5095-00 1997-07-03
Uppslag:HBE5152-00 1997-07-03
Uppslag:HBE17666-00 1997-06-17
Uppslag:HBE17666-01 1997-06-17
Uppslag:HBE17666-01-A 1997-06-17
Uppslag:HBE17666-01-B 1997-07-01
Uppslag:HBE17666-01-C 1997-07-01
Uppslag:HBE17676-00 1997-06-17
Uppslag:HBE17676-01 1997-07-03
Uppslag:HBE17676-02 1997-01-23
Uppslag:HBE17676-03 1997-01-23
Uppslag:HBE17832-00 1997-04-03
Uppslag:HBE17832-00-A 1997-04-07
Uppslag:HBE17832-01 1997-07-02
Uppslag:HBE17832-02 1998-03-30
Uppslag:HBE21140-00 2012-05-10
Uppslag:HBE21140-01 2016-03-07
Uppslag:HBE21140-02 2016-03-07
Uppslag:HBE21140-03 2016-03-07
Uppslag:HBE21140-04 2016-08-03
Uppslag:HBE21140-05 2016-08-04
Uppslag:HBE21140-06 2016-11-28
Uppslag:HBE21140-07 2016-11-28
Uppslag: HBE21140-08 2016-11-28
Uppslag:HBE21140-09 2016-11-28
Uppslag:HBE21140-09-A 2016-11-30
Uppslag:HBE21140-09-B 2016-12-01
Uppslag:HBE21140-09-C 2016-12-12
Uppslag:HBE21140-09-D 2016-12-13
Uppslag:HBE21140-09-E 2016-12-16
Uppslag:HBE21140-09-F 2018-03-28
Uppslag:HBE21140-09-G 2019-03-08
Uppslag:HBE21140-09-H 2020-02-07
Uppslag:HBE21140-09-I 2020-06-09
Uppslag:HBE21140-09-J 2020-06-10
Uppslag:HBE21140-09-K 2020-06-10
Uppslag:HBE21140-09-L 2020-06-10
Uppslag:HBE21140-10 2016-12-16
Uppslag:HBE21741-00 2015-09-11
Uppslag:HBE21741-1 2015-09-11
Uppslag:HBE21741-2 2015-09-11
Uppslag:HBE21742-00 2015-09-11
Uppslag:HBE21756-00 2015-03-13
Uppslag:HBE21756-01 2015-04-14
Uppslag:HBE21756-02 2015-04-14
Uppslag:HBE21796-00 2016-03-07
Uppslag:HBE21846-00 2016-04-25
Uppslag:HBE22147-00 2018-02-15
Uppslag:HBE22204-00 2018-04-26
Uppslag:HBE22286-00 2018-08-17


Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Eugene de Kock i wpu.nu.

Avsnitt

Förhör med och om Eugene de Kock ligger under avsnittet HBE i utredningen. Följande finns registrerat under detta avsnitt:

 • HBE4805-00 (1997-07-01, DNR:1127-96, SLAGNING I SA BET? 970701 tilldelat SPL / HO 990819 överfört HÖ till SE)
 • HBE4805-01 (1997-07-03, SLAGNING I SA BETR 970701 tildetat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE)
 • HBE4806-00 (1997-06-17, 970617 tilldelat SPL / HO 990819 överfört HO till SE)
 • HBE4806-00-A (1997-06-16, I970617 tilldelat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE)
 • HBE5095-00 (1997-07-03, PM HANDL BETR 970704 tilldelat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE)
 • HBE5152-00 (1997-07-03, NAMNFÖRTECKNING 970704 tilldelat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE)
 • HBE17666-00 (1997-06-17, UD-KONTAKT COMM PRESSRAPP. SYDAFRI 961007 uildelat SPL/ 970314 titdelat SPL / HO 990819 överfört HÖ tll SF)
 • HBE17666-01 (1997-06-17, UD-KONTAKT COMM PRESSRAPP.SYDAFRI 961007 ulldelat SPL /U 970314 tildela SPL / HO 990819 överfört HÖ ulLSE)
 • HBE17666-01-A (1997-06-17, ONR 820-96, UD-KONTAKT COMM PRESSRAPP SYDAFRI 961007 tldelat SPL /U 970314 delat SPL / HO 990819 överfört HO tu SF)
 • HBE17666-01-B (1997-07-01, DNR 93-97, UD-KONTAKT COMM PRESSRAPP SYDAFRI 961007 täldelat SPL /U 970314 deat SPL / HO 990819 överfört HO till SE)
 • HBE17666-01-C (1997-07-01, DNR 94-97, UD-KONTAKT COMM PRESSRAPP SYDAFRI 961007 täldelat SPL /U 970314 tiidelat SPL / HO 990819 överlärt HÖ ul SF)
 • HBE17676-00 (1997-06-17, PM, 961009 titidelat SPL / U 970314 tildelat SPL HO. 990819 overfört HO tll SE)
 • HBE17676-01 (1997-07-03, PM,)
 • HBE17676-02 (1997-01-23, PM, 961009 tiidelat SPL / LI 970314 uidelat SPL / HO 990819 överfört HO ull SE)
 • HBE17676-03 (1997-01-23, PM, 961009 tvidelat SPL / LI 970314 tildelat SPL / HO 990819 överfört HÖ till SE)
 • HBE17832-00 (1997-04-03, FORHOR MED   970404 tilldelat SPL / HO 990823 överfört HO tll SE)
 • HBE17832-00-A (1997-04-07, DNR 1026-96, FORHOR MED   970404 tilldelat SPL / HO 990823 överfört HO til SE)
 • HBE17832-01 (1997-07-02, FORHOR MED   9701014 tillde1at SPL / HO 990823 överfört HÖ till SE)
 • HBE17832-02 (1998-03-30, FORHOR MED   970404 tilldelat SPL /HO 990823 överfört HÖ tl SE)
 • HBE21140-00 (2012-05-10, DNR 73-12 DNR 75-12, ombedd följa de direktnN .sknfilgen lämnat /HM stutade och lämnade uppslaget åter Liggs nu på annan pt /DA 140801-tar över uppslaget DA 2015-01-24 ntomme)
 • HBE21140-01 (2016-03-07)
 • HBE21140-02 (2016-03-07)
 • HBE21140-03 (2016-03-07, Stöd till ANC motståndet I Sydafrika)
 • HBE21140-04 (2016-08-03, 2015-01-24 inkommer via e-post om att mannen på Arlanda famen år)
 • HBE21140-05 (2016-08-04, Rapport från 000000000000000XXX daterad 2015-02-22 om mordet på Palme efter besök Sydafrika februari 2015)
 • HBE21140-06 (2016-11-28, 2015-02-25 Tillägg 113 PM daterat 2015-02-22)
 • HBE21140-07 (2016-11-28, 2015-02-23 inkommer med skrivelse angående uppgifter i Aftonbladet om läktagelser om man som pratat ett språk som liknar tyska I nallse takie)
 • HBE21140-08 (2016-11-28, 2015-02-01 E-post från   försök att få till möte med  )
 • HBE21140-09 (2016-11-28, 2016-11-26 E-post från bla PM om tre afrikanska presidenter.)
 • HBE21140-09-A (2016-11-30, 2016-11-30 E-post fråå om hälsotiistång)
 • HBE21140-09-B (2016-12-01, 2016-12-01 E-post från,   med ups på böcker.)
 • HBE21140-09-C (2016-12-12, 2016-12-11 E-post från   med information om att fimen Palmes hemhga agent ska sändas I Sydafrika 2016-12-16)
 • HBE21140-09-D (2016-12-13, 2016-12-12 E-post från medinformation om att, Jobbat för Sydafrikas säkerhetstjänst och att han bor på Hantverkargatan I Stockholm)
 • HBE21140-09-E (2016-12-16, 2016-12-16 E-post från   om ändrad såndningstid för Palmes secret agent)
 • HBE21140-09-F (2018-03-28, 2018-03-28 inkommer med rapport hon fått I Sydafnika vilken gör gllande att kulorna på mordplatsen inte år mordkulorna)
 • HBE21140-09-G (2019-03-08, 2019-03-08 inkommer med införmation om att hennes kontakt har var i kontakt mes som sagt ant förfrågningar rörande mordet på Palme förmodigen ska gå på regerngsanvå)
 • HBE21140-09-H (2020-02-07, 2020-02-00 nnger och berättar att många kontakter hon har i Sydafrika hör av sig Förre presidenten och hans dotter   ska veta hur mordet på Palme gxck til De är vånner med)
 • HBE21140-09-I (2020-06-09, 2017-01-25 inkommer med e-matt innehållandes Amnestys förhör med)
 • HBE21140-09-J (2020-06-10, 2020-09-09   ink ommer med mail angående   .)
 • HBE21140-09-K (2020-06-10, 2020-09-09   ink ommer med mail angående   .)
 • HBE21140-09-L (2020-06-10, 2020-06-09   inkommer med mail angående  )
 • HBE21140-10 (2016-12-16, 2016-12-16 Utgående e-post til Dorp   att det inte är,   som syns på filmen från Arlanda)
 • HBE21741-00 (2015-09-11, ringer erter ace nan sett ttannigen Cpfressens SuWNDRa av han tor att han ev kan ha bokat om en flygbiljett hos honom den 28/2-86 när han jobbade på Swissair kontor på Strandv. Han beskriver mannen enliet följande c a 180 cm lång sunt 25-40 år gammal, kraftfukt ringer efter att han sett tidningen EXPessens stlbi S)
 • HBE21741-1 (2015-09-11, Expressens nåtbilaga)
 • HBE21741-2 (2015-09-11)
 • HBE21742-00 (2015-09-11, XXXXXXXX2 vill komma och berätta net väldigt viktigt Han berättar att han till 6094 är såker på att han sett   une på discot Albatross på natten efter mordet på OP, en vilt bekant som han diskat ihop med sa "den där mannen är jättearhg" och pekade på mannen som var helt lådd i svart, en svart skinnjacka av vintermodell, ev swat polo Han var morkhång, välktippt kanske 175 cm lång ev längre Hanhade dock inga glasögon men han ar ändå väldigt Ii stilbiiden I Expressen.   får en stark Vånsla av att det är samma person Han blogarlörotockentetknapasihstot,   vill kommsa och berätta net våldigt viktigt Han berattar att han ul 6094 ör säker på att han sett 000000000 inne pb discot Albatross på natten efter mordet på OP, en ythgt bekant som han diskat hop med sa "den där mannen är jättefarlig"" och pekade på mannen som var helt 4Jäd I svart, e svart skinnjacka av vintermodell, ev svrat polo Han var mörkhårig, välklippt kanske 175 cm lång ev längre Han hade dock Inga glasögon men han är ändå valdigt Ik stllbiiden i Expressen,   får en stark känsla av at det är samma person Han bifogar fotot och en teckning av discot ")
 • HBE21756-00 (2015-03-13, Artikel frdn Aftonbladet 150413. Om att anser att mannen pd tv-bider fri Aranda a1 Kentisk med)
 • HBE21756-01 (2015-04-14, Stagning pd  )
 • HBE21756-02 (2015-04-14, Utdrag från konversation på facebookgruppen Palme-rummet med  )
 • HBE21796-00 (2016-03-07, Två   från Sydafrika kan ev peka ut   som en man på Arlanda, Två   från Sydafrika kan ev peka ut   som en man på Arlanda)
 • HBE21846-00 (2016-04-25,     Sager att det var   som sköt OP.,   säger att det var   som sköt OP.)
 • HBE22147-00 (2018-02-15, 2018-02-13   inkommer med information att han tycke     tknar beskrivningen av mördaren, Bedöms ej relevant för utredningen /HM)
 • HBE22204-00 (2018-04-26, 2017-10-21     skrnver att det är oXXXXXXXXXX och 00000000 som befinner sie oå Arlada 1986-03-01)
 • HBE22286-00 (2018-08-17, Handlingar från       rörande   karriär D3   och dess operationer)

Dokument

Dokument i avsnitt HBE

 • HBE17832-00 (HB 16609 H8 17666 HB 17676 HS 17680 October 1996, commencing at 17., 1996-10-11)

Det finns inga dokument registrerade där Eugene de Kock är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Eugene de Kock omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Eugene de Kock som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Eugene de Kock har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer

Teorier

Enligt säkerhetsofficeren Eugene de Kock var det Craig Williamson som låg bakom mordet på Palme. Två andra underrättelseofficerare, Dirk Coutzee och Peter Casselton stödde de Kock i hans anklagelser och pekade ut fler inblandade, James Anthony White (som skall ha hållit i vapnet) och svenske Bertil Wedin som skulle vara inblandad på den svenska sidan av operationen. Williamson och White ska vid tiden för mordet vara anställda vid ett företag som heter Longreach. Uppgifterna om White skall ha kommit ifrån Rian Stander fd. anställd vid Longreach [Gunnar Wall]. Enligt Brian Davies ska Williamson och White vara inblandade i mordet men mördaren ska komma ifrån PKK Denne ska ha rekryterats av en CIA agent som var god vän till Williamson [Gunnar Wall]. Även Lars Borgnäs har föreslagit att Williamson kan ha samarbetat med svenska högerextremister och poliser. Gerry Gable chefredaktör för Searchlight, har föreslagit samma sak [Gunnar Wall]. Enligt EIR skulle uppdraget att mörda Palme ha kommit från "Club of the Isles". Och de Kock skall i sin tur ha fått sina uppgifter från Phillip Powell.