Dirk Coetzee

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Plats för foto


Relevans
Dirk Coetzee var polisgeneral vid South Africa Police Special Branch (SAP SB), Sydafrikas motsvarighet till Sveriges Säkerhetspolis (RPS/Säk). Dirk Coetzee var Craig Williamson hanterare under dennes tid vid SAP SB
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Dirk Coetzee i wpu.nu.

Avsnitt

Förhör med och om Dirk Coetzee ligger under avsnittet HBL i utredningen. Följande finns registrerat under detta avsnitt:

 • HBL5093-00 (1997-06-17, NAMNFÖRTECKNING KONTR. FÖREKOMST+KOPPLING 970617 tildelat SPL/HO 990819 överfört HO til SE)
 • HBL5093-01 (1997-06-16, NAMNFÖRTECKNING KONTR. FÖREKOMST+KOPPLING 970617 tilldelat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE)
 • HBL5094-00 (1997-06-17, PM,ANG   970617 tilldelat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE)
 • HBL5318-00 (1997-07-03, KRIMPOL OSLO , 970704 tilldelat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE)
 • HBL5318-01 (1998-08-17, KRIMPOL,OSLO : 970704 tuldelat SPL / HÖ 990819 överfört HÖ till SE)
 • HBL17857-00 (1997-07-01, 970701 tilldelat SPL / HO 990823 överfört HO uil SE)
 • HBL17858-00 (1997-07-01, FH   2000000 970415 tidelat SPL / HO 990823 överfört HO till SE)
 • HBL17858-01 (1997-07-01, DNR 1120-96, FH     970415 wildelat SPL / HO 990823 överfört HO ull SE)
 • HBL17861-00 (1997-07-01, FHXXXX   970415 ulidelat SPI / HO 990823-tvesförLlso as SE)
 • HBL17861-01 (1997-07-01, FHXXXX   970415 viidelat SPI / HO 990823 överfört HÖ tl SE)
 • HBL17861-02 (1997-07-01, DNR 1125-96, FHXXXX   970415 tilldelat SPI / HO 990823 överfört HO till SE)
 • HBL17862-00 (1997-07-01, FHXXX   970415 utdelat SPL / HO 990823 åvertårt HO tl SE)
 • HBL17862-00-A (1997-07-01, DNR 1124-96, FHXXX   970415 titdelat SPL / HO 990823 överfört HO till SE)
 • HBL17862-00-B (1997-07-03, FHXXX   970415 titdelat SPL / HO 990823 åerfåri HO til SE)
 • HBL17862-01 (1997-07-01, DNR 1124-96, FHXXX   970415 tirdelat SPL / HO 990823 överfört HO ull SE)
 • HBL17863-00 (1997-07-01, FH     970315 tilldetat SPL / HO 990823 överfört HÖ ul SE)
 • HBL17863-01 (1997-07-01, FH 00000006 XXXXXX2XX 970415 tilldetat SPL / HO 990823 överfört HÖ ull SE)
 • HBL17865-00 (1997-07-01, DNR 1130-96, ANG     970415 uFdelat SPL / HO 990823 överfört HÖ ul SE)
 • HBL19152-00 (2000-02-22, Underrattelseuppstag fr KUT Göteborg UL= Iohannesbutg, Sydafrika - träffat. visste vem som mördat OP Fax tl bnräde med art håla forhör med D31043 Inlämnataadastar Hoa - dyksemester ) som sagt att han bestamt 28/2 2000 med begåran om)
 • HBL19152-01 (2000-02-28, fa sydafrika, begäran om förhör, Underrättelseuppstag fr KUT Göteborg. UL- - dyksemester i Johannesburg, Sydatnka- uatal som sagt att han beståmt visste vem som mördat O P.Fax u 28/2 2000 med begäran om bade med att håna forhör med 071017 Inlämnataadastar HM)
 • HBL19152-02 (2001-12-12, Underrättelseuppslag fr KUT Göteborg. UL= Iohannesbure. Sydafrika - träffat. visste vem som mördat O P.Fax til biträde med an hålla forhör med 071017 inlämnat aa-lagt av HM ?Ö1 456mester I som sagt att han bestämt 28/2 2000 med begäran om)
 • HBL19199-00 (2000-06-13, PM MOTE  , PM, möte med   den 23/2 2000 Ankn HBT 18064, HBT 18253)
 • HBL19282-00 (2001-02-22, dnr 72-01        , Fax från ang Sydafnkauppgifier lämnade av)
 • HBL19282-00-A (2001-03-12, Fax från ang Sydafrikauppgifter lämnade av)
 • HBL19282-01 (2001-02-27, Fax från ang Sydafrikauppgifter lämnade av)
 • HBL19282-02 (2001-10-03,     DN, Fax från ang Sydafrikauppgifter lämnade av)
 • HBL19282-03 (2002-08-09, Fax från ang Sydafrikauppgifter lämnade av)
 • HBL19346-00 (2001-08-15,   Aftonbladet, Artikelserie i Aftonbladet(Sydafrikadelen),        )
 • HBL19346-01 (2001-08-15, Artikelsene I Aftronbladet(Sydafrikadelen).        )
 • HBL19346-03 (2001-12-17, Artikelserie I Aftonbladet(Sydafrikadelen),        )
 • HBL19346-04 (2002-02-14, Artikelsene I Aftonbladet(Sydafrikadelen),        )
 • HBL19346-04-A (2002-02-14, Antikelsene I Aftonbladet(Sydafrikadelen),        )
 • HBL19346-04-B (2002-03-06, Artikelserie i Aftonbladet(Sydafrikadelen),        )
 • HBL19346-04-C (2002-07-01, Kallelse tdi forhor, Artikelsene I Aftonbladet(Sydafrikadelen),        )
 • HBL19346-04-D (2002-11-25, Artikelserie I Aftonbladet(Sydafrikadelen),        )
 • HBL19346-04-E (2003-01-14, kallelse till förhör, Artikelsene)
 • HBL19346-04-F (2003-05-16, kallelse, Artikelserie i Aftonbiadet(Sydafrikadelen),        )
 • HBL19346-05 (2017-01-04, 2015-09-30 Kopla överlamnas från Region Stockholm I vilken   000006 Dolsanmäler     för spionen, Artikelserie i Aftonbladet(Sydafnikadelen),        )
 • HBL19751-00 (2003-12-10, DNR 274-03, Brev från c ,:postat i Dubal val lämna hps om mördaren 071018 Arendet draget för som beslutat aa)
 • HBL19751-00-A (2004-02-24, ONR 23-04, Brev från ,- postat I Dubal - vill lämna tips om mördaren 071018 arandet dragel för som beslutat aa)
 • HBL19751-01 (2004-02-24, Brev från c g: Dostat i Dubal - vil lämna tips om mördare 071018 Arendet drazet for som beslutat aa)
 • HBL20638-00 (2007-08-23, Bok Devil Incarnate,  , Rör en bok med titeln Devil incarnate" av den skotske författaren   XOX som bl a behandlar palmemordet. Har bedömts som en blandning av fakta och fetian Föredåraa  )

Dokument

Dokument i avsnitt HBL

 • HBL17858-00 (JOHANN) Coetzee, H8 17684 HB 17745., 1997-03-04)
 • HBL17861-00 (H87 17837 #83 72 888 24 on Thursday October 1996,., 1996-10-26)
 • HBL17862-00 (This is the record of the interrogation of     Horo., 1996-10-28)
 • HBL17862-00-B (1520-1550 på svenska ambassaden i Pretoria., 1996-10-30)
 • HBL17863-00 (Precio This is the record of the interrogation of   tsinis;   ., Förhör Jonathan Leontsinis, 1996-10-16)

Dokument där Dirk Coetzee är uppgiftslämnare

 • HBL17858-00 (Dirk Johanes Coetzee, JOHANN) Coetzee, H8 17684 HB 17745., 1997-03-04)

Det finns inga dokument registrerade där Dirk Coetzee omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Dirk Coetzee har lämnat uppgifter, eller förhörts i följande uppslag:

Omnämnd

Det finns inga förhör där Dirk Coetzee har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer