Eva Lindselius

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Plats för foto


Relevans
Eva Lindselius med sällskap hade sett tidiga föreställningen av Bröderna Mozart på Grand mötte Eva Lindselius Olof och Lisbet Palme innan Tegnérsgatanvs då de var på väg hem efter bion.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Eva Lindselius i wpu.nu.

Avsnitt

Förhör med och om Eva Lindselius ligger under avsnittet L1804-01 i utredningen. Följande finns registrerat under detta avsnitt:

Dokument

Dokument i avsnitt L1804-01

  • L1804-01 (Om biobesök på Grand och möte med makarna Palme, 1986-03-12T14:27:00)
  • L1804-01-A (Uppföljn. av spaningsuppslag L1804. Om biobesök på Grand och möte med makarna Palme, 1986-04-04T14:10:00)

Dokument där Eva Lindselius är uppgiftslämnare

  • L1804-01 (Telefonförhör med Eva Lindselius om biobesök, Om biobesök på Grand och möte med makarna Palme, 1986-03-12T14:27:00)
  • L1804-01-A (Telefonförhör med Eva Lindselius om biobesök, Uppföljn. av spaningsuppslag L1804. Om biobesök på Grand och möte med makarna Palme, 1986-04-04T14:10:00)

Det finns inga dokument registrerade där Eva Lindselius omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Eva Lindselius har lämnat uppgifter, eller förhörts i följande uppslag:

  • L1804-01 (Telefonförhör med Eva Lindselius om biobesök, Om biobesök på Grand och möte med makarna Palme, Eva Lindselius, 1986-03-12T14:27:00)
  • L1804-01-A (Telefonförhör med Eva Lindselius om biobesök, Uppföljn. av spaningsuppslag L1804. Om biobesök på Grand och möte med makarna Palme, Eva Lindselius, 1986-04-04T14:10:00)

Omnämnd

Det finns inga förhör där Eva Lindselius har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer

I utredningen

Förhörsteman:

L1804-01 1986-03-12: På väg hem från Grand mötte Eva Lindselius Olof och Lisbet Palme innan Tegnérsgatan.


L1804-01-A 1986-03-12: Såg Bröderna Mozart, mötte Olof och Lisbet Palme strax innan Tegnérsgatan.