wpu.nu

Uppslag:L1804-01-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
1804-01-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppföljn. av spaningsuppslag L1804. Om biobesök på Grand och möte med makarna Palme
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-04 14:10
Avslutat


Fredagen 1986-02-28 var Lindselius tillsammans med Mikael Tåhlin på biografen Grand och såg Bröderna Mozart på sjuföreställningen.

När filmen var slut gick Lindselius och Tåhlin från biografen och ut på Sveavägen.

De gick Sveavägen i nordlig riktning. Klockan var omkring 20:40 .

Strax innan Tegnérgatan, möter de Olof och Lisbeth Palme.

Makarna Palme går Sveavägen i sydlig riktning.

Varken Lindselius eller Tåhlin lägger märke till några personer i makarna Palmes närhet.

De verkar vara ensamma och går och pratar med varandra.

Varken Lindselius eller Tåhlin har noterat något speciellt i samband med mötet med makarna Palme.

Pol-1986-04-04 1410 L1804-01-A Förhör med Eva Lindselius.pdf

Pol-1986-04-04 1410 L1804-01-A Förhör med Eva Lindselius.pdf

Fredagen 1986-02-28 var Lindselius tillsammans med Mikael Tåhlin på biografen Grand och såg Bröderna Mozart på sjuföreställningen.

När filmen var slut gick Lindselius och Tåhlin från biografen och ut på Sveavägen.

De gick Sveavägen i nordlig riktning. Klockan var omkring 20:40 .

Strax innan Tegnérgatan, möter de Olof och Lisbeth Palme.

Makarna Palme går Sveavägen i sydlig riktning.

Varken Lindselius eller Tåhlin lägger märke till några personer i makarna Palmes närhet.

De verkar vara ensamma och går och pratar med varandra.

Varken Lindselius eller Tåhlin har noterat något speciellt i samband med mötet med makarna Palme.