Mikael Tåhlin

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Michael Tåhlin


Relevans
Mikael Tåhlin med sällskap som sett 19-föreställningen på Grand mötte makarna Palme utanför Grand vid Tegnergatan då dessa kom.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Mikael Tåhlin, född 1957, var forskarstudent vid Stockholms Universitet.Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Mikael Tåhlin i wpu.nu.

Avsnitt

Förhör med och om Mikael Tåhlin ligger under avsnittet L1804-00 i utredningen. Följande finns registrerat under detta avsnitt:

  • L1804-00 (1992-02-05, BIOBESÖK GRAND MIKAEL.T)
  • L1804-00-B (1992-02-05, BIOBESÖK GRAND  )

Dokument

Dokument i avsnitt L1804-00

  • L1804-00 (Om biobesök, mötte makarna Palme på väg till Grand., 1986-03-12T14:53:00)

Dokument där Mikael Tåhlin är uppgiftslämnare

  • L1804-00 (Telefonförhör med Mikael Tåhlin om biobesök Grand, Om biobesök, mötte makarna Palme på väg till Grand., 1986-03-12T14:53:00)

Dokument där Mikael Tåhlin omnämns

  • L1804-01 (Telefonförhör med Eva Lindselius om biobesök, Om biobesök på Grand och möte med makarna Palme, Eva Lindselius, 1986-03-12T14:27:00)
  • L1804-01-A (Telefonförhör med Eva Lindselius om biobesök, Uppföljn. av spaningsuppslag L1804. Om biobesök på Grand och möte med makarna Palme, Eva Lindselius, 1986-04-04T14:10:00)

Förhör

Mikael Tåhlin har lämnat uppgifter, eller förhörts i följande uppslag:

  • L1804-00 (Telefonförhör med Mikael Tåhlin om biobesök Grand, Om biobesök, mötte makarna Palme på väg till Grand., Mikael Tåhlin, 1986-03-12T14:53:00)

Omnämnd

Mikael Tåhlin har nämnts i följande förhör eller uppslag:

  • L1804-01 (Telefonförhör med Eva Lindselius om biobesök, Om biobesök på Grand och möte med makarna Palme, Eva Lindselius, 1986-03-12T14:27:00)
  • L1804-01-A (Telefonförhör med Eva Lindselius om biobesök, Uppföljn. av spaningsuppslag L1804. Om biobesök på Grand och möte med makarna Palme, Eva Lindselius, 1986-04-04T14:10:00)

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer

I utredningen

Förhörstema:
L1804-00 1986-03-12: Mötte Olof Palme utanför Grand efter första föreställningen av Bröderna Mozart.