wpu.nu

Uppslag:L1804-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
1804-01
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om biobesök på Grand och möte med makarna Palme
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-12 14:27
Avslutat


Efter det att filmen var slut såg Lindselius Olof och Lisbeth Palme utanför biografen Grand på trottoaren.

Palme kom gående från övergångsstället vid Tegnérgatan på samma sida som biografen.

Olof och Lisbeth Palme pratade med varandra och de var helt ensamma.

Lindselius observerade inget speciellt på väg till bion ej heller under föreställningen.

Lindselius kom hem till sig cirka klockan 20:50 på Västmannagatan.

På väg dit noterade hon inget speciellt.

Lindselius var i sällskap med Mikael Tåhlin.

Pol-1986-03-12 1427 L1804-01 Eva Lindselius om biobesök och möte med makarna Palme.pdf

Pol-1986-03-12 1427 L1804-01 Eva Lindselius om biobesök och möte med makarna Palme.pdf

Efter det att filmen var slut såg Lindselius Olof och Lisbeth Palme utanför biografen Grand på trottoaren.

Palme kom gående från övergångsstället vid Tegnérgatan på samma sida som biografen.

Olof och Lisbeth Palme pratade med varandra och de var helt ensamma.

Lindselius observerade inget speciellt på väg till bion ej heller under föreställningen.

Lindselius kom hem till sig cirka klockan 20:50 på Västmannagatan.

På väg dit noterade hon inget speciellt.

Lindselius var i sällskap med Mikael Tåhlin.