wpu.nu

Inga-Britt Ahlenius

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

IBA

Relevans
Satt med i Granskningskommissionen 1999

Skrev uppmärksammat inlägg på DN Debatt 27 jan 2013 där hon ställer krav på en ordentlig utredning och kartläggning av Stay Behind. Hur verksamheten igentligen fungerade, det hade gjorts i andra länder men inte i Sverige

Hon hänvisar till en artikel från 2010 i "Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies" där den svenske historieforskaren Mats Delan och en schweizisk kollega undersökt om Stay behind  låg bakom mordet på den svenske statsministern.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Inga-Britt Monica Stigsdotter Ahlenius, född Grigholm den 19 april 1939 i Karlstad. Generaldirektör, ämbetsman och har tjänstgjort på Finansdepartementet, Riksrevisionsverket och Förenta nationerna samt ingick i den utredning vars rapport ledde till EU-kommissionen Santers avgång 1999. [Wikipedia]


I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

JA25000-00

GRK
Granskningskommissionen

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Förekommer i wpu

 
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 1 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/4
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 1 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/5
Ann-1999-09-13-SOU-1999-88 Del1 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/4
Ann-1999-09-13-SOU-1999-88 Del1 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/5
Förkortningar
Hans Gunnar Axberger
Inga-Britt Ahlenius
Inga-Britt Ahlenius
Inga-Britt Ahlenius
Inga-Britt Ahlenius
Inga-Britt Ahlenius
Inga-Britt Ahlenius
Inga-Britt Ahlenius
Inga-Britt Ahlenius
Inga-Britt Ahlenius
Inga-Britt Ahlenius
Inga-Britt Ahlenius
Inga-Britt Ahlenius
Inga-Britt Ahlenius
JA25000-00
Nyhetsartiklar, media
Pol-1998-06-03 Ulf Lingärde - brev till Inga-Britt Ahlenius.pdf
Pol-1998-06-03 Ulf Lingärde - brev till Inga-Britt Ahlenius.pdf/1
Robert Lugn
SPÅR - TEORIER
Stay Behind