wpu.nu

Robert Lugn

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Som kapten vid UNFICYP tjänstgjorde han på Cypern 1965 samtidigt som Bertil Wedin, löjtnant, som senare avslöjades som agent för Sydafrika, Craig Williamson. Som hög militär fick han förtroendet att leda Stay-behind i Sverige på 1990-talet, dvs efter mordet på Olof Palme. Robert Lugn ha information om Stay-behinds organisation och verksamhet.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Per Erik Robert Lugn, född 12 februari 1923 i Uppsala, död 16 april 2016 i Vallentuna var en svensk militär (generalmajor).

Karriär:

1948 Officersexamen Krigsskolan Karlberg
1948 Fänrik Skaraborgs regemente P4
1950 Löjtnant
1955-1957 Krigshögskolan (inklusive 1956 militära studier i Tyskland, Belgien och Holland)
1960 Kapten Generalstaben
1961 Militära studier i Norge
1965 Kapten FN-tjänst UNFICYP Cypern
1966 Major Generalstaben
1968 Överstelöjtnant Generalstaben
1970 Överstelöjtnant Göta Livgarde P1
1972 Överste Generalstaben och sektionschef Arméstaben
1975 Överste Hälsinge regemente I14/fo49 Gävleborgs försvarsområde
1977 Överste 1:a graden och stabschef Milo V Skövde
1979 Generalmajor och chef Arméstaben
1983-1988 Rikshemvärnschef
1990-talet Ledare för Stay behind i Sverige


Om Stay-behind
Stay-behind kom till allmänhetens kännedom 1990 genom en artikel i Dagens Nyheter av Bjarne Stenquist.

Men även på 1990-talet fortsatte gruppens verksamhet under statsminister Göran Persson, då under Robert Lugn och senare under före detta överbefälhavaren Bengt Gustafsson.

Rörelsen lades ner i början av 2000-talet. Enligt vissa uppgifter avvecklades Stay-behind åren 2001–2003, men enligt andra uppgifter så kan rörelsen finnas kvar fast i annan skepnad.

Mordet på Olof Palme
Inga-Britt Ahlenius och andra har menat att det borde utredas om Stay-behind kunde ha varit inblandat i mordet på Olof Palme.

Utmärkelser (i urval)

Svenska Sverige Riddare av Svärdsorden
Sverige Hemvärnets förtjänstmedalj i guld

Utländska [USA Officer av Legion of Merit]

Övriga uppdrag

1988-1990 Sekreterare Krigsvetenskapsakademien
1979-1985 ordf. Svenska Pistolskytteförbundet
1983-1986 Försvarets motorklubb
1960 o 1972 Expert i värnpliktsutredningen
1966 Värnpliktskommitten

Källor:

Robert Lugn. (2021, augusti 9). Wikipedia, . Hämtad 07.13, augusti 14, 2021 från https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Lugn&oldid=49531822

Wikipedia contributors. (2021, August 9). Robert Lugn. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 07:11, August 14, 2021, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Lugn&oldid=1037903485

Stay-behind. (2021, april 17). Wikipedia, . Hämtad 07.23, augusti 14, 2021 från https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Stay-behind&oldid=49129871Det finns inget registrerat i wpu på Robert Lugn

Bilder