Lena Schödin

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökRelevans
Mordplatsvittne. Satt i Anders Delsborns taxi. Hörde två smällar i snabb följd. När taxin parkerat såg hon tre personer varav en på marken.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
KännerResten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Lena Schödin i wpu.nu.

Avsnitt

Lena Schödin har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Lena Schödin är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Lena Schödin omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Lena Schödin som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Lena Schödin har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer