wpu.nu

Mats Hellström

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Mats Hellström var konsultativt statsråd i utrikesdepartementet och utrikeshandelsminister i Olof Palmes regering.

Utrikeshandelsministern var chef över UD:s handelsavdelning och dess krigsmaterielinspektion som bland annat handlade frågor om vapenexport.

Krigsmaterielinspektören (KMI), Carl Algernon, var underställd honom i tillståndsärenden för vapenexport. (Se Vapenhandel)
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Mats Johan Hellström, född 12 januari 1942 i Stockholm, är en svensk politiker (socialdemokrat) och ämbetsman.

Han var utrikeshandelsminister mellan 1983-1986 och därmed också politisk ansvarig för Krigsmaterielinspektionen som var direkt underställd honom.

Yrkesliv och karriär (i urval)
Datum Händelse
1942-01-12 Mats Hellström föddes
1965 Filosofie kandidat vid Stockholms universitet
1965–1969 Biträdande lärare i nationalekonomi vid Stockholms universitet
1969–1973 Mats Hellström var FN–delegat
1969-1996 Ledamot av Socialdemokratiska partistyrelsen
1969–1996 Riksdagsledamot för Socialdemokraterna
1970–1975 Ordförande i 1968 års barnstugeutredning
1971-1982 Ledamot av utrikesutskottet
1973-1976 Sakkunnig i arbetsmarknadsdepartementet
1977–1981 Mats Hellström var FN–delegat
1982–1983 Ordförande i finansutskottet
1983-1986 Konsultativt statsråd och utrikeshandelsminister
1986-02-28 Mats Hellström var 44 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme
1986-1991 Jordbruksminister
1991-1994 Ledamot av utrikesutskottet
1992-1994 Vice ordförande i Europarådets svenska delegation
1994–1996 Konsultativt statsråd och utrikeshandelsminister även ansvarig för EU-frågor
1996 Ledamot av utrikesutskottet (en kort period)
1996-2001 Sveriges ambassadör till Tyskland
2002-2006 Landshövding i Stockholms län

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

Q9592-00

1988-08-09

1994-11-23

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

TA12901-00-A

2018-05-02

Emma Rothschild

 [PDF] 

Pomn 

TÖ13962-00

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder