wpu.nu

Michail Gorbatjov

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Mikhail Gorbachev
Gorbachev
Gorbatjov

Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Michail Sergejevitj Gorbatjov  (1931-2022) var en rysk jurist och politiker, Sovjetunionens ledare 1985–1991 och dess förste och siste verkställande president. Han erhöll Nobels fredspris 1990.


Biografi och karriär

1931-03-02 Michail Gorbatjov föddes.

1946 Gorbatjov anslöt sig till det kommunistiska ungdomsförbundet, Komsomol.

1952 Gorbatjov gick med i Sovjetunionens kommunistiska parti (SUKP).

1952 Studier i juridik vid Moskvauniversitetet, (1952-1955).

1955 Juristexamen Moskvauniversitetet.

1971 Medlem av centralkommittén i SUKP.

1978 Partisekreterare för jordbruksfrågor.

1980 Fullvärdig politbyråmedlem.

1985-03-11 Gorbatjov valdes till Generalsekreterare i Sovjetunionens kommunistparti (1985-1991).

Genom policyförändringar inom politisk styrning och ekonomi sökte Gorbatjov förändra samhället.
Politisk styrning (Governance): Sovjetrepublikerna gavs större självbestämmanderätt. Fria och hemliga val inom partiet introducerades med flera kandidater att välja mellan. Sovjetrepublikerna gavs större självbestämmanderätt. Fria och hemliga val inom partiet introducerades med flera kandidater att välja mellan, det stalinistiska totalitära systemet skulle bort. Glasnost (öppenhet) Under glasnost ökades yttrandefriheten. Press och television fick friare händer.
Ekonomisk politik: Medlen var att försöka minska byråkratin och få till stånd tekniska moderniseringar och ökad produktivitet så kallad perestrojka (nydaning). De första försöken att införa marknadsekonomi gjordes också.

1986-02-28 Michail Gorbatjov var 54 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.

1987-12-08 INF-avtalet (Intermediate-Range Nuclear Forces): Avtal om kärnvapennedrustning mellan USA och Sovjetunionen om att avskaffa landbaserade kort- och medeldistansrobotar med 500 km till 5 500 km räckvidd ) , verkställt 1991.

1988-10-01 Ordförande i Presidiet för Sovjetunionens Högsta Sovjet (1988-1989).

1989-05-25 Ordförande i Högsta Sovjet för Sovjetunionen (1989-1990).

1990-03-15 Sovjetunionens förste verkställande president (1990-1991).

1990 fick Mikhail Gorbatjov tilldelad Nobels fredspris.

1991-03-17 Folkomröstningen i Sovjetunionen 1991 var en folkomröstning om Sovjetunionens, Socialistiska rådsrepublikernas unions, framtid.

Frågan som de sovjetiska folken fick ta ställning till var:
"Anser du bevarandet av de Socialistiska rådsrepublikernas union i en förnyad federation bestående av jämlika, suveräna republiker där frihet och rättigheter för var person, oavsett nationalitet, garanteras fullt ut, är nödvändigt?"
Valresultat
Val Röster %
För 113 512 812 77,8
Mot 32 303 977 22,2
Ogiltiga / blanka röster 2 757 817
Totalt 148 574 606 100
Röstberättigade/utfall 185 647 355 80,0
Källa: Nohlen & Stöver


1991-08-(19-22) Kuppförsök mot Michail Gorbatjov, som sattes i husarrest, i syfte att stoppa ökad självbestämmanderätt för de sovjetiska delrepublikerna.

1991-08-22 Kuppen avvärjdes av bland andra Ryska delrepublikens president Boris Jeltsin som stärkte sin maktställning. Gorbatjov återinstallerades som regeringschef, men hade redan i praktiken förlorat sin makt till Boris Jeltsin.

1991-12-08 Ledarna för Sovjetunionens delrepubliker, för Ryssland Boris Jeltsin, för Ukraina Leonid Kravtjuk och för Belarus Stanislaŭ Sjusjkevitj, undertecknade Belavezjaavtalet som syftade till Sovjetunionens upplösning i strid med befolkningsmajoriteten vilja uttryckt i folkomröstningen samma år som förordade att Unionen inte skulle upplösas utan bilda en ny federation. Resultatet av Belavezjaavtalet innebar Sovjetunionens upplösning.

1991-12-21 Alma-Ata Protocols undertecknades vilket bildade de nya staterna förenade i en ekonomisk union – Oberoende staters samvälde (OSS) som ännu, 2022, existerar.

1991-12-25 Mikhail Gorbatjov lämnade posten som Sovjetunionens president och Sovjetunionen delades upp i sina republiker som blev självständiga länder.

1992-05-04 Ronald Reagan tilldelade Michail Gorbatjov Ronald Reagan Freedom Award.

1996 Mikhail Gorbatjov kandiderade i det ryska presidentvalet som oberoende kandidat, men fick ett mycket svagt stöd.

2000 Gorbatjov startade Rysslands socialdemokratiska parti, vilket ogiltigförklarades år 2007 av högsta domstolen i Ryssland på grund av för få medlemmar.

2004 maj, Gorbatjov avgick som partiledare för socialdemokraterna.

2004-06-11 Michail Gorbatjov var Rysslands representant på Ronald Reagans begravning.

2007 oktober, Gorbatjov bildade en ny politisk organisation, Socialdemokratiska förbundet.

2008 Gorbatjov annonserade bildandet av ytterligare ett nytt parti – Oberoende demokratiska partiet – tillsammans med Alexandr Lebedev. Själva partigrundandet slutfördes möjligen aldrig.

2009-11-09 Gorbatjov en av hedersgästerna på tjugoårsdagen av Berlinmurens fall.

2014-11-09 Gorbatjov en av hedersgästerna på 25-årsdagen av Berlinmurens fall.

2022-08-22 Michail Gorbatjov död 91 år gammal.Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D6750-00-C

1988-11-15

1993-11-03

Ulf Lingärde

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D20840-00

2010-12-09

2011-01-11

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

DA14244-00-A

1992-07-28

1997-06-24

Alf Enerström

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

HA14551-00

1992-04-24

1995-12-07

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

KK17882-00-B

1997-04-14

1998-06-10

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder