wpu.nu

Alf Enerström

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Enerström
Oppositionen inom socialdemokratin

Relevans
Var misstänkt för inblandning I mordet bla. för sitt Palmehat som bla gav sig uttryck i kampanjer mot Palme.

Var involverad i EAP.

Lisbeth Palme ska ha nämnt Enerström som exempel på människor som förföljde Palme.

• Enerström och Gio Petre ska ha övervägts som misstänkta av Hans Holmér efter sina kampanjer mot Palme.

• Enerström har uttalat sig att han av SÄPO-agenten "M" blivit ombedd att ställa sig i spetsen för en grupp som skulle undanröja Olof Palme. "M" dog senare i en mystisk bilolycka.

Se även EAP och "M"
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Alf Enerström (1929-2017) var en svensk allmänläkare och pilot som tjänstgjorde vid svenska FN-bataljonen under Kongo-krisen (1960-1964).

Under 1970-talet och utesluten från Socialdemokratiska partiet 1974 ledde Alf Enerström kampanjer mot Olof Palme under namnet "Socialdemokratiska oppositionen".

Han publicerade s.k. ”svart propaganda” i form av kostsamma annonskampanjer i svenska dagstidningar och finansierade EAP:s kampanjorganisation ”LO-medlemmar mot fonder” med kampanjer mot löntagarfonder.

”Svart propaganda framställs som om den kommer från en vänskapligt inställd källa men kommer i själva verket från en motståndare.” Propaganda - Wikipedia (se länk nedan)


Biografi och karriär (urval)
Datum Händelse
1929-08-07 Alf Enerström föddes.
1940-talet Medlemskap i Socialdemokratiska partiet.
196? Läkare och pilot vid den svenska FN-bataljonen under Kongokrisen (1960-1964).
1973 Alf Enerström och hans dåvarande sambo Gio Petré talade vid Socialdemokraternas valmöten under valkampanjen till riksdagsvalet.
1973-09-16 Riksdagsval, Socialdemokraterna fick 43,56% av rösterna och bildar regering med Olof Palme som statsminister. Enerström själv var övertygad om att hans deltagande i valkampanjen gav segern till Socialdemokraterna och hävdade bland annat att han och hans hustru ”bokstavligen hade lagt makten i Palmes händer 1973”
1974 Alf Enerström utesluten ur Socialdemokratiska partiet efter ha gått emot partilinjen i frågan om fri abort.
1974 Enerström medlem i KDS (1974-1976).
1976 Alf Enerström lämnade KDS.
1976 Alf Enerströms son blev omhändertagen av de sociala myndigheterna och fosterhemsplacerad hos sin klassföreståndare.
Alf Enerström själv ansåg att Olof Palme personligen låg bakom omhändertagandet och när sonen något senare avled menade han att Palme lät mörda sonen. Han påstod att Palme ringt och hotat Enerström om detta, om han inte upphörde med sin kritik mot den socialdemokratiska regeringen.
1976 Alf Enerström startade föreningen Socialdemokratisk Opposition som var kritisk mot Olof Palme och framfördes främst genom regelbunden annonsering i svenska dags- och kvällstidningar och riktade sig bland annat mot fri abort och löntagarfonder på temat "Vi anklagar regeringen Palme".
1977 Enerström gav ut debattboken “Vi fällde regeringen: ett fall för Olof Palme”.
1977 - Därefter kopplades Alf Enerström ihop med Europeiska arbetarpartiet.
1986-02-28 Alf Enerström var 57 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.
2000 Gästskribent i tidskriften Contra / Alf Enerström: “Återstår – Göran Persson”.
2003, nov Alf Enerström vräks från sin lägenhet, på Norrmälarstrand 24 i Stockholm, på grund av obetald hyra. Vid vräkningen sköt Enerström en kvinnlig polis. För detta dömdes Enerström i mars 2004 av Stockholms tingsrätt för försök till dråp, försök till grov misshandel och grovt vapenbrott. Tingsrätten bedömde Enerström som allvarligt psykiskt störd, och påföljden blev därför rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Enerström vårdades på kliniken Marieberg i Kristinehamn.
2005 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), fråntog Alf Enerström hans läkarlegitimation.
2008 Alf Enerström var utskriven under perioder sedan 2008.
2017-01-04 Alf Enerström avled i en ålder av 87 år.

Press / Media

Publicerat Rubrik / Länk Medie
1983 "”Palme går Sovjets ärenden”" Contra 1983 nr 3
Alf Enerström (intervju)
2000 "Återstår – Göran Persson" Contra 2000 nr 4
Alf Enerström
2003-11-30 "Enerström gripen för skott mot polis" Expo
Stieg Larsson
2011-03-30 "Komplex bild av "fredsduva"" Världen i dag
David Fredin
2014-02-26 Palmehatarens ex drar tillbaka alibi. Aftonbladet
John Granlund
2017-01-17 "Palmehataren Alf Enerström är död" Expressen
Anna Mattsson

Media

2010-11-05 Alf Enerström om Palmemordet. (5:39)
2012-04-05 Alf Enerström angående Palme och mordet. (8:24)
2013 En undran angående Palmemordet med Alf Enerström. (3:23)

Alf Enerström - beträffande MOP

På brottsplatsen

Relevans=Misstänkt för inblandning I mordet

I utredningen

Alf Enerström förekommer i Granskningskommissionens betänkande i anledning av Brottsutredningen efter mordet på statsminister Olof Palme. SOU 1999:88. Sid. 545-550.


Alf Enerström förekommer i utredningen under Avsnitt:DA14244

Förhörsteman:
(Uppslag och förhörsdatum)

DA14244-00 | 1986-03-31 | 3 sidor

Om Alf Enerströms förehavanden vid tiden för mordet på statsminister Olof Palme.
Alf Enerström bodde vid tiden för mordet på Sölje herrgård, Glava, Värmland.
1986 (vecka 08) Veckan innan mordet “hade de (Alf och Gio Petré) hela veckan” suttit inne i lägenheten, Norr Mälarstrand 24 i Stockholm och jobbat med utskick av pamfletten (läsning för socialdemokrater del 4) de skrivit julen 1985

1986-02-27 torsdagen Dagen innan mordet, hade de varit på restaurang Klas på hörnet, Surbrunnsgatan 20 & Birger Jarlsgatan. Enerström själv hade tidigare på dagen varit vid “Albano” snett emot biografen Grand och köpt grejer till huset och någon gång under veckan hade han varit på Svenska Dagbladet "och rotat".

1986-02-28 Morddagen befann sig Enerström och Gio Petré i lägenheten på Norr Mälarstrand 24. De gick till sängs tillsammans klockan 23:00.

1986-02-28 (efter mordet) Alf Enerström kunde inte uppge när han återvände till Sölje i Värmland efter mordet.

Alf Enerström kommenterar mordet på Olof Palme och Enerströms samverkan med EAP Europeiska arbetarpartiet.

DA14244-00-A | 1987-09-02 | 8 sidor

Enerström redogör för sina teorier om mordet på Olof Palme och sin pamflett, "Läsning för Socialdemokrater" men säger sig inte veta vem som utförde mordet.

I sammanfattning framkommer att

  • Enerström befann sig i Sölje mordveckan och att han och Gio Petré åkte till Stockholm under veckan. De åt middag på restaurang Claes på Hörnet dagen före mordet och morddagen var de hemma i bostaden ensamma under hela kvällen.
  • Enerström minns ej vilken eller vilka personer han sammanträffade med i mordveckan eller morddagen och minns ej något eller några telefonsamtal denna dag. Enerström säger sig ha fått reda på lördagen dagen efter mordet dagen.
  • Enerström redogör för sin rörelse “Oppositionen inom Socialdemokratin” dess ekonomi och bidragsgivare. Föreningens omsättning per valperiod sätter Enerström till 1,5-2 miljoner kronor.
  • Enerström nämner relationer till andra organisationer men vill inte namnge någon av dessa samt till David Fredin som hörts i utredningen. Enerström nämner därvid också Harvard affären och ubåtsincidenten i Hårsfjärden.
  • Om Enerströms kommentar i radioprogrammet Kanalen att han 1982 haft kontakt med män som förespråkat våld för att få bort Olof Palme. (Se också ovan Media – Youtube videor)
  • Enerström tillfrågas om Ramada-gruppenH2923, Friheten för Sverige, Demokratisk Allians och Medborgarrättsrörelsen som han uppgav sig haft besök av tidigare under ”förhörs”-dagen.

DA14244-00-B | 198? | ? sidor
Inget dokument finns bilagt detta uppslag i WPU

DA14244-00-C | 198? | ? sidor
Inget dokument finns bilagt detta uppslag i WPU

DA14244-00-D | 198? | ? sidor
Inget dokument finns bilagt detta uppslag i WPU

DA14244-00-E | 1991-12-05 | 1 sida
Alf Enerström hörd upplysningsvis om en man som lämnat bidrag till Enerströms förening ”Oppositionen inom Socialdemokratin”.

DA14244-00-F | 1991-12-05 | 1 sida
Uppföljningssamtal med Alf Enerström varvid han talar om sin politiska verksamhet. Enerström nekar till att ha tagit emot bidrag från näringslivet men på direkt fråga om Företagarförbundet bidragit medger han kontakter med dem gällande annonser han publicerat för dem men undertecknat med eget namn.

DA14244-00-G | 1991-12-05 | 1 sida
Alf Enerström tillfrågas om han fått bidrag till sin verksamhet från näringslivet vilket han nekar till.

DA14244-00-H | 1991-12-05 | 2 sidor
Alf Enerström ringde 1991-12-05 vid middagstid och frågade om grunden till att han blivit tillfrågad om att han tagit emot penningbidrag från näringslivet.Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D11614-12

1991-11-14

1993-11-03

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

DA14244-00

1992-07-28

1997-06-24

Alf Enerström

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

DA14244-00-A

1992-07-28

1997-06-24

Alf Enerström

[Liggaren]

DA14244-00-B

1992-08-18

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-00-C

1992-12-28

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-00-D

1992-12-28

1997-06-24

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

DA14244-00-E

1992-12-28

1997-06-24

Alf Enerström

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

DA14244-00-F

1992-12-28

1997-06-24

Alf Enerström

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

DA14244-00-G

1992-12-28

1997-06-24

Alf Enerström

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

DA14244-00-H

1992-12-28

1997-06-24

Alf Enerström

[Liggaren]

DA14244-00-I

1994-04-05

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-01

1992-07-28

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-02

1992-07-26

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-03

1992-07-28

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-04

1992-07-28

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-05

1992-07-28

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-06

1992-07-28

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-07

1992-07-28

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-08

1992-07-28

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-09

1992-07-28

1997-06-24

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

DA14244-09-A

1994-09-09

1997-06-24

Gio Petré Birgitta Marmstedt

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

DA14244-09-B

1994-12-30

1997-06-24

Birgitta Marmstedt

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

DA14244-09-C

1995-01-09

1997-06-24

Birgitta Marmstedt

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

DA14244-09-D

1997-04-17

1997-06-24

Birgitta Marmstedt

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

DA14244-09-E

1998-12-03

1997-06-24

Birgitta Marmstedt

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

DA14244-09-F

2019-01-09

[Liggaren]

DA14244-10

1992-07-28

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-11

1992-07-28

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-12

1992-07-28

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-12-A

1992-07-28

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-12-B

1997-06-23

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-13

1992-07-28

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-14

1992-12-26

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-15

1992-12-28

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-16

1992-12-28

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-17

1992-12-28

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-18

1992-12-28

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-19

1992-12-28

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-20

1992-12-28

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-21

1993-11-01

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-22

1994-02-16

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-23

1994-02-16

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-24

1994-02-22

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-25

1994-02-22

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-26

2014-12-11

1997-06-24

[Liggaren]

DA14244-26-A

2015-03-26

1997-06-24

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

HE12307-00

1990-02-12

1995-01-11

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder
Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
1999 "5.9.8 ”Alf E” (Alf Enerström) – avsnitt DA" SOU 1999:88. Sid. 545-550.
Propaganda Wikipedia
svenska
2017 “Återställandets konst - Svenska frivilliga läkares erfarenheter av militärmedicin i utländska krig 1864–1964 - PDF” Lund University Research Portal - Tomas Bro
2022 “Alf Enerström” Wikipedia

Teorier

Relaterar

EAP, M, Contra, KDS, Demokratisk Allians,