Alf Enerström

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Andra kända namn

Enerström


Relevans
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Var nisstänkt för inblandning I mordet bla. för sitt Palmehat som bla gav sig uttryck i kampanjer mot Palme.
Var involverad i EAP.
• Lisbet Palme ska ha nämnt Enerström som exempel på människor som förföljde Palme.
• Enerström och Gio Petre ska ha övervägts som misstänkta av Hans Holmér efter sina kampanjer mot Palme.
• Enerström har uttalat sig att han av SÄPO-agenten "M" blivit ombedd att ställa sig i spetsen för en grupp som skulle undanröja Olof Palme. "M" dog senare i en mystisk bilolycka.
Se även EAP och "M" Alf Enerström - beträffande MOP

På brottsplatsen

Relevans=Misstänkt för inblandning I mordet

Teorier

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Alf Enerström i wpu.nu.

Avsnitt

Förhör med och om Alf Enerström ligger under avsnittet DA i utredningen. Följande finns registrerat under detta avsnitt:

 • DA592-00 (1992-11-17, G213-2, ANNONS,URKLIPP,OPP INOM SOC.DEM   ,DA14244)
 • DA592-00-A (1994-04-28, ANNONS,URKLIPP,OPP INOM SOC.DEM  ,DA14244)
 • DA592-00-B (1994-09-12, ANNONS, URKLIPP,OPP INOM SOC.DEM   ,DA14244)
 • DA592-00-C (1994-09-12, ANNONS URKLIPP OPP INOM SOC.DEM   DA14244)
 • DA1160-00 (1992-07-28, 1160-7 SÄK 86-04-00)
 • DA1160-00-A (1992-07-28, 1160-7 SÄK 86-04-00)
 • DA6901-00 (1991-10-14, AA,   D1160)
 • DA13618-00 (1993-02-03, POLIS-SÖDERSJUKHUSET, ANONYM, ANG POLIS GIFT MED IRANSKA, KAN ANKN M4504)
 • DA13618-00-A (1991-01-18, ANONYM,ANG POLIS GIFT MED IRANSKA,KAN ANKN M4504)
 • DA14230-00 (1992-07-28,       ,BLÅ GRANADA STNVGN.SLAGN)
 • DA14230-00-A (1992-07-28,       ,BLÅ GRANADA STNVGN,SLAGN)
 • DA14230-00-B (1992-12-28,       ,BLÅ GRANADA STNVGN,SLAGN)
 • DA14231-00 (1992-07-28,       DA1160 MFL)
 • DA14231-01 (1992-07-28,       DA1160 MFL)
 • DA14232-00 (1992-07-28, ANONYM, ANG   DA1160 MFL)
 • DA14233-00 (1992-07-28, ANONYM MAN   DA1160 MFL)
 • DA14234-00 (1992-07-28,           EVFH)
 • DA14235-00 (1992-07-28, SÄK-BEDOMNING BETR   OCH    )
 • DA14235-01 (1992-07-28, SÄK-BEDOMNING BETR   OCH    )
 • DA14236-00 (1992-07-28,         (SLAGN+FOTO),D7570-A)
 • DA14236-00-A (1992-07-28,         (SLAGN+FOTO),D7570-A)
 • DA14236-00-B (1992-12-28,         (SLAGN+FOTO).D7570-A)
 • DA14236-01 (1992-08-19,         (SLAGN+FOTO),D7570-A)
 • DA14237-00 (1992-07-28,     ,BREV)
 • DA14238-00 (1992-07-28)
 • DA14238-01 (1993-11-02)
 • DA14239-00 (1992-07-28, ANONYM, BREV)
 • DA14240-00 (1992-07-28, ANONYM BREV)
 • DA14241-00 (1992-07-28,     ,BREV)
 • DA14242-00 (1992-07-28)
 • DA14243-00 (1992-07-28, ANONYM, BREV)
 • DA14244-00 (1992-07-28, FOÖRHÖR MED ALF RNERSTRÖM OCH (MASKAT) DA1160 MFL(DISK 14244 26 NummerU-nrDatumAnteckningarTil SPONoteringar 142442614-12-11 och sagt att Palme kan vi inte ha kvar mm 14244 27 Nummer U-nrDatumAnteckaingarTil SPCNotXnear 42447714-12-1Årbtetl Attonbladet 27 feb 2014 A)
 • DA14244-00-A (1992-07-28, FÖRHÖR MED DA1160 MFL(DISK 14244 26 NummerU-ArDatumAnteckniagarTil SPCNoteringar 142442614-12-1 sagt att Palme kan v inte ha kvar mm 14244 27 Nummer U-nrDatumAnteckningarTil SPC Not near 4244714-211taellionolsetrispDelA)
 • DA14244-00-B (1992-08-18, FORHOR MED 14244 26 tamer Honore Hoe Krchng ern CX X 42442414-12-1 TN 14244 27 NummerU niDatumAnteckmngarTi senor X 142442714-12-11Arthel I Ahonbladet 27 eb 2014)
 • DA14244-00-C (1992-12-28, FORHORMED / / / D7/4160 D/FL(Q1 at se mner-HMottesnearj re ee   jus AX sagt a Palme kan v inte ha kvar mm 14244 27 NummerU-nrDatumAnteckningarTil SPC Not Knzar 142442714-12-11Arnkel i Aftonbladet 27 teb 2014)
 • DA14244-00-D (1992-12-28, FORHOR MED DA1160 MFL(DISK 14244 26 NummetU-nrDatumAnteckningarTill SPCHoteringar sez sagt att Palme kan vi inte ha kvar mm ee 2 thmmarovomumancamngsi scum X L42442714-12-11 Arkell Ahonbladet 27 eb 2014 one)
 • DA14244-00-E (1992-12-28, FORHOR MED, DA1160 MFL(DISK 14244 summer (ons AnteckningarTit SPC Noteringar 42442614-12-1 sagt on Palme kan ne ha kvar mm 16248 a Å4 X l424Zn-2rlgAnachininonougttes le0i4ang)
 • DA14244-00-F (1992-12-28, FORHORMED ZON QC) ZON D7/1180 DFLRQ5 14244 26 Hummer? DutRrr(nen)4 src ren   42442614-12-1 sat att Palme kan vi Inte ha kvar mm 11241-7 Mmmei-nntnndecini gar Socitotennea) ( 142442714-12-11Arokel i Aftonbladet 27 feb 2014 ang)
 • DA14244-00-G (1992-12-28, FORHOR MED ZN ZNZN DMIGQMARIS 14244 26 Hummer Jomo HercHeoml   42442514-12-11 satt ant Palme kan vi ae ha kvar mm 14284 27 Nummer DatumAnteckringartin SPCNorenea X 142342714-12-11ArtAEeltARonbladet 27 fev 2014 ang)
 • DA14244-00-H (1992-12-28, FORHOR MED, ZNZN 14244 26 NummerU op Hoon sec Hen KK X 429412-11 sagt ant Palme kan vi inte ha kvar mm 14244 27 NummerU-nrDatumAnteckningarTil SPCNoteringa) 142442714-12-11Arbkel i Aftonbladet 27 feb 2014 ang)
 • DA14244-00-I (1994-04-05, RHORMED OCH DA1160 MFL(DISK 144 26 Nummer-niDatumanteckningarT.iI SPCHoteringar 442614-12-1 set att Palme kan vi inte ha kvar mm 144 27 NummerU-niDatumAnteckningarTik SPCNotenngar 1442714-12-11Arnkel i Ahonbladet 27 feb 2014 ang)
 • DA14244-01 (1992-07-28, FORHOR MED 14244 2mm Jou edie 4 sehen 14200261412:)
 • DA14244-02 (1992-07-26, FÖRHÖR MED 7 D1180 MFLIQIS 14244 26 Hummer J(DatudKentec inner 142442614-12-11 Åsögt on Patme kan vi nte ha kvar mm 14244 27 NummerU-nrDatumAnteckningarTill SPCNotennga) HAITI IZ LIA okess Aonbadet 27 1eb 2019 ong)
 • DA14244-03 (1992-07-28, FORHORMEDE ZON ck 7/7 D0OZ1180 )FLN3 19244 26 ummen 0st )nec)unen) irc enok 142442614-12-11 sagt an Palme kan vi ante ha kvar mm 14244 27 NummerU-nrDatumAnteckningarTill SPCNOtennga G842rasninds akgnakdana nigsedang)
 • DA14244-04 (1992-07-28, FORHOR MED C DA116Q MFLRIS att enone Yorn pores   42442614-12-1 sot an Palme kan nte ha kvar mm Tn 4 192942710 12-1 1Artiets Altonpladet 27 feb 2004 ang.)
 • DA14244-05 (1992-07-28, FORHORMED ZNZNZN 1424426 Nommer Homan Ho Worcs X X 42442614-12-1 sagt an Palme kan vi late ha kvar mm. 14244 27 NummerU- otumåntecknngarTa SPCHorennE 4 X 142442714-12-11Arnkel i Atonbladet 27 feb 2014 ang)
 • DA14244-06 (1992-07-28, FORHORMED J/N ZNZN 0160 MELRIS 14284 26 Nummer Oata cor src enad X X A2442614-12-1 söt att Palme kan i ante ha kvar mem 142-44 times nDtumArteing i secon X HA2A27140-1 2-1 1Artiets Aftonbladet 27 feb 2014 ang)
 • DA14244-07 (1992-07-28, FORHORMED IN ZNZN 0160 MFURIS 16284 26 Nummer omaha om War Kon X X pti sgt ant Palme kan vi te ha har mm 14244 27 NummerU-nrDatumAnteckangar Til SPCHoterings) 142442714-12-11Arokel I Aftonbladet 27 feb 2014 ang)
 • DA14244-08 (1992-07-28, FÖRHÖR MED / / / Y D7/41180 FLAQI5 at iummert ost atea,)4 socken) X X A AN sagt at Palme kan te ha har mm 14244 27 NummerU-nrDatumAnteckningarTill SPCNoteninga 142442714-12-11Arnkel i Aftonbladet 27 feb 2014 ang)
 • DA14244-09 (1992-07-28, FORHORMED /)7/ 97/ D71160 YFLAQ5 34 26 mms Yomi sr Herm   42442614-12-1 sot ön Palme kan vi inte ha kvar mm rs ( Ntan a knenlngpigatge eigdrgar)
 • DA14244-09-A (1994-09-09, FORHORMED /77/ D/01180 FLL, zt 26 tom Homo Ko I re X X 42442614-12-1 sot ant Palme kän vi inte ha kvar mm 14244 77 Nummer nsDatmårtetni gar.a rcs A4 X 142442714-12-11Ankell Aonblodet Z7 feb 2014 ang)
 • DA14244-09-B (1994-12-30, FÖRHÖR MECG /)/ )/ pD7/1160 /FLQ5 14244 3 moner ortho orrckems K X uaz sort an Palme kan vi Inte ha kvar mm rs 142442714-12-11 Arnteli Atonbiadet 27 feb 2014 ang)
 • DA14244-09-C (1995-01-09, ru nome ponpoeoe hrs KK 4ZM42714-12r1 Artikel bAhonbladet 27 feb 201 ong)
 • DA14244-09-D (1997-04-17, FÖRHÖR MEO / 7/ 7/ ,D/1160 )FLAQH zt enone omen srcpenic   4244201412- rt om aime am ent h kvar mm Jo 2 Nummer nummer scans X 14244271442 I Nnileli ARonlaget Z7 feb 2014 ang)
 • DA14244-09-E (1998-12-03, 14244 26Nummeru Kau K Ree 4K Å sagt on Palme kön vi inte ha kvar mm 14244 27 Nummer U-nrDatumAnteckningarTill SPCNoteringa A2M42714-12-11ArDkeltAttonbladet 27 feb 2014 arg,)
 • DA14244-09-F (2019-01-09, 2018-12-18 Kompletterande förhör med  )
 • DA14244-10 (1992-07-28, FORHOR MED DA1160 MFL(DISK 14244 26 NummerU-nrDatumAnteckningarTill SPCNoteringar 142442614-12-11 sagt att Palme kan vi inte ha kvar mm 14244 27 NummerU-nrDatumAnteckningarTill SPC Noteringar 142442714-12-1 1Arnkel i Aftonbladet 27 feb 2014 ang)
 • DA14244-11 (1992-07-28, FÖRHÖR MED /7 7 D1/0180 /FLIQ 1424426 mmert-otu /toec)ngar) sr Renn 42442614-12-11 Åsön on pam Kav nie ha kvar mm 14244 27 Nummer U-niDatumAmeckningarTil SPCHoteninea id2Nidatilgtrolåeanadel anklgerlang)
 • DA14244-12 (1992-07-28, FORHORMED /7 7/ ,D71180 YFL(ARQ5 14244 26 Hummer Homo pnecora sr Renn jonasn sagt an Palme kan vi inte ha kvar mm 14244 27 HummerU-nrDatumAnteckningarTill SPCNOteringa 142442714-12-11Arnkel i Aftonbladet 27 feb 2014 ang)
 • DA14244-12-A (1992-07-28, rw rerun Jorhedlonircientt, XK sagt att Palme kan vi Inte ha kvar mm 14244 27 NummerU-nrDatumAnteckningarTill SPCoteringa 142442714-12-11Arnkel I Ahonbladet 27 feb 2014 ang)
 • DA14244-12-B (1997-06-23, FÖRHÖR MED Z NN ZN ZON DM160 MFLIRIS 14204 26 Nummert Homsihoreoo rem   42442614-12-- sagt art Palme kön vi Inte hö kvar mm 14284 27 Nummer nrDBtumAnteckningorTi SPCHotennea) XK MA221-12-1AtelaAhantiadelateb 2014 ang)
 • DA14244-13 (1992-07-28, FÖRHORMED / / / D1180 /FLIQ1 zt etme onesie srcheni   42442614-12-1 sota Palme kan vi Inte ha kvar mm ib 37 mnet- Otmici garti SCilomengg) ( M2442714-12-114sntell Aftonbladet 27 feb 2014 ang)
 • DA14244-14 (1992-12-26, FORHOR MED / N / / D71160 MFLQIS as 2 Nummert- AOoiee) ora D src )Renn)K 142442614-12-11 sägt an Palme Fan vi Inte ha kvar mm 14244 27 NummerU-nrDatumAnteckningarTill SPCNOteringa - 142442714-12-11Arnkel I Aftonbladet 27 teb 2014 ang)
 • DA14244-15 (1992-12-28, FÖRHÖOR MED /)7 7 9AY168 M/1-(05 14244 26 ummert onpeamirenonl   142442614-12-1 sat att Palme kan vi Inte ha kvar mm Te 4 244714-12-tkellåronohaetn kDRA ang)
 • DA14244-16 (1992-12-28, FÖRHÖOR MEO // 7/ D71160 FL(QI5 14204 26 nner onspeoe H rH   A2442614-12-1 sot ön Palme kan vi late ha kvar mm 14284 27 Nummert-u0atumantecknngariit scans X M2442714-12-1lAroketlAhontiadet 27 1ed 2014 ang)
 • DA14244-17 (1992-12-28, 14244 26 nummeru Kom pRanR R-ug KX 142442714-12-11Arnbel I Aonbladet 27 feb 2014 ang)
 • DA14244-18 (1992-12-28, FÖRHÖR MED / )/ / D1180 )/FLNQ1 19244 26 ummerv 0st .ntec)enr Sphere 42442614-12-1 sagt an Palme kan vi inte ha kvar mm 14244 27 HummerU-nrDatumAnteckningarTil SPCNoteringa 142442714-12-11Arnkel i Aftonbladet 27 feb 2014 ang)
 • DA14244-19 (1992-12-28, RHOR MED DA1160 MFL(DISK 144 26 NummerU-nrDatumAnteckningarTit SPCNoteringar 1442614-12-11 set att Palme kan vi inte ha kvar mm 144 27 NummerU-iDatumAnteckninga( Ti SPC Noteringar 1442714-12-11ArbFel 1 Aftonbladet 27 feb 2014 ang)
 • DA14244-20 (1992-12-28, FORHORMED /77 7 D41180 )FLNQ5 1424426 Nummen ostMntec)att) src 142442614-12-11 sagt a Palme kan vi Inte ha kvar mm 14244 27 NummerU-nrDatumAnteckningarTil spChotennzal )X 142447714-12-11Arohell Aftonbladet 27 teb 2014 ang)
 • DA14244-21 (1993-11-01, FORHORMED Z NI NN 14244 26 Nummer UJ tec)inar)4 spe Mrena ren TOR)
 • DA14244-22 (1994-02-16, FÖRHÖR MEO / )7 7 pD41180 MyfFLIQIS 14244 26 Hummert omuMoreorm fl socken 42442614-12-1 sagt ant Palme kan vi Inte ha kvar mm 14244 27 NummerU-nrDatumAnteckningarTil SPCNotennga JATIN 12-1 1Ar0he))
 • DA14244-23 (1994-02-16, FÖRHÖR MED) /7 7/ D71160 DFL(Q5 14244 26 Nummer oro orn sec   a2442614-12-1 sat ät Palme kan vi Inte ha kvar mm 14244 27 NummerU-DatumäteckninrTit SPCH enad) X 142442714-12-11Arnkel i Ahonbladet 27 feb 2014 ang)
 • DA14244-24 (1994-02-22, FÖRHÖR MED /)/ 7/ D7416Q DFL(RS 14244 2 Hummer (atv oec Marr orci X X 42442614-12-11 Jott Palme kan vi nte ha kvar mm i 4 240trLuggekellågorlidete elenediag)
 • DA14244-25 (1994-02-22, FORHOR MED, ZN ZNZN 01160 MFLQIS 14224 26 Hummer onupe oc Rr Herr   42442614-1211 sot an Palme kan vi nte ha kvar mm i )Ö 142442714-12-11Artikel i Atonbiadet 27 feb 2014 ang)
 • DA14244-26 (2014-12-11,
  28t att Palme kan viinte hakvar mm
  , FÖRHÖR MED // / pDD/1180 FLR5 14244 25 HummerU K0ntujQnecJ (ner) spe )&eno) 142442614-12-11 sot art Palme kan nte ha hvar mm 14244 27 Nummert-niDatumAnteckningar kil SPCHStennes X 142442714-12-11Arnkel I Aftonbladet 27 feb 2014 ang)
 • DA14244-26-A (2015-03-26, Slagning  , RHOR MED, DA1160 MFLIDISK 144 26 NummerU-nsDatumAnteckningarTit SPCNoteringar 1442614-12-11 set att Palme kan vi inte ha kvar mm 144 27 HummerU-nrDatumAnteckningarTil SPC Noteringar 1442714-12-11Aniel Aftonbladet 27 feb 2014 ang)
 • DA14432-00 (1992-03-02,   KOLLA BANK-O POSTGIRONR,KAMPANJ MOT OP)
 • DA14669-00 (1992-08-17, DN-ARTIKEL   ,DA14244,04272-1C)
 • DA14669-00-A (1994-01-26, DN-ARTIKEL   ,DA14244,D4272-10)
 • DA14669-00-B (1994-02-01, DN-ARTIKEL   ,DA14244,D4272-1C)
 • DA14669-00-C (1994-02-03, ON-ARTIKEL   ,DA14244,04272-10)
 • DA14669-01 (1994-02-03, DN-ARTIKEL   .DA14244,04272-1C)
 • DA14669-01-A (1994-03-11, DN-ARTIKEL   ,0A14244 D4272-1C)
 • DA14852-00 (1992-12-28, BREV TILE   ANG  )
 • DA14853-00 (1992-12-28, PM E  )
 • DA14854-00 (1992-12-28, DNR 189-92, PM   (SLAGN))
 • DA14855-00 (1992-12-28, SPAN-PM,FOTON,KARTOR   (I ORIGINAL))
 • DA14856-00 (1992-12-28, PM, KONTR P-GIRO INBET   (SLAGN),HE12353)
 • DA14856-01 (1993-05-05, PM. KONTR P-GIRO INBET   (SLAGN).HE12353)
 • DA14856-01-A (1993-05-05, PM KONTR P-GIRO INBETXXXKXXXXXXXXXX (SLAGN),HE12353)
 • DA14908-00 (1993-03-02,   ,ANG   ,ARTIKEL)
 • DA14908-01 (1993-03-25,   ANG   ,ARTIKEL)
 • DA14908-02 (1993-03-25, DNR 301-93,   ANG   ARTIKEL)
 • DA14908-03 (1993-10-14,   ANG   ,ARTIKEL)
 • DA14908-04 (1993-10-14,   ANG   ,ARTIKEL)
 • DA14908-05 (1993-11-03,   ANG   ,ARTIKEL)
 • DA15509-00 (1994-02-25, ANONYM   FÅTT UT 100000FULLMAKT  )
 • DA15538-00 (1994-03-14,   ANG  )
 • DA15538-01-A (1994-03-18,   ANG  )
 • DA15538-01-B (1994-03-18,   ANG  )
 • DA15538-01-C (1994-03-18,   AMG  )
 • DA16225-00 (1994-06-30,   D14695)
 • DA16225-01 (1994-06-30,   D14695)
 • DA16225-01-A (1994-06-30,   D14695)
 • DA16225-02 (1994-06-30,   D14695)
 • DA16225-03 (1994-06-30, DNR 786-94,   D14695)
 • DA16225-04 (1994-07-13, DNR 786-94,   D14695)
 • DA16228-00 (1994-06-07, DNR 649-94, TIDNKLIPP AFTONBLADET 9/5-94   ,H15027)
 • DA16272-00 (1994-06-28,   ANG ANNONSER I EXPRESSEN  )
 • DA16272-01 (1994-06-30,   ANG ANNONSER I EXPRESSEN  )
 • DA16272-02 (1994-07-13, ANONNS-EXPRESSEN,   ANG ANNONSER)
 • DA16281-00 (1994-06-27, IRADIO GILEAD INTERVJU MED  )
 • DA16418-00 (1994-09-08, IANONYM ANG ÅKERIÄGARE BEKANT MED  )
 • DA17173-00 (1995-10-05,     DA 14244)
 • DA17428-00 (1996-02-26)
 • DA17428-01 (1996-03-27)
 • DA17450-00 (1996-02-28, DNR 173-96,   ANG  )
 • DA17450-01 (1996-03-12,   ANG  )
 • DA17955-00 (1997-05-20, DNR 420-97, ENERSTROM BROTT MOT KNIVLAGEN)
 • DA18415-00 (1998-08-31, DNR 583-98,   ,GIO,DA14244,FOL UPP VAPENDELEN)
 • DA18415-01 (1998-12-15,   ,GIO,DA14244,FOLJ UPP VAPENDELEN)
 • DA18415-02 (1998-12-15, Harry Schein, GIO, DA14244, FÖLJ UPP VAPENDELEN)
 • DA18415-03 (2002-03-21,   ,GIO DA14244 FOL) UPP VAPENDELEN)
 • DA18615-00 (1999-02-08, 2 ANNONSER I ON 98-01-29 RESP 98-04-01 MED RUBRIKEN OPPOSITIONEN INOM SOCIALDEMOKRATIN-OVERGREPPSSTATEN-FÖRFALLSTATEN FÖRVARAS I)
 • DA19275-00 (2001-02-12, UL:    Nya Varmlands bidning, ankn DA 18415 ang   Kopia tl SÅPO för kännedom)
 • DA19612-00 (2003-03-05, ang OXX   ankn HE 12307. Uppgifter från framlidne -Aransportbas)
 • DA19628-00 (2003-03-21, IPM tips ang ,Propaganda . EAP, Ankn)
 • DA19628-00-A (2009-03-19, DNR 49-09)
 • DA19628-01 (2018-05-25, 2018-03-09   sambo,     inkommer med samma tips som inkommit med tidigare)
 • DA19737-00 (2003-12-02)
 • DA19911-00 (2004-03-15, DNR 2972-02, Anonym soc dem. Brev APAL-428-2972/02 ang ankn DA 14244)
 • DA20104-00 (2004-03-26, Anonym ky - ang   , ankn DA 14244)
 • DA20257-00 (2004-06-15, DNR 325-94, Anonym brevskrivare, APAL-428-325-94 ang  )
 • DA20475-00 (2006-04-04, DNR 74-05, Brev från tt Kristinehamn APAL-428-74/05 ans ankn DA-avsnattet Skrift Juridiska övergrepp av)
 • DA21183-00 (2012-09-19, Ul har upprättat en omfattande skrivelse där han via sina teorier pekar ut en person for mordet Han har även haft kontakt med åkl/HM, Ul har upprättat en omfattande skrivelse där han via sina teorier pekar ut en person för mordet Han har även haft kontakt med åkl/HM)
 • DA21183-01 (2012-09-19, DNR 196-12)
 • DA21183-02 (2012-09-19)
 • DA21183-03 (2018-06-21, 2014-03-21   har tagit del avXXXXXXXXXX efterlämnade material.)
 • DA21183-03-A (2019-05-17, 2014-03-25 Inkommer med USB-minne med skrivelser och filmer)
 • DA21183-04 (2018-06-21, 2014-01-19 Stocklassa inkommer med intervju han gjort med   Bertil Wedin på Norra Cypern september 2013.)
 • DA21183-04-A (2018-08-29, 2018-08-27   inkommer med uppgifter om   .)
 • DA21183-04-B (2018-10-08, 2018-10-05   inkommer kompletterande uppgifter gällande   .)
 • DA21183-04-C (2018-11-02, 2018-08-23 Förhör med Jan Stocklassa då han säger sig ha teorier om var mordvapnet finns kag samt uppgifter om)
 • DA21183-04-D (2018-11-02, 2018-10-23 Möte med angående där överlämnade bid- och dll sami ex ex av sn nya bok Ark, nyckeln till Palmemordet.)
 • DA21183-04-E (2018-11-06)
 • DA21183-04-F (2019-01-07, 2018-12-03 Samtal med   om diverse tilltånkta görningsmän,)
 • DA21183-04-G (2019-02-20, 2019-02-19 Samtal med   rörande uppgifter om  )
 • DA21183-04-H (2019-03-01, 2019-02-27 [MASKAT] inkommer med information om artiklar skrivna av [MASKAT] vilka rör [MASKAT] iaktagelser av bil samt [MASKAT])
 • DA21183-04-I (2019-04-18, 2019-04-16 inkommer med en komradio som upphatats i lutas backe 1986-03-02)
 • DA21183-04-J (2019-04-26, 2019-04-23   inkommer med komplettering)
 • DA21183-04-K (2019-09-09, 2019-08-27   inkommer med brev från  )
 • DA21183-04-L (2019-12-19, 2019-12-19   inkommer med information om att   har flyttat til byn Karaman nå Cypern)
 • DA21183-04-M (2020-05-15, 2020-05-14 inkommer med information om Portugals premiårministers död 1980, Lockerblebombningen, vapenhandeln med Iran och Nicaragua och Sydafrikanska såkerhetstjänsten)
 • DA21183-05 (2018-11-02, 2018-09-14 Begåran om uppgifter till Swedbank avseende  )
 • DA21183-06-A (2019-01-10, 2018-11-01 Kontroll av   bantfack)
 • DA21183-06-B (2020-03-25, 2020-02-20XXXXX inkommer med skrivelser för kännedom)
 • DA21183-06-C (2020-03-25, 2020-02-20XXXXX inkommer med skrivelser för kånnedom)
 • DA21183-07 (2019-12-19, 2019-12-18 uppger att aktuell wakie talkie inte finns någor antopsmummer och därmed inte går att spåra il tidgare gare)
 • DA21183-08 (2020-05-11, 2020-04-16 inkommer med anspråk om att få tilbaka komradio / walkie talkie som nlämnats till Palmeeruppen)
 • DA21183-08-A (2020-05-11)
 • DA21183-08-B (2020-05-11, 2020-05-04 Inkommet e-mas frånXXXXXXXXXXXXXX där han meddelar att Jan   kommer ait agera ombud vid hamining av komradio)
 • DA22358-00 (2019-07-05, 2019-05-29 inkommer med skrivelse som gör gällande au heger bakom mordet på Palme tilsammans med    )
 • DA22358-00-A (2019-07-19, 2019-07-16,   nnger och lämnar samma information som tidigare)
 • DA22358-00-B (2020-02-14,   och menar att det var hän som stod på stationen I Osmo.)
 • DA22399-00 (2020-02-28, 2020-02-25 inkommer med tps om aut veckan innan mordet vara full på tunnelbanetåg på våg mot Rågsved pratade Ma om Palme samt visat en revolver som han förvarade I en brun väska)
 • DA22445-00 (2020-06-11, 2020-06-04 inkommer med tips om att     beröttat om a1 XK lämnat in en Dit på verkstad innan mordet och att en revolver legat under förarsätet   hade sagt att det kommer ske en stor)

Dokument

Dokument i avsnitt DA

 • DA14244-00
 • DA14244-00-E (Upplysningsvis beträffande som sänt pengar till honom i egenskap av ledare för inom Socialdemokratin, 1991-12-05)
 • DA14244-00-F (PM över samtal mes Enerström, Alf Dag som ovan besöktes Enerström i bostaden, Anledningen till besöket var att upprätthålla kontkkten med Enerström och efterhöra huruvida han via sina kontakter i samhälleteefarit något som kunde vara av intresse i mordutredningen., 1991-12-05)
 • DA14244-00-G (PM ang Alf Enerström, 1991-12-05)
 • DA14244-00-H (Telefonsamtal från Enerström, Alf Enerström ringde vid middagstid och talade om att han under kvällen den 5 dec 1991 varit i kontakt med en del personer med hög dignitet i Sverige, 1991-12-05)
 • DA14244-09-A (Protokoll fört vid förhör med MARMSTEDT, Cloud BIRGITTA "Gio Petré", 1994-09-06T09:30:00)
 • DA14244-09-B (Eneeström, Alf 290807-7536 Dag som ovan ringde Gio Petré och uppgav att hon handgripligen blivit utkastad från sin och Enerströms gemensamma bostad,   Sth, 1994-12-29)
 • DA14244-09-C (Att hon befarade att Enerström var       I samtalet avslöjade Petré att Enerström förfogade över 2 miljoner kronor som han bar på sig i form av kontanter, 1994-12-30)
 • DA14244-09-D (Gio Petré framför bekymmer om Alf Enerström, 1997-04-17T08:30:00)
 • DA14244-09-E (Utredningsroteln/Palmeenheten., 1998-11-23T17:20:00)
 • DA14244-09-F (Förhör med Gio Petre, 2018-12-18)
 • DA18415-02 (Harry Schein ringer upp Lennart Gustafsson på Rikskriminalen (Anknyter GIO, Alf Enerström, mm), 1998-12-08)
 • DA21183-01 (Stocklassa sammanfattning om DF, 2012-09-05)
 • DA21183-02 (De handlingar som du lämnade den 6 september 2012 har diaricförts under nummer APAL-428-196/12., 2012-09-07)
 • DA21183-03 (PM Mail Den 24 februari 2014 skickade   tt mail till undertecknad där berättar att han är och kommer att publicera i, 2014-02-14)
 • DA21183-03-A (Stocklassa mail om bifogat USB minne, 2014-03-25)
 • DA21183-04 (      Att., 2014-01-19)
 • DA21183-04-A (VB: Tips till Palmeutredningen., 2018-08-27T11:53:00)
 • DA21183-04-B (VB: Kompletterande uppgifter till., 2018-10-08T08:44:00)
 • DA21183-04-C (Operativa avdelningens lokaler torsdagen den 23 augusti, 2018 med början klockan 09.10., 2018-08-23T09:10:00)
 • DA21183-04-D (UL Möte med , 2018-11-02)
 • DA21183-04-E (VB: Tips till Palmeutredningen., 2018-11-05T12:26:00)
 • DA21183-04-F (Operativa avdelningen Hans Melander   ., 2018-12-03)
 • DA21183-04-G (Möte med Jan Stocklassa, 2019-02-19)
 • DA21183-04-H (Mail om tips till Hans Melander från (MASKAT), 2019-02-27T11:51:00)
 • DA21183-04-I (Inl mnad walkie talkie Jutas Backe, Walkie Talkie Jutas Backe Jan Stocklassa, 2019-04-16)
 • DA21183-04-J (VB: Komplettering till uppgifter., 2019-04-26T12:59:00)
 • DA21183-04-K (Brev från beh morgondagen., 2019-08-27)
 • DA21183-04-L (VB:  ., 2019-12-19T09:46:00)
 • DA21183-04-M (Vidarebefordrat brev., 2020-05-14)
 • DA21183-07 (Undertecknad var i kontakt med Lotta   vid Post och Telestyrelsen, PTS, den 30 oktober 2019, för att få hjälp att efterforska ägaren till inlämnad Walkie Talkie., 2019-12-18)

Dokument där Alf Enerström är uppgiftslämnare

 • DA14244-00-E (Förhör med Alf Enerström, Upplysningsvis beträffande som sänt pengar till honom i egenskap av ledare för inom Socialdemokratin, 1991-12-05)
 • DA14244-00-F (Förhör med Alf Enerström 1991-12-05, PM över samtal mes Enerström, Alf Dag som ovan besöktes Enerström i bostaden, Anledningen till besöket var att upprätthålla kontkkten med Enerström och efterhöra huruvida han via sina kontakter i samhälleteefarit något som kunde vara av intresse i mordutredningen., 1991-12-05)
 • DA14244-00-G (PM ang Alf Enerström, PM ang Alf Enerström, 1991-12-05)
 • DA14244-00-H (F rh r med Alf Enerstr m, Telefonsamtal från Enerström, Alf Enerström ringde vid middagstid och talade om att han under kvällen den 5 dec 1991 varit i kontakt med en del personer med hög dignitet i Sverige, 1991-12-05)

Dokument där Alf Enerström omnämns

 • D11614-12 (Minnesanteckningar rörande Palmemordet, ☆ DOKUMENTET LIGGER OMASKAT I SLUTET AV SIDAN! ☆, Ulf Lingärde, 1991-09-30)
 • D6770-00 (Förhör Hans von Hofsten om DF, Förhör Hans von Hofsten om DF Slagning beträffande:     CKR Förekommer ej CBR Fordon saknas PBR Förekommer ej ASP Förekommer ej ISP Förekommer ej APE Innehar pass., Hans von Hofsten, 1987-10-19)

Förhör

Alf Enerström har lämnat uppgifter, eller förhörts i följande uppslag:

 • DA14244-00-E (Förhör med Alf Enerström, Upplysningsvis beträffande som sänt pengar till honom i egenskap av ledare för inom Socialdemokratin, Alf Enerström, 1991-12-05)
 • DA14244-00-F (Förhör med Alf Enerström 1991-12-05, PM över samtal mes Enerström, Alf Dag som ovan besöktes Enerström i bostaden, Anledningen till besöket var att upprätthålla kontkkten med Enerström och efterhöra huruvida han via sina kontakter i samhälleteefarit något som kunde vara av intresse i mordutredningen., Alf Enerström, 1991-12-05)
 • DA14244-00-G (PM ang Alf Enerström, PM ang Alf Enerström, Alf Enerström, 1991-12-05)
 • DA14244-00-H (F rh r med Alf Enerstr m, Telefonsamtal från Enerström, Alf Enerström ringde vid middagstid och talade om att han under kvällen den 5 dec 1991 varit i kontakt med en del personer med hög dignitet i Sverige, Alf Enerström, 1991-12-05)

Omnämnd

Alf Enerström har nämnts i följande förhör eller uppslag:

 • D11614-12 (Minnesanteckningar rörande Palmemordet, ☆ DOKUMENTET LIGGER OMASKAT I SLUTET AV SIDAN! ☆, Ulf Lingärde, 1991-09-30)
 • D6770-00 (Förhör Hans von Hofsten om DF, Förhör Hans von Hofsten om DF Slagning beträffande:     CKR Förekommer ej CBR Fordon saknas PBR Förekommer ej ASP Förekommer ej ISP Förekommer ej APE Innehar pass., Hans von Hofsten, 1987-10-19)

Bilder