Alf Enerström

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökFoto

Andra kända namn

Enerström


Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner

Bilder


Allmänt

Alf Enerström - beträffande MOP

Teorier

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Alf Enerström i wpu.nu.

Avsnitt

Alf Enerström har inget eget avsnitt.

Dokument

Dokument där Alf Enerström är uppgiftslämnare

  • DA14244-00 (Förhör med Alf Enerström 1986-03-31, Förhör med Alf Enerström, 1986-03-31)
  • DA14244-00-E (Förhör med Alf Enerström, Upplysningsvis beträffande som sänt pengar till honom i egenskap av ledare för inom Socialdemokratin, 1991-12-05)
  • DA14244-00-F (Förhör med Alf Enerström 1991-12-05, PM över samtal mes Enerström, Alf Dag som ovan besöktes Enerström i bostaden, Anledningen till besöket var att upprätthålla kontkkten med Enerström och efterhöra huruvida han via sina kontakter i samhälleteefarit något som kunde vara av intresse i mordutredningen., 1991-12-05)

Dokument där Alf Enerström omnämns

  • D11614-12 (Minnesanteckningar rörande Palmemordet, ☆ DOKUMENTET LIGGER OMASKAT I SLUTET AV SIDAN! ☆, Ulf Lingärde, 1991-09-30)
  • D6770-00 (Förhör om och med DF, Förhör Hans von Hofsten om DF, I januari 1986 annonserade man etgter sjukvårdsbiträden till vårdavdelningen., Förhör Hans von Hofsten om DF Slagning beträffande:     CKR Förekommer ej CBR Fordon saknas PBR Förekommer ej ASP Förekommer ej ISP Förekommer ej APE Innehar pass., Hans von Hofsten , Kommendörkapten, 1986-03-20T12:00:00, 1987-10-19)

Förhör

Alf Enerström har lämnat uppgifter, eller förhörts i följande uppslag:

  • DA14244-00 (Förhör med Alf Enerström 1986-03-31, Förhör med Alf Enerström, Alf Enerström, 1986-03-31)
  • DA14244-00-E (Förhör med Alf Enerström, Upplysningsvis beträffande som sänt pengar till honom i egenskap av ledare för inom Socialdemokratin, Alf Enerström, 1991-12-05)
  • DA14244-00-F (Förhör med Alf Enerström 1991-12-05, PM över samtal mes Enerström, Alf Dag som ovan besöktes Enerström i bostaden, Anledningen till besöket var att upprätthålla kontkkten med Enerström och efterhöra huruvida han via sina kontakter i samhälleteefarit något som kunde vara av intresse i mordutredningen., Alf Enerström, 1991-12-05)

Omnämnd

Alf Enerström har nämnts i följande förhör eller uppslag:

  • D11614-12 (Minnesanteckningar rörande Palmemordet, ☆ DOKUMENTET LIGGER OMASKAT I SLUTET AV SIDAN! ☆, Ulf Lingärde, 1991-09-30)
  • D6770-00 (Förhör om och med DF, Förhör Hans von Hofsten om DF, I januari 1986 annonserade man etgter sjukvårdsbiträden till vårdavdelningen., Förhör Hans von Hofsten om DF Slagning beträffande:     CKR Förekommer ej CBR Fordon saknas PBR Förekommer ej ASP Förekommer ej ISP Förekommer ej APE Innehar pass., Hans von Hofsten , Kommendörkapten, 1986-03-20T12:00:00, 1987-10-19)