wpu.nu

Patricio Marquez Araya

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Patricio Araya

Relevans
Patricio Araya är ett av tre vittnen som oberoende av varandra iakttagit en man som verkade övervaka Olof Palme dagen innan mordet.

De övriga två var en kvinna som från en buss iakttog en man som spanade mot Olof Palmes arbetsplats vid Rosenbad tidigare under dagen och Modefotografen på PUB.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Patricio Ernesto Marquez Araya är tecknare och gjorde en teckning av den som kom att kallas "SKUGGAN"

Biografi
Datum Händelse
1945-11-27 Patricio Marquez Araya föddes.
1986-02-28 Patricio Marquez Araya var 40 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.


Press/Media

Publicerat Rubrik / Länk Medie
2023-09-26 Palmevittnet Patricio Araya - Polisen ljög om mig. Expressen
Federico Moreno

På brottsplatsen

Brottsplats: Sergelarkaden
Brottstid: 1986-02-27 innan klockan 18
Misstänkt brott: Övervakning av Sveriges statsminister Olof Palme.

Misstänkt person: Man som följer efter, övervakar, Olof Palme.
Signalementsuppgifter:
(Uppslag & förhörsdatum (i kronologisk ordning):

D1336-00 | 1986-03-05 10:35-10:55 | 2 sidor
Man, cirka 32-36 år gammal, cirka 185-190 cm lång, muskulös och vältränad.
Huvud: Litet huvud som harmonierade väl med kroppen. Kantigt ansikte som gav ett hårt intryck. Ljust mellanblont hår, varken kort eller lång och betydligt mörkare ögonbryn. Såg allvarlig ut med stirrande blick. Cirka två dagar gammal skäggstubb.
Klädsel: Midjekort jacka. Blå jeans .
Övrigt: Bar en liten sportbag i ena handen.
Teckning: Frihandsteckning gjord av Patricio Marquez Araya själv.

Patricio Arayas teckning av mannen (Skuggan) som övervakade Olof Palme dagen innan mordet. D1336-00


D1336-00-C | 1986-03-08 11:15-18:10 | 4 sidor
Man. 32-36 år gammal. 185-190 cm lång, muskulös och vältränad
Huvud: Litet huvud, mellanblont, tjockt hår, varken långt eller kort.. Kantigt ansikte, mörka ögonbryn, eventuellt ljusbruna ögon. Skäggstubb.
Klädsel: Midjelång jacka, blå jeans.
Övrigt: Bar på en liten sportbag. Skrämmande, stirrande blick. Följde till synes efter Olof Palme på ett avstånd av cirka 20 meter.
Fantombild: Fantombild nr. 12 föreställande den man som Patricio Marquez Araya såg. Framställd av tyska kriminaltekniker från Bundeskriminalamt, Wiesbaden, Tyskland.

Skuggan.jpg


D1336-00-A | 1986-03-23 15:00 | 1 sida
Förevisning av ”Fantombild 12” D1336-00-C för Patricio Marquez Araya framställd av tyska kriminaltekniker från Bundeskriminalamt.

D1336-00-B | 1986-04-17 11:00 | 1 sida
Man.
Huvud: Hårfärg var liknande honung, ljust med dragning åt rött, nästan tonat.
Klädsel: Blå jacka gick ner något på låren. Byxor ljusare än jackan .
Övrigt: Sportbag cirka 45 cm lång, något längre än höjden. Mannen gick planmässigt efter Olof Palme. När han märkte att Patricio observerade honom gav han Patricio en mycket skarp / arg blick.

D1336-00-D 1988-11-24 14:25-15:05 | 5 sidor
Man. 37-39 år gammal. 190 cm lång, normal kroppsbyggnad
Huvud: Normalklippt mellanblont hår. Ingen mustasch eller skägg. Inga glasögon.
Klädsel: Blå jeans och jacka som var ljusare än byxorna.
Övrigt: Svensk, eller åtminstone nordisk, dock ej sydlänning. Bar på en blå sportbag, cirka 50x20 cm. Tittade (stirrade) på Patricio med en kall blick. Patricio fick den uppfattningen att mannen ifråga inte ville att han skulle bli sedd av Patricio.

D1336-00-E 1986-11-24 11:10-11:18 | 2 sidor
Konfrontationsförhör, inga signalementsuppgifter.


I utredningen

Förhörsteman:
(Uppslag & förhörsteman)
D1336-00 | 1986-03-05 10:35-10:55 | 2 sidor
Vid Sergels torg mötte Patricio Araya Olof Palme på ett par meters håll vid 18-tiden dagen innan mordet. Han såg då en man följa efter, övervaka, Olof Palme. Signalementsuppgifter. Patricio Araya som är tecknare gjorde en teckning av mannen.

D1336-00-C | 1986-03-08 11:15-18:10| 4 sidor
Framställning av ”Fantombild 12” D1336-00-C gjord av tyska kriminaltekniker från Bundeskriminalamt efter utfrågning av Patricio Araya.

D1336-00-A | 1986-03-23 15:00 | 1 sida
Förevisning av ”Fantombild nr 12” framställd av tyska kriminaltekniker från Bundeskriminalamt efter utfrågning av Patricio Araya och en egen teckning av en annan uppgiftslämnare för jämförelse. Uppgiftslämnarens namn är maskerat. Förevisningen gjordes dagen innan Susanne Törnemans "Fantombild nr 1" publiceradesA5863 men inte hennes egen teckning.

D1336-00-B | 1986-04-17 11:00 | 1 sida
Om detaljer i tidigare förhör. Patricio A parkerade bilen under Gallerian och gick snedgången från Gallerian ner mot Sergels torg. På väg ner mötte han Olof Palme som var i hörnet vid Metro. Patricio noterade att en man följde efter, ”övervakade”, Olof Palme.

D1336-00-D 1988-11-24 14:25-15:05 | 5 sidor
Om Patricios bilfärd till Stockholms centrum dagen före mordet och parkering i garaget under Gallerian, Sergels torg. Promenad från garaget på eftermiddagen före klockan 18, och möte vid Metrobutiken med Olof Palme på väg mot NK. Iakttagelse av man som följer efter, “övervakar” Olof Palme. Signalementsuppgifter. Se skiss nedan.

Skiss över Patricio Arayas möte med Olof Palme 1986-02-27 (D1336-00-D s. 5)

D1336-00-E | 1986-04-24 11:00-11:18 | 2 sidor
Konfrontationsförhör där Patricio skulle känna igen någon som den som efterföljde “övervakade” Olof Palme torsdagen 1986-02-27, dagen innan mordet. Patricio kunde inte känna igen någon av de 10 männen i konfrontationsgruppen.


Från RPS/Säk:s PM 1986-04-24 om övervakning av Olof Palme

OBS. Senaste underlag som ingick i PM:et var uppslag med datum 1986-04-13.

’’’A11544-00 PM sid. 20’’’

D1336 | Torsdag 1986-02-27 18:00 cirka
Uppgiftslämnare: Patricio Marquez Araya
Ytterligare en iakttagelse 1986-02-27 som kan sättas i samband med ovan relaterade händelser gäller en observation som är gjord i Sergelarkaden strax före klockan 18:00.

Uppgiftslämnaren som mötte och passerade PALME på promenad genom Sergelarkaden lade märke till en man som på cirka 25 meters avstånd gick efter PALME.

Mannen gick med bestämda steg och utan att se sig omkring som vanliga flanörer. Folk fanns i området men ingen som på samma planmässiga sätt gick efter PALME.

Samtliga tre ( M2812 D2775 D1336) redovisade iakttagelser 1986-02-27, (dagen innan mordet) uppvisar en samstämmighet i signalementet som gör att man inte kan utesluta att observationerna gäller en och samma person.

Samtidigt som observationerna gjordes under PALMEs promenad i city, gjordes en iakttagelse utanför familjen PALMEs bostad i Gamla Stan.

A11544-00 Tablå #15
15. D1336-00 Torsdag 1986-02-27 18:00 (strax före)
Uppgiftslämnare: Patricio Marquez Araya
Plats: Sergelarkaden
Händelse: Patricio Marquez Araya mötte Olof Palme som bar på en påse. En man verkade följa efter Palme på cirka 25 meters avstånd.
Signalement: Man, 32-36 år, 190 cm lång. Muskulös.
Huvud: Ljus hårfärg med dragning åt rött, nästan tonat. Litet huvud, mörka ögon, kantigt ansikte, skäggstubb.
Klädsel: Stusslång jacka som var ljusare än byxorna, blå jeans.
Övrigt: Vältränad, bag.

Från Granskningskommissionens betänkande SOU1999:88 sid. 253-254

3.4.2 Publicering av de s.k. fantombilderna

Den andra bilden  Fantombild nr. 12 (Skuggan

Den andra bilden publicerades första gången 1986-03-24 10:00 . Den uppgavs föreställa en man som kom att kallas ”Skuggan”.

Den iakttagelse som bilden grundas på hade gjorts av en man, Patricio Marquez Araya, på Sergels torg dagen före mordet.

Patricio Marquez Araya hade enligt vad han påstod omkring klockan 18:00 varit på väg över Sergels torg i riktning mot varuhuset Åhléns när han mött Olof Palme på nära håll.

Efter Olof Palme, cirka 20 meter bakom, hade det gått en man med bestämda steg. Denne hade inte sett sig omkring, som vanliga flanörer brukar göra, utan hade verkat följa efter Olof Palme.

Patricio Marquez Arayahade gett ett utförligt signalement på mannen han mött. Eftersom han var konstnär hade han även gjort en skiss av mannen.

Efter det att bilden av "Skuggan” offentliggjordes förhörde PU Patricio Marquez Araya vid flera tillfällen.

Han medverkade också vid en konfrontation D1336-00-E i april 1986.

Vid det senaste förhöret, D1336-00-D som ägde rum i november 1988, ändrade Patricio Marquez Araya sin berättelse. Han påstod nu bl.a. att sammanträffandet med Olof Palme på Sergels torg skett tidigare under eftermiddagen, medan det fortfarande var ljust ute.

Beträffande den efterföljande mannen uppgav han att han mött denne på 30 meters avstånd och att han då inte på något sätt kopplat ihop mannen med Olof Palme.

Från PU:s sida har uppgivits att Patricio Marquez Araya:s uppgifter är falska och att anledningen till att han kontaktade polisen var att han ville neutralisera den bild som givits i medierna om att gärningsmannen kunde vara utländsk.

Han hade därför lämnat ett signalement som stämde på en man med nordiskt utseende.

Den bedömningen har också redovisats i GMP (se under nästa rubrik). Vi har inte kunnat klarlägga grunden för denna bedömning; den kan inte utläsas ur det registrerade utredningsmaterialet.


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

A11544-00

1989-05-17

1992-11-02

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

D1336-00

1988-11-17

1989-03-24

Patricio Marquez Araya

 [PDF] 

Hörd Pomn 

D1336-00-A

Patricio Marquez Araya

 [PDF] 

Hörd Pomn 

D1336-00-B

Patricio Marquez Araya

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

D1336-00-C

1988-09-13

1989-03-24

Patricio Marquez Araya

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

D1336-00-D

1988-12-05

1989-03-24

Patricio Marquez Araya

 [PDF] 

Hörd Pomn 

D1336-00-E

Patricio Marquez Araya

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Litteratur

1988 Hans Holmér: Olof Palme är skjuten!. (1988) Stockholm: Wahlström & Widstrand.
Google böcker: Olof Palme är Skjuten

Teorier

Se Spår och teorier Avsnitt Skuggan