wpu.nu

Hans von Hofsten

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Hofsten
von Hofsten
Hoffsten
Hans Von Hofsten

Relevans
Komendörkapten.

Hans von Hofsten var mycket aktiv i den offentliga försvarsdebatten under 80-talet och framförde en hel del obekväma åsikter i debattartiklar och på TV. Bl. a var han en av de marinofficerare som i en debattartikel i mitten av 80-talet förklarade att de saknade förtroende för regeringens sätt att hantera försvarspolitiken.

Kritiken gick bl.a ut på regeringens och Palmes agerande vid de förmodade Ryska u-båtskränkningarna.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Den 10 nov 1985 publicerade Svenska Dagbladet (SvD) intervjuer med tolv höga marinofficerare i vad som i praktiken utgjorde ett vad som kallats ”officersuppror” mot en folkvald regering. Marinofficerarna förklarade att de saknade förtroende för regeringen.

"Officersupproret" hade inletts exakt en vecka tidigare. Detta i en debattartikel, också den i SvD, av kommendörkapten Hans von Hofsten. I sin artikel berör von Hofsten bl.a diciplinen och befälsordningen inom det militära systemet. von Hofsten ställer bl a följande fråga ”Varför har då tecken på sprickor i lojaliteten (mot diciplin och befälsordning) visat sig de senaste dagarna?”. Han besvarar själv frågan: ”Omfattningen, intensiteten och allvaret i den främmande undervattensverksamheten i våra vatten förtigs, förringas eller t.o.m förlöjligas av statsminister och utrikesminister…”

Hofstens artikel innebar en upptrappning dels av det i högerextrema kretsars hets mot regeringen, dels av en strävan att ta över det allmänna politiska initiativet i Sverige. De tolv marinofficerarna backade inte bara upp von Hofsten. De gick längre i två avseenden. Vissa sa rakt ut att de saknade förtroende för regeringen. Till detta kom att flera av marinofficerarna speciellt pekade ut Olof Palme.
Citat örlogskapten Leif Nylander respektive kapten Peter Nyrén: ”...Regeringens reaktion är alltför lam. Den tar inte hotet på allvar. Jag litar inte på Olof Palme och regeringen i den här frågan..."
"...Det kan vara personliga reflektioner från statsministern som styr utrikespolitiken. Jag litar inte på Olof Palme men på regeringen...”.

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

[Liggaren]

D6770-00

1988-08-04

1991-12-18

 [PDF] 

D6770-01

 [PDF] 

[Liggaren]

D6770-01-A

1991-12-17

1991-12-18

 [PDF] 

D6770-02

 [PDF] 

D6770-03

 [PDF] 

D6770-05

David Fredin

 [PDF] 

D6770-05-B

 [PDF] 

[Liggaren]

D6770-05-C

1991-12-17

1991-12-18

[Liggaren]

D6770-05-D

1991-12-17

1991-12-18

[Liggaren]

D6770-06

1988-09-01

1991-12-18

 [PDF] 

Hörd 

D6770-08

[Liggaren]

D6770-09

1991-12-17

1991-12-18

[Liggaren]

D6770-10

1991-12-17

1991-12-18

[Liggaren]

D6770-11

2015-06-17

1991-12-18

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

H18676-00

2007-10-17

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Teorier

  • Hofstens kraftiga offentliga oppsition mot Palme gjorde att han skall ha varit misstänkt i mordutredningen en kort tidRef:?.
  • von Hofsten skulle tillsammans med andra höga marinofficerare vara inblandade i mordet.
  • Hofsten sägs ha initierat det sk. "Officersupprotet" genom att bla. skriva debattartikeln som offentliggjorde deras åsikter.

Förekommer i wpu