Bertil Wedin

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Andra kända namn

W
Bertiel Wedin


Relevans
Nämndes 1996 som misstänkt i mordet på Olof Palme. Rekryterades av Craig Williamson och deltog i dennes operationer med Peter Casselton som "hanterare".
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Bertil Wedin i wpu.nu.

Avsnitt

Förhör med och om Bertil Wedin ligger under avsnittet HBB i utredningen. Följande finns registrerat under detta avsnitt:

 • HBB1139-00 (2009-11-11, Information om mordet med anknytning till Sydafrika.)
 • HBB4111-00 (1997-02-18, OMR-FR-AVSN-HB, ANG ANKN D6750,H189-81B,H10325,Y9104 880623 tilldelat KR 961010 tilldelat TN 980914 redovisat FE 980920 tilldelat TN 990920 redavisat Fe)
 • HBB4111-00-A (1997-02-18, ANG ANKN D6750,H189-81B,H10325,Y9104 880623 tilldelat KR 961010 tilldelat TN 980914 redovisat FE 980920 tilldelat TN 990920 redavicat Fe)
 • HBB4111-00-B (1997-02-18, ANG ANKN D6750,H189-818,H10325,Y9104 880623 tilldelat KR 961010 tildelat TN 980914 redovisat FE 980920 tildetat TN 200920 rednvisat Fe)
 • HBB4111-00-C (1997-02-18, ANG ANKN D6750,H189-81B,H10325,Y9104 880623 tilldelat KR 961010 tilldelat TN 980914 redovisat FE 980920 tilldelat TN 990990 radavicat Fe)
 • HBB4111-00-D (1997-02-18, ANG ANKN D6750,H189-818,H10325,Y9104 880623 tilldelat KR 961010 tildelat TN 980914 redovisat FE 980920 tilldelat TN 290920 rerlavicat Fa)
 • HBB4111-04-M (1997-03-04, VAKANT, ANG ANKN D6750,H189-81B,H10325,Y9104 880623 tilldelat KR 961010 tilldelat TN 980914 redovisat FE 980920 tilldelat TN J90990 rednvisar Fe)
 • HBB4171-00 (1997-05-29, OMFXXXXXX, fries SVD)
 • HBB4191-00 (1997-05-29, OMR  , INTERPOLFAX)
 • HBB4191-01 (1997-05-29, OMR  , INTERPOLFAX)
 • HBB4192-00 (1997-05-29, OMR  , BREV TILL    )
 • HBB4192-01 (1997-05-29, OMR  , BREV TILL    )
 • HBB4192-02 (1997-05-30, DNR 902-96 i, BREV TILL    )
 • HBB4215-00 (1997-05-29, OMR  , SLAGNING    )
 • HBB4215-01 (1997-05-30, OMR  , SLAGNING    )
 • HBB4215-02 (1997-08-27, SLAGNING    )
 • HBB4215-03 (2003-10-01, SLAGNING    )
 • HBB4248-00 (1997-05-29, OMF  , TELEFONSAMTAL MED  )
 • HBB4248-00-A (1997-05-29, OMF  , TELEFONSAMTAL MED  )
 • HBB4248-00-B (1997-05-29, OMF  , TELEFONSAMTAL MED  )
 • HBB4248-00-C (1997-05-29, DNR:1031-96, TELEFONSAMTAL MED  )
 • HBB4253-00 (1997-05-29, DNR:872-96, FAX FRÅN  )
 • HBB4253-01 (1997-05-29, DNR.872-96, FAX FRÅN  )
 • HBB4254-00 (1997-05-29, DNR:880-96, FAX FRÅN  )
 • HBB4254-00-A (1997-05-29, DNR 887-96, FAX FRÅN  )
 • HBB4254-01 (1997-05-29, OMR  , FAX FRÅN  )
 • HBB4256-00 (1997-05-30, OMR  , FAXSVAR  )
 • HBB4263-00 (1997-05-30, DNR:963-96, FAX FRÅN  )
 • HBB4263-00-A (1997-05-30, DNR:1031-96, FAX FRÅN  )
 • HBB4263-01 (1997-05-30, DNR:963-96, FAX FRÅN  )
 • HBB4294-00 (1997-05-30, DNR:1031-96, FAX FRÅN X)
 • HBB4294-01 (1997-05-30, DNR:1031-96, FAX FRÅN  )
 • HBB4298-00 (1997-05-30, DNR 241-97, FAX FRÅN  )
 • HBB4298-01 (1997-05-30, DNR 241-97, FAX FRÅN  )
 • HBB4313-00 (1997-05-30, DNR:241-97 TT, FAX FRÅN   ))
 • HBB4315-00 (1997-05-30, OMR  , BREV FR SV AMB  )
 • HBB4318-00 (1997-05-30, OMF  , DIV HANDL FRÅN SÄPO OM  )
 • HBB4318-00-A (1997-05-30, DIV HANDL FRÅN SAPO ON  )
 • HBB4318-00-B (1997-05-30, DIV HANDL FRÅN SÄPO OM  )
 • HBB4320-00 (1997-05-30, OMR  )
 • HBB4349-00 (1997-05-30, OMR  )
 • HBB4350-00 (1997-05-30, DNR 793-96)
 • HBB4350-00-A (1997-05-30, DNR 904-96)
 • HBB4350-01 (1997-05-30, OMR  )
 • HBB4401-00 (ARTIKEL I   AV  )
 • HBB4404-00 (1997-05-30, OMR  )
 • HBB4409-00 (1997-05-30, OMR  , ARTIKEL I AFTONBLADET)
 • HBB4461-00 (1997-05-30, OMR  , FAX FR   CYPERN)
 • HBB4461-00-A (1997-05-30, DNR 270-97, FAX FR   CYPERN)
 • HBB5166-00 (1997-06-17, DNR 579-97, FAX-BREV FR   TILL  )
 • HBB5993-00 (1997-02-18, ANKN EV M4111 880919 tilldelat KR 961010 tilldelat TN 980914 redovisat)
 • HBB5993-00-A (1997-02-18, ANKN EV M4111 880919 tilldelat KR 961010 tildetat TN 980914 redovisat)
 • HBB9104-00 (1997-02-18, ANKN Y8526, Y9117,Y9147,Y10092,Y10206 880909 tilldelat KR 961010 tilldelat TN 080914 redovisat FF)
 • HBB9104-01 (1997-02-18, ANKN Y8526, Y9117,Y9147,Y10092,Y10206 580909 tilde at KR 961010 tilldelat TN 980914 redovisat FF)
 • HBB9104-02 (1997-04-09, ANKN Y8526, Y9117,Y9147,Y10092,Y10206 880909 tilldelat KR 961010 tilldelat TN ORN914 redovisat FF)
 • HBB17674-00 (1997-02-18, DNR 829-96 I, PM ANG    )
 • HBB17675-00 (1997-02-18,     PM,CYPERN  )
 • HBB17675-00-A (1997-02-18,     PM CYPERN  )
 • HBB17734-00 (1997-02-18)
 • HBB17737-00 (1997-02-19)
 • HBB17824-00 (1997-02-18, OMR-FR-HB4111-14, PM   200000000 970415 tilldetat SPL / HO 990823 överfört HÖ ul SE)
 • HBB17824-01 (2018-06-01, 2016-02-10 inkommer med uppgifter om att ingick I FN-bataljon 28 som telegrafist med   som eruppchet ingxck I FN-bataljon 26 C)
 • HBB17825-00 (1997-02-24, DNR 83-97, PM SV AMB   ANG    )
 • HBB18493-00 (1998-11-04, UL:   ANG   (FÖR KANNEDOM,))
 • HBB18618-00 (1999-02-08, UTR ANTECKN ANG   HBB4254-A)
 • HBB18618-00-A (1999-05-03)
 • HBB18618-00-B (2018-10-08, 2018-09-14   inkommer med redogörelse angående utredningen av)
 • HBB18618-00-C (2018-10-16, 2018-09-07 Samtal med angående möjligheten till att hålla ett rhör hövdar att KGB och GRU mördat Palme)
 • HBB18618-00-D (2019-05-28, E-postkorrespondens meltan åklagare Krister Petersson och   om ett eventuelt förhör under tiden 2018-09-18 tal 2019-05-21)
 • HBB18618-02 (2018-07-18, 2018-07-12 Samtal med vilken gårna staller upp på förhör Berättar att han har sporadisk kontakt med men att han är svår att 1å tag på)
 • HBB21073-00 (2011-11-25)
 • HBB21870-00 (2016-09-16, 2016-02-28 ringer 000000XXXXX och beråttar att hon 1983 var I London hos  , 2016-02-28 ringer   och berättar att hon 1983 var i London hos  .   som vid detta tillfälle visade ett rumm hon absolut inte fick gå ni)

Dokument

Det finns inga dokument registrerade i HBB

Dokument där Bertil Wedin är uppgiftslämnare

 • DA21183-04 (Intervju Stocklassa BW,       Att., 2014-01-19)
 • DA21183-04-L (Mail Bertil Wedin, VB:  ., 2019-12-19T09:46:00)

Det finns inga dokument registrerade där Bertil Wedin omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Bertil Wedin har lämnat uppgifter, eller förhörts i följande uppslag:

Omnämnd

Det finns inga förhör där Bertil Wedin har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


I utredningen

Förekommer i utredningen under Avsnitt HB - Sydafrika - Sydafrika.

Förekommer i ”SOU 1998:88 Granskningskommissionens betänkande i anledning av Brottsutredningen efter mordet på statsminister Olof Palme” under rubriken:

Utredningen våren 1986 – sommaren 1996 ”W”. (Bertil Wedin)
(SOU 1999:88 sid. 448-452)

Teorier

Till sidan för Sydafrikaspåren

Förekommer i TRC i "hearing" av operativa Craig Williamson session 3 under namnet Bertiel Wedin.

Media Hearings Johannesburg, 15 - 17 Sept 1997

Session 1 - 172 pages (280 Kb)

Session 2 - 77 pages (125 Kb)

Session 3 - 135 pages (228 Kb)

Session 4 - 226 pages (389 Kb)