wpu.nu

Sergiusz Zadruzny

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Sergiusz Zadruzny tjänstgjorde som spärrvakt på Gamla stans Tunnelbanestation mordkvällen 1986-02-28 mellan klockan 18:40-21:20.

Vid 20:40-tiden kom makarna Palme på väg till biografen Grand till biljettspärren.

Olof Palme köpte en TB-biljett till Rådmansgatan för sex kronor av Sergiusz Zadruzny och växlade några ord med honom varefter makarna Palme fortsatte förbi spärren och upp för trapporna till perrongen för norrgående tunnelbanetåg.

Fredagen 1986-03-07, veckan efter mordet, ringde Sergiusz Zadruzny till polisenZ8079-01-B eftersom han sett den Fantombild som publicerats i massmedia, Aftonbladet och Expressen, och sade sig ha sett mannen passera förbi honom i biljettspärren.

Senare vid förhörZ8079-01-A 1986-03-11 kommer det fram att det är oklart vilken dag och vilket klockslag Sergiusz Zadruzny såg mannen.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Sergiusz Zadruzny
Tjänsteställe 1986: Storstockholms Lokaltrafik / Gamla stans TB-station
Befattning / funktion: Spärrvakt
Anst.nr: 42264

I utredningen

Förhörsteman:
(Uppslag & förhörsdatum i kronologisk ordning)

Z8079-00 | 1986-03-02 14:10 | 1 sida
Sergiusz Zadruzny satt som spärrvakt i Gamla Stan när paret Palme köpte biljetter och passerade spärren för att åka till biografen Grand, mordkvällen 1986-02-28.

Z8079-01 | 1986-03-02 14:10 | 1 sida (dublett)
Sergiusz Zadruzny satt som spärrvakt i Gamla Stan när paret Palme köpte biljetter och passerade spärren för att åka till biografen Grand, mordkvällen 1986-02-28.

Z8079-01-D | 1986-03-05 10:30 | 1 sida
Som SL spärrvakt i Gamla stans T-banestation tog Sergiusz Zadruzny betalt sex kronor av Olof Palme för en TB-biljett från Gamla stan – Rådmansgatan, mordkvällen, 1986-02-28. Lisbeth Palme hade SL månadskort.

Z8079-01-B | 1986-03-07 08:00 | 1 sida
1986-02-28 20:40-tiden, Gamla stans T-banestation. Spärrvakt Sergiusz Zadruzny tror sig ha sett man med ett ansikte liknande Fantombild nr. 1 i samband med att makarna Palme passerade TB-spärren.

Z8079-01-C | 1986-03-07 23:15 | 1 sida
Sergiusz Zadruzny om artiklar med Fantombild nr. 1 införda 1986-03-07 i Expressen och Aftonbladet.

Z8079-01-A | 1986-03-11 14:50 | 1 sida
Om tidändring av biljettstämpel och Fantombild nr 1, oklart vilken dag och klockslag Sergiusz Zadruzny såg mannen som liknade Fantombild nr.1.
Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

Z8079-00

1992-10-28

1993-10-10

Sergiusz Zadruzny

 [PDF] 

Hörd 

Z8079-01

Sergiusz Zadruzny

 [PDF] 

Hörd 

Z8079-01-A

Sergiusz Zadruzny

 [PDF] 

Hörd 

Z8079-01-B

Sergiusz Zadruzny

 [PDF] 

Hörd 

Z8079-01-C

Sergiusz Zadruzny

 [PDF] 

Hörd 

Z8079-01-D

Sergiusz Zadruzny

[Liggaren]

Z8079-01-E

1993-10-01

1993-10-10

Z8079-02

[Liggaren]

Z8079-03

1992-06-02

1993-10-10

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder