wpu.nu

Uppslag:Z8079-01-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8079-01-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


misstänkt person

, Sergius

/titel

fordon

Lokaltrafik, 08-7861000 ank 3143


kan anknyta uppslag

anknyter til uppslag n

Registrerat

band med makarna Palmes resa med T-bana till Rådmansgatan

gods


uppgav följande:

kinde igen ögonen från bilden på den man som polisen tagit fram son gärningsman till Palme mordeg. Tämda bild spreds genon massmedia andra kanaler. Zadrumy kan dock inte säga när han sett dessa ögon. vet inte om det var före eller efter makarna Palme passerade spärren Gamla Stans T-banestation den 28 februari. Han vet inte heller om det var dag.

23 Arende: taidela:

frågan när bilettstämpeln tidlindras appgav Zadrusay att den ändras ti 15 min med framförhållning.

Gustav Bonét meddelade på tfn 860311 att han hållt förhör med Zadrumy.

sedan på żyska Drinken Tar Lange kön


Bátholmsbacken 12 e/ Bålstedt, 127 42 Skärholmen, ei tfn

I datum

)

Iakttagelser på Gamla Stans T-banestation den 28 feb i sam$1

24 Fardigbearbeta: datum25 Spanchet: sign

Pol-1986-03-11 Z8079-01-A FUP-CP-III-Brottsplatsen.pdf

Pol-1986-03-11 Z8079-01-A FUP-CP-III-Brottsplatsen.pdf

misstänkt person

, Sergius

/titel

fordon

Lokaltrafik, 08-7861000 ank 3143


kan anknyta uppslag

anknyter til uppslag n

Registrerat

band med makarna Palmes resa med T-bana till Rådmansgatan

gods


uppgav följande:

kinde igen ögonen från bilden på den man som polisen tagit fram son gärningsman till Palme mordeg. Tämda bild spreds genon massmedia andra kanaler. Zadrumy kan dock inte säga när han sett dessa ögon. vet inte om det var före eller efter makarna Palme passerade spärren Gamla Stans T-banestation den 28 februari. Han vet inte heller om det var dag.

23 Arende: taidela:

frågan när bilettstämpeln tidlindras appgav Zadrusay att den ändras ti 15 min med framförhållning.

Gustav Bonét meddelade på tfn 860311 att han hållt förhör med Zadrumy.

sedan på żyska Drinken Tar Lange kön


Bátholmsbacken 12 e/ Bålstedt, 127 42 Skärholmen, ei tfn

I datum

)

Iakttagelser på Gamla Stans T-banestation den 28 feb i sam$1

24 Fardigbearbeta: datum25 Spanchet: sign
Förhör
Kort sammanfattning
Om tidändring av biljettstämpel och Fantombilden, oklart vilken dag och klockslag Sergiusz Zadruzny såg mannen som liknade Fantombild nr. 1..
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-11 14:50
Avslutat


Iakttagelser på Gamla Stans T-banestation 1986-02-28 i samband med makarna Palmes resa med T-bana till Rådmansgatan.

Zadruzny uppger följande:

Han kände igen ögonen från bildenFantombilden på den man som polisen tagit fram som gärningsman till Palmemordet.

Nämnda bild spreds genom massmedia och andra kanaler.

Zadruzny kan dock inte säga när han sett dessa ögon.

Zadruzny vet inte om det var före eller efter makarna Palme passerade spärren Gamla Stans T-banestation 1986-02-28.

Han vet inte heller om det var samma dag.

På frågan när biljettstämpeln tidändras uppgav Zadruzny att den ändras var 15 minuter med framförhållning.

Inspektör Gustav Boné meddelade på telefon 1986-03-11 att han hållt förhör Z8079-01-B med Zadruzny.

Pol-1986-03-11-Z8079-01-A Sergiusz Zadruzny.pdf

Pol-1986-03-11-Z8079-01-A Sergiusz Zadruzny.pdf

Iakttagelser på Gamla Stans T-banestation 1986-02-28 i samband med makarna Palmes resa med T-bana till Rådmansgatan.

Zadruzny uppger följande:

Han kände igen ögonen från bildenFantombilden på den man som polisen tagit fram som gärningsman till Palmemordet.

Nämnda bild spreds genom massmedia och andra kanaler.

Zadruzny kan dock inte säga när han sett dessa ögon.

Zadruzny vet inte om det var före eller efter makarna Palme passerade spärren Gamla Stans T-banestation 1986-02-28.

Han vet inte heller om det var samma dag.

På frågan när biljettstämpeln tidändras uppgav Zadruzny att den ändras var 15 minuter med framförhållning.

Inspektör Gustav Boné meddelade på telefon 1986-03-11 att han hållt förhör Z8079-01-B med Zadruzny.
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


faroelsgivare. postaoress oca telelon Brcelel)

Upasiaget avser

misstänkt person

, Sergius

/titel

Jordan

Lokaltrafik, 08-7861000 ank 3143


kan anknyta te uppslag n

anknyter til

Registrerat Signatu

uppslag n

uppslag n

23 Arendet tidla:

band med makarna Palmes reea med 7-bana till Ridmansgatan

gods

ev aprí alter narkotikaptverkan)

uppgav följande:

kinde igen ögonen från bilden på den man som polisen tagit frem con gira ingeman till Palæs mordet. Tamda bild opreda genom massmedia andra kanaler. Zadrumy kan doek inte algs när han sett dessa ögon. vet inte oa det var före eller efter makarna Palme paeeerade spärren Gamla Stane T-beneatation den 28 februari. Han vet inte heller om det var dag.

frågan när bilettatampela tidndras mppgav Zadrumy att den indras t 15 min ned fraaförhållning.

2

Guetary Bandt meddelade på tfn 860311 att han hållt förhör med Zadramy.

I datum

14 Postadress (u toe in ingsadress och orsao ress), leleton bosladen

Ditholmsbacken 12 o/ Bålstedt, 127 42 Skärholmen, ei tfn

17 Händelae (kon rubricering tex lakttagelse av person, fordon, gods, skolliosaning ate med angivende av tid och plats)

Iakttageleer på Gamla Stans T-baneetation den 20 feb 1 san

20 T1911 del

Spaningschef


9tr spaningsche Reestrator Signatu

24 Fardigbearbeta: datum

| 25 Spanchets.g

Pol-1986-03-11 Z8079-01-A Sergiusz Zadruzny.pdf

Pol-1986-03-11 Z8079-01-A Sergiusz Zadruzny.pdf

faroelsgivare. postaoress oca telelon Brcelel)

Upasiaget avser

misstänkt person

, Sergius

/titel

Jordan

Lokaltrafik, 08-7861000 ank 3143


kan anknyta te uppslag n

anknyter til

Registrerat Signatu

uppslag n

uppslag n

23 Arendet tidla:

band med makarna Palmes reea med 7-bana till Ridmansgatan

gods

ev aprí alter narkotikaptverkan)

uppgav följande:

kinde igen ögonen från bilden på den man som polisen tagit frem con gira ingeman till Palæs mordet. Tamda bild opreda genom massmedia andra kanaler. Zadrumy kan doek inte algs när han sett dessa ögon. vet inte oa det var före eller efter makarna Palme paeeerade spärren Gamla Stane T-beneatation den 28 februari. Han vet inte heller om det var dag.

frågan när bilettatampela tidndras mppgav Zadrumy att den indras t 15 min ned fraaförhållning.

2

Guetary Bandt meddelade på tfn 860311 att han hållt förhör med Zadramy.

I datum

14 Postadress (u toe in ingsadress och orsao ress), leleton bosladen

Ditholmsbacken 12 o/ Bålstedt, 127 42 Skärholmen, ei tfn

17 Händelae (kon rubricering tex lakttagelse av person, fordon, gods, skolliosaning ate med angivende av tid och plats)

Iakttageleer på Gamla Stans T-baneetation den 20 feb 1 san

20 T1911 del

Spaningschef


9tr spaningsche Reestrator Signatu

24 Fardigbearbeta: datum

| 25 Spanchets.g