wpu.nu

Sida:Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/192

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Några dagar senare ringde Boris upp Ölvebro.

Boris Ersson ombads efter ett kort referat av vad som hänt att skriva ned sina uppgifter och skicka in dem till PU.

I en 17-sidig rapport, som inkom en vecka efter telefonsamtalet, uppgav Boris Ersson att han nyligen kommit hem från en sex veckor lång filminspelning i Sydafrika.

Under resan hade han intervjuat en avhoppad f.d. chef för säkerhetstjänstens dödspatruller, Dirk Coetzee.

Denne hade under intervjun frågat om Boris Ersson ville ha information om mordet på Olof Palme och nämnt att han hade en kollega som hade saker att berätta.

Därefter hade Boris Ersson sammanförts med en person, ”källa A” (Riian Stander, som tidigare arbetat som teknisk expert i den sydafrikanska säkerhetstjänsten.

Källa A  (Riian Stander berättade att mordet på Olof Palmeplanerades av Sydafrikas främste spion i modern tid, Craig Williamson.

Craig Williamson hade som ung polisaspirant fått i uppdrag att börja studera på universitetet med syfte att infiltrera regimkritiska organisationer.

Under 1970-talet hade han infiltrerat och saboterat biståndsorganisationen IUEF (International University Exchange Fund) i Genève, vilken leddes av svensken Lars-Gunnar Eriksson.

Craig Williamson hade genom en iscensatt flykt tagit sig ut ur Sydafrika. Han fick därefter anställning i IUEF och blev ”bäste vän” med Lars-Gunnar Eriksson.

I IUEF blev Craig Williamson vice direktör och informationsansvarig.

Han hade som sådan förskingrat stora belopp, bl.a. köptes ”Daisy Farm” in och byggdes upp till träningsläger för den sydafrikanska polismaktens terrororganisationer.

Projektet att infiltrera IUEF gick under kodnamnet ”Operation Daisy”.

I slutet av 1970-talet hade Craig Williamson även försökt infiltrera IDAF (International Defence and Aid for Southern Africa) i London, vilken var en viktig organisation i kampen mot apartheid.

Denna hanterade stora penningsummor.

Bl.a. gav Sverige via hemliga konton hos SIDA stora bidrag till IDAF:s verksamhet. Denna infiltration misslyckades dock.

1980 hade Craig Williamson, i samband med att en annan sydafrikansk agent ”hoppat av”, avslöjats.

Han hade därefter återvänt till Sydafrika. Han hade senare varit inblandad i CCB (Civil Cooperation Bureau), vilket var den organisation som byggt upp ”The third force” i Sydafrika.

”The third force” hade sysslat med aktioner som gått ut på att mörda regimmotståndare, skapa splittring och hat etc.

Craig Williamson hade därefter gått över till civil verksamhet och sysslade nu med bl.a. stora fastighetsaffärer.

Källa A hade arbetat med Craig Williamson i dennes företag ”Longreach”.

Företaget hade sysslat med spioneri, attentat och morduppdrag.

Craig Williamson umgicks med bl.a. Peter Casselton, som var den person som genomfört sprängattentatet mot ANC:s kontor i London.

Tillsammans med källa A och Dirk Coetzee hade Boris Ersson besökt de gamla träningslägren Vlakplaas, för vilken Dirk Coetzee varit chef, och Daisy Farm.

Båda lägren hade använts för att utbilda och träna agenter att kidnappa, tortera och mörda regimens motståndare.