wpu.nu

Hans Ölvebro

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Ölvebro
7901

Relevans
Spaningsledare
1988-02-05  ->  1997-01-?? I oktober 1987 tillfrågades Hans om han ville ta över som spaningsledare i Palmeutredningen. Hans fick 35 kriminalpoliser till sitt förfogande i utredningen. Under Hans tid ägnades en stor del av polisarbetet åt Christer Pettersson. Hans avgick efter intern kritik. Han har i efterhand sagt att tiden i Palmeutredningen var förlorade år i hans liv. Efter tiden i Palmeutredningen var Ölvebro chef för folkrätts- och krigsbrottskommissionen vid kriminalpolisen och var i början på 2000-talet krigsbrottskommissionens ende ledamot
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Karriär

  • 1967 Fullvärdig konstapel. Tjänstgjorde bland annat inom tunnelbanegruppen.
  • 1973 Började vid kriminalpolisen
  • 1977 Anställdes vid rikskriminalpolisen
  • ???? Kriminalkommissarie
  • 20??-20?? Chef folkrätts- och krigsbrottskommissionen vid kriminalpolisen
  • I början på 2000-talet krigsbrottskommissionens ende ledamot.

I utredningen

Spaningsledare


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A1517-01

2009-11-30

2009-12-10

 [PDF] 

FHL Pomn 

A11544-00

1989-05-17

1992-11-02

 [PDF] 

FHL Pomn 

D14091-00

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

DC15183-00

1993-07-27

1993-07-26

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

H15027-00

1993-05-14

1994-11-23

Cenneth Neilberg

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

HI7504-10

1990-03-13

Vykortsskrivare Bo Anders i Malmö

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

KI13328-00

1990-10-24

1993-09-17

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder