wpu.nu

Sida:Pol-1988-04-04 Q9858-05 Ebbe Carlsson om samtal med Abolhassan Banisadr.pdf/1

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


FÖRTROLIGT !!

Ebbe Carlsson 1988-04-04


Samtal med BANI SADR

På rikspolischef Nils Erik Åhmanssons uppdrag besökte jag ovanstående dag Banisadr, tidigare president i Iran.

Banisadr deltog i Khomeinis revolution, men avsattes i en kontrarevolution och lever numera i exil i en villa i Versailles utanför Paris.

Banisadr har i en TV-intervju och på annat sätt antytt att han skulle ha viktiga informationer rörande mordet på Olof Palme.

Han förklarade sina uttalanden sålunda:

För länge sedan - före mordet på Olof Palme - fick jag brev från en tidigare medlem i revolutionsgardet som flytt till Västtyskland.

Han berättade att han som revolutionsgardist fått i uppdrag att nära gränsen till Pakistan tillsammans med andra gardister bekämpa narkotikasmuggling.

I sin tjänst vid gränsen hade mannen fått klart för sig att ledande iranier var inblandade i handeln.

Han hittar för övrigt ett stort parti narkotika, och förstår att ett mål med hans uppdrag var att hitta just detta parti och "återställa" det till den "rätte" ägaren.

Gardisten flyr sedan Iran till Västtyskland. Han skriver till mig och berättar och ber om råd. Jag råder honom att offentliggöra så mycket som möjligt, vilket är enda möjligheten att skydda sig i en sådan situation.
Mannen har också i brev berättat för mig att fyra av hans kamrater i patrullen senare har mördats. När jag för en tid sedan skrev till honom på den adress vi överenskommit fick jag tillbaka mitt brev med besked om att adressaten var okänd.

På grund av den här mannens berättelser och annat som jag hört har jag sedan dess försökt informera mig om Irans narkotikahandel.

Min (Ebbe Carlssons, min anm) bild av läget är följande:
Den iranska narkotikhandeln sköts av Rafir Dougt, som är minister för Revolutionsgardet.
Vidare är inblandade en rad söner till kända ayatollor, söner som kan utnyttja sina fäders positioner och som får lov att bedriva denna handel eftersom den syftar till att skaffa hårdvaluta.
Försäljarna utnyttjar också krigets möjligheter och omständigheter för sin smuggling, vilken också omfattar persiska mattor, antikviteter och kaviar.
En sådan son är Sadoughi, son till en mullah som tidigare mördats.
En annan är sonen till Mawdavi Kani som är sekreterare i organisationen av mullor i Teheran och som tidigare varit