wpu.nu

Sida:Pol-1989-01-20 KI13319-00 PM-Krkom-Göte-Ohlsson.pdf/1

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


Stockholm 1989-01-20


Mordet på Olof Palme tf Krkom Johnny Karlsson /Rk


PROMEMORIA

ang rutiner och arbetsuppgifter vid narkotikaroteln, Stockholms pd, under vintern/våren 1986

Denna information är lämnad 1989-01-20 ,av Krkom Karl Göte Ohlsson, fordonsroteln, Stockholms pd.

Den är inhämtad av Johnny Karlsson och Stig Edqvist, Rk.

KG Ohlsson tjänstgjorde som operativ spaningschef, vid narkotikaroteln, fram till 1988-06-01 .

Han hade då arbetat där sedan fem år tillbaka. Mellan september 1985 och fram till i början av januari 1986 , hade Ohlsson dock varit på kurs.

I anledning av detta, har han ingen kännedom om vilka beslut eller åtgärder som fattats under hans frånvaro. Däremot vad angår den tid, där 1986-02-28 ingår, hade Ohlsson tjänstgjort vid narkotikaroteln.

Vad angår utredningen i vilken bland annat Cedergren  (Sigvard Cedergren ingår, startades den redan under hösten 1985 .

När Ohlsson återkom efter kursen i januari 1986 , hade den bit i vilken Cedergren ingick, redan påbörjats.

Sålunda känner Ohlsson ej till vilka beslut som fattats av hans företrädare. I varje fall inte i detalj.

Men han är medveten om, att det i spaningen mot Cedergren bland annat ingick, att spaningspersonalen haft tillgång till lokal, för att därifrån utföra spaning.

Han vet att personalen haft tillgång till en lokal eller lägenhet, vid Cedergrens lägenhet på Tegnergatan. Han kan dock ej ur minnet återkalla dom tidpunkter då den lokalen varit i bruk.

I samband med ovannämnda har Ohlsson tagit del av det uppslag som han upprättat 1986-04-15 i utredningen registrerat under K10413-00. Med ledning av detta konstaterar Ohlsson att det han då