wpu.nu

Sida:Pol-1989-01-20 KI13319-00 PM-Krkom-Göte-Ohlsson.pdf/2

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


skrivit, är det riktiga. Sålunda fanns ingen lokal/lägenhet vid spelklubben.

Men däremot finns möjligheten att dom disponerat detta i anslutning till Cedergrens lägenhet. Detta då gällande för 1986-02-28 .


Han har ett svagt minne av, att det hyrts någon lägenhet. Han har dock själv aldrig varit med att fattat något beslut om detta.

Möjligen har han senare ha sett någon verifikation om detta, men det är i nuläget inget han kommer ihåg.

Rent praktiskt går det till så, att när spaningspersonalen anser sig behöva en lägenhet eller lokal för fortsatta spaningar mot ett visst objekt, kan dom ibland ordna detta själva. Sedan underställs cheferna detta i efterhand som då har att pröva om det varit riktigt.

I annat fall beordras någon ur personalen att skaffa fram en sådan lokal om behov finnes. Detta varierar med tanke på tidpunkten på dygnet samt tillgång till beslutsfattande chef.

Sammantaget är det alltså den yttre personalen som oftast själva beslutar och skaffar fram en lokal då ett sådant behov finns, men att dom sedan underrättar sin chef om åtgärden.

För att sedan återgå till det aktuella fallet, finns möjligheten att Krkom Lars-Erik Karlsson vid narkotikaroteln, kan svara på vilka lokaler som disponerades 1986-02-28 .

Detta då bortsett från den personal som arbetade med fallet på fältet, dvs spaningspersonalen.

Någon förteckning över dom lägenheter/lokaler som disponerats, finns inte (förhörsled. kommenter).

Då Ohlsson skrev det uppslag KE10413-00 som finns i utredningen hade han gjort detta spontant.

Detta för att han vid tidpunkten känt till att det befunnit sig polispersonal i närliggande område där mordet på Palme begicks. Detta för att utredningspersonalen för mordet, skulle känna till att det fanns personer, vilkas iakttagelser skulle kunna av värde.

Men han hade vid denna tidpunkt, ingen kännedom om, huruvida hans personal hade några upplysningar eller inte. Han hade således inte diskuterat. detta med den personal som varit i tjänst.

Möjligen hade han växlat något ord med Krinsp Birger Holmström, men detta mest för att utröna vilka som varit i yttre tjänst.

Han hade dock konstaterat att det var tre personer som varit i yttre tjänst under kvällen 1986-02-28 .

Detta skulle då vara Margareta Eklund, Jörgen Söderholm och Birger Holmström.

Men i den grupp där ovannämnda ingår, finns ytterligare två personer.