wpu.nu

Sida:Pol-1989-01-20 KI13319-00 PM-Krkom-Göte-Ohlsson.pdf/3

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


Dessa är Rolf Persson och Björn Thulin.

Om dessa inte varit lediga eller sjuka, har dom med all säkerhet tjänstgjort vid telefonavlyssningen i det s k TK-rummet.

Detta skall dock framgå av dom papper, som anteckningar, förs i samband med att dom lyssnar till dom inkopplade telefonerna.

Vad sedan gäller dom närmare arbetsuppgifterna som patrullerna haft under kvällen 1986-02-28 ,har Ohlsson ingen kännedom om detta.

I det fallet hänvisar han till den som närmast haft grupperna om hand.

I det fall där Cedergren ingår, bör det ha varit gruppchef Sven Luthman som gjort en form av utsättning.

I varje fall bör han ha kännedom om personalens arbetsuppgifter under kvällen. Möjligen kan det också vara gruppchef Ivar Persson.

Ohlsson håller det för rimligt att spaningspersonalen, innan dom påbörjar en bevakning av person, försöker bilda sig en uppfattning om var personen befinner sig.

Detta exempelvis genom att dom tar del av vad som framkommit i samband med telefonavlyssning.

Är det så att det inte förekommit några telefonsamtal i objektets lägenhet eller att det gått in flera telefonsamtal utan svar, så finns det heller ingen anledning att sätta sig vid den adressen.

Detta är rent slöseri med folk. Istället försöker man fånga upp objektet vid troliga adresser. I Cedergrens fall, exempelvis vid dennes spelklubb.

Ohlsson berättade också att vid tidpunkten för mordet på Olof Palme, hade man den ordningen på narkotikaroteln, att varje patrull fick kvittera den bil som dom färdades i.

I varje fall hade gruppchefen till uppgift att notera vilka bilar som var ute.

Detta system är numera borttaget. Men Ohlsson tror att dom listor som var aktuella för 1986-02-28 , fortfarande finns kvar.

I så fall skall dom finnas i ett kassaskåp som står i det rum Per-Uno Hågestam numera innehar.

I samband med att spaningspersonalen skuggar eller bevakar ett objekt, skall dom upprätta en s k spaningsrapport. Detta skall göras även i det fall ingenting finns att rapportera.

Denna rapport sätts sedan in i nummer följd och bifogas det ärende den tillhör. Dessa rapporter förstörs inte i samband med att ärendet slutredovisas, utan istället arkiveras dom.