wpu.nu

Rolf Persson

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Narkotikaspanare
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

KE10415-00

1988-10-28

1992-03-04

Rolf Persson

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

KE10415-00-A

1989-04-11

1992-03-04

Rolf Persson

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

KE10864-00-B

1989-04-12

1993-03-31

Birger Holmström

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

KE11427-00

1989-04-11

1993-03-31

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

KI13315-00

1990-10-24

1990-10-26

 [PDF] 

Pomn 

KI13319-00

1990-10-24

1990-10-26

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder