wpu.nu

Tomas Fischer

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Tomas Jörgen Fischer (1940-2022) var en svensk finansman och bokförläggare som finansierade Ebbe Carlssons privatspaningsverksamhet.


Biografi och affärskarriär

1940-12-01 Tomas Fischer föddes.

1968 Tomas Fischer och Erik Penser anställdes som aktiemäklare hos Bankirfirman Langenskiöld (som 1980 bytte namn till Carnegie då Erik Penser blivit dess huvudägare).

1983 oktober Tomas Fischer bildade tillsammans med professor Bertil Åberg Skandigen AB, ett investmentbolag för nya bioteknikföretag.

1984 Tomas Fischer startade den egna fondkommissionen Fischer & Partners.

1984-06-19 Skandigen noterades på Stockholmsbörsens O-lista med Tomas Fischer som huvudägare.

1986-02-28 Tomas Fischer var 45 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.

1980-talet Tomas Fischer finansierade Ebbe Carlssons privatspaningar i mordet på Olof Palme.

Tomas Fischer finansierade enligt sig själv i en intervju i Fokus – “spaning på sovjetiska lastbilar som genomkorsade Sverige med pansarofficerare som förare, Ulriksdals slottsteater, stipendier till kanotister”. Ebbe Carlsson, som var ordförande i kanotförbundet, kopplade ihop mig med spaningsledaren i Palmeutredningen, Hans Holmér, som fick låna ett par lägenheter i Gamla stan genom mig.
Sedan HansHolmér avskedats som spaningsledare och på den svenska regeringens bekostnad och utan anställningsförfarande fått »jobb« i Wien, återkom Ebbe till mig med en förfrågan om förskott för polisiära ändamål, två miljoner kronor, som skulle återbetalas av justitiedepartementet följande budgetår.
Senare återkom Ebbe – kunde jag ordna en kontorslokal med ett tjugotal arbetsplatser? Tomas Fischer ordnade genom sitt kontaktnät en lokal på Söder som skulle betalas med Tomas Fishers pengar tills man ordnat anslag.

1987 Tomas Fischer köpte det dåvarande Författarförlaget och döpte om det till Bokförlaget Fischer & Co. Förlaget gav bland annat 1999 ut boken Döden är en man av Per Lindeberg.

1988 Tomas Fischer finansierar Ebbe Carlssons privatspaningar i mordet på Olof Palme.

1998-1999 Skandigen förvärvade Björkman Tigerschiöld Intressenter AB och Björkman Fritzell Tigerschiöld AB genom en apportemission som slutfördes 1999 med ett helägt övertagande i dessa och ett ägande till 70 procent i Kallstrom. Bolagets namn ändrades till Industriförvaltnings AB Skandigen och ny huvudägare efter Tomas Fischer i bolaget blev Johan Björkman.

2001 Tomas Fischer sålde sin fondkommissionsfirma Fischer & Partners till Invik.

2007 Bokförlaget Fischer & Co ingår sedan 2007 i förlagsgruppen Lind & Co.

2022-08-15 Tomas Fischer dör 82 år gammal.

Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
1987 “Om förlaget Fischer & Co” Lind & Co - Web.archive
2004-11-12 “Skanditek historia” Skanditek - Web.archive
2004-11-12 “Milstolpar” Skanditek - Web.archive
2007-05-25 “Det var jag som betalade Ebbe Carlssons privatspaningar efter Olof Palmes mördare.] Internetionel / Fokus nr 19 - Tomas Fisher
2009-11-13 “Carnegie under 200 år” Carnegie.se - wayback machine
2015-06-10 “Tigerschiöld – Bure” Svenssons Nyheter - De 15 familjerna - Anders Svensson
2022-08-16 “Finansmannen Tomas Fischer död” Expressen - Text TT, Patrik Micu
2022 "Tomas Fischer " Wikipedia


Det finns inget registrerat i wpu på Tomas Fischer

Bilder