wpu.nu

Ulrika Glaser

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Ulrika Glaser Rydberg

Relevans
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Dotter till Willy Glaser. Kände familjen Engström genom att hennes föräldrar umgicks med Stig och Margareta Engström

I utredningen

Förhörsteman:
(Uppslag & förhörsdatum)
H22159-00 | 2017-10-23 09:42 | 21 sidor
Rubriker ur uppslaget/förhöret.
Ulrika Glasers bekantskap med makarna Engström (sid. 1-2)
Bridgesällskapet (sid. 2)
Stig Engströms bekantskaper (sid. 2-3)
Stig Engströms hem (sid. 3)
Stig Engström som person (sid. 3-5)
Politisk åskådning (sid. 5)
Stig Engströms samtal om mordet på Olof Palme (sid. 5-8)
Makarna Engströms semestrar (sid. 8)
Ulrikas familj (sid. 8-12)
Foton (sid. 13-21)


H22159-00-A | 2018-01-22 11:10 | 10 sidor
Rubriker ur uppslaget/förhöret.
Ulrikas pappas tid från att han kom till Sverige ~1993 till (sid. 1)
Sidor maskerade (sid.2-3)
ATC  U.S. Air Transport Command  (sid.3)
Sidor maskerade (sid. 4-6)
Hemvärnet (sid. 7)
Israel (sid. 7)
Övrigt (sid. 7)
Fordon Maskerat (sid. 8)
Grupptillhörigheter Maskerat (sid. 8)
Resor (sid. 9)
Gösta Persson Maskerat (sid. 9)

H22159-00-B | 2018-04-18 10:28-11:53 | 7 sidor
Kompletterande förhör med Ulrika Glaser som rör hennes mammas släkt, Lottakåren, journalisten Thomas Pettersson samt vad Ulrika Glaser vet om morddagen/kvällen 1986-02-28.
Rubriker ur uppslaget/förhöret.
Thomas Petterssons kontakt med Ulrika Glaser (sid. 1)
Grupper/sällskap (sid. 1-2)
Lottakåren (sid.2)
Maskerad sida (sid. 3)
Mammans släkt (sid. 4)
1986-02-28 Morddagen/kvällen (sid.4-7)Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

H22159-00

2018-03-08

Ulrika Glaser

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

H22159-00-A

2018-04-23

Ulrika Glaser

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

H22159-00-B

2018-08-02

Ulrika Glaser

[Liggaren]

H22159-01

2018-03-08

[Liggaren]

H22159-02

2018-03-08

[Liggaren]

H22159-02-A

2018-03-08

[Liggaren]

H22159-02-B

2018-06-05

[Liggaren]

H22159-02-C

2020-06-08

[Liggaren]

H22159-03

2018-03-08

[Liggaren]

H22159-03-A

2018-03-08

[Liggaren]

H22159-04

2018-03-14

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

H22159-05

2018-05-18

Filippa Glaser

 [PDF] 

[Liggaren]

H22159-05-A

2018-06-21

 [PDF] 

[Liggaren]

H22159-06

2018-05-22

 [PDF] 

[Liggaren]

H22159-07

2018-05-22

[Liggaren]

H22159-08

2018-07-25

[Liggaren]

H22159-08-A

2018-07-25

[Liggaren]

H22159-08-B

2018-07-25

[Liggaren]

H22159-08-C

2018-07-25

[Liggaren]

H22159-08-D

2018-07-25

[Liggaren]

H22159-09

2018-12-20

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder