Willy Glaser

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökFoto

Andra kända namn

Vapensamlaren
WG
Glaser


Relevans
Vän till SE och enligt Thomas Pettersson en möjlig källa för mordvapen.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Willy Glaser, i media känd som Vapensamlaren, var den vän som enligt Magasinet Filters reporter Thomas Pettersson som skulle kunnat förse Stig Engström med ett vapen. Familjerna Glaser och Engström brukade spela bridge tillsammans. Vid tiden för mordet umgicks de fortfarande. Vänskapen verkar av okänd anledning tagit slut i mitten av 90-talet.

Vapen

Glaser samlade på vapen, och hade i sin samling ett antal vapen vars kaliber och modell stämmer överens med kulorna från mordplatsen. Vid Glasers död delades samlingen upp och såldes på auktion. Åtminstone ett av de aktuella vapnen har spårats, beslagtagits och provskjutits.Referens behövs

I Glasers villa hittades av den nya ägaren en patron av aktuell modell.Referens behövs

Hemma hos vapensamlaren.jpg Bild visar hemma hos vapensamlaren. Bilden är från polisförhör Exxx. . Observera alla vapen på väggen.

Teorier

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Willy Glaser i wpu.nu.

Avsnitt

Willy Glaser har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Willy Glaser är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Willy Glaser omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Willy Glaser som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Willy Glaser har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder