wpu.nu

Uppslag:A11417-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1989/04/11
Ad acta
1989/04/16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-14 00:00
Avslutat


PROTOKOLL fört vid förhör medFörhöret hållet i rikskriminalens lokaler,

tisdagen den 14 februari 1989, med början

Förhörsledare: Kriminalinspektör Stellan Söderman,

rikskriminalen

Förhörsvittne: Ej tillgängligtunderrättas om att han höres i anledning av pågående förundersökning beträffande mordet på statsminister Olof Palme.skall närmast höras angående sina egna förehavanden fredagen den 28 februari 1986.uppger att han vid den aktuella tidpunkten tjänstgjordeVad han minns av den aktuella kvällen är att hantillfrågas om han kan erinra sig vem eller vilka som satt i. Han uppger att så ej är fallet. Han uppger deck att i det aktuella ärende som han skulle arbeta medskulle tillsammans med kollegordrar sig till minnes att

Pol-1989-02-14 A11417-00 Harry-Hedlund.pdf

Pol-1989-02-14 A11417-00 Harry-Hedlund.pdf

PROTOKOLL fört vid förhör medFörhöret hållet i rikskriminalens lokaler,

tisdagen den 14 februari 1989, med början

Förhörsledare: Kriminalinspektör Stellan Söderman,

rikskriminalen

Förhörsvittne: Ej tillgängligtunderrättas om att han höres i anledning av pågående förundersökning beträffande mordet på statsminister Olof Palme.skall närmast höras angående sina egna förehavanden fredagen den 28 februari 1986.uppger att han vid den aktuella tidpunkten tjänstgjordeVad han minns av den aktuella kvällen är att hantillfrågas om han kan erinra sig vem eller vilka som satt i. Han uppger att så ej är fallet. Han uppger deck att i det aktuella ärende som han skulle arbeta medskulle tillsammans med kollegordrar sig till minnes att

här kvällen. Han tror också att det var fler inblandade, men han minns nu inte vilka. Han uppger att det eventuellt var så att enbart han frånkan möjligen ha bedrivit någon typ av inre tjänstgöring.

Exakt vad som kom att hända under eftermiddagen och kvällen. Han har dock en vag minnesbild av att man i något skede, tidigt på eftermiddagen, fick kontakt medExakt var någonstans och hur detta gick till kan han inte minnas. Han minns i varje fall att han vid ett tillfälle någon gång vid uppskattningsvis 18.00-tiden, kom attSS som ligger där. Anledningen var attskulle gå ut och se vad han skulle göra. Han tror att vid det här tillfället så ramms han ochpå platsen och att de båda färdades i varsitt tjänstefordon. Någon närmare beskrivning på de fordon de disponerade kaninte lämna.

Vid det här tillfället så rörde sig alltsåmedans han tror attDet kan ha varit så, attDetta är alltså någotinte är helt säker på, men uppger att så mycket väl kan ha varit fallet.

Efter det här stoppet påExakt var det skedde och hur det gick till kanidag inte memorera.

Efter det här så blev det, med nödvändighet,

Pol-1989-02-14 A11417-00 Harry-Hedlund.pdf

Pol-1989-02-14 A11417-00 Harry-Hedlund.pdf

här kvällen. Han tror också att det var fler inblandade, men han minns nu inte vilka. Han uppger att det eventuellt var så att enbart han frånkan möjligen ha bedrivit någon typ av inre tjänstgöring.

Exakt vad som kom att hända under eftermiddagen och kvällen. Han har dock en vag minnesbild av att man i något skede, tidigt på eftermiddagen, fick kontakt medExakt var någonstans och hur detta gick till kan han inte minnas. Han minns i varje fall att han vid ett tillfälle någon gång vid uppskattningsvis 18.00-tiden, kom attSS som ligger där. Anledningen var attskulle gå ut och se vad han skulle göra. Han tror att vid det här tillfället så ramms han ochpå platsen och att de båda färdades i varsitt tjänstefordon. Någon närmare beskrivning på de fordon de disponerade kaninte lämna.

Vid det här tillfället så rörde sig alltsåmedans han tror attDet kan ha varit så, attDetta är alltså någotinte är helt säker på, men uppger att så mycket väl kan ha varit fallet.

Efter det här stoppet påExakt var det skedde och hur det gick till kanidag inte memorera.

Efter det här så blev det, med nödvändighet,

vistats där under kvällen eller också kan man ha varit ute i någon typ av spaningsuppdrag, eventuellt i annat ärende. Han har dock inget minne av att så skulle ha skett. Han har heller inget minne av vem han eventuellt skulle ha kunnat arbeta med vid detta tillfälle.

Huruvida man, från det att maninte utesluta detta, men han har, som han tidigare uppgivit, inget som helst minne av att så skulle ha varit

fallet.

Tillfrågad om han tror att hanså uppger han sig vara helt säker på att så ej har skett. Anledningen till detta är att kort efter mordet så talademen i samband med mordet uppkommenderad till säkerhetsavdelningen.utredningen som omfattade att kontrollera förekomsten av bärbara radioapparater i centrala Stockholm. Man diskuterade då i termer om att poliser eventuellt var iakttagna av olika människor i samband med att de bar på bärbara radioapparater.- minns då attunder sådana omständigheter.uppfattade det inte så attdet här var mer allmänt prat dem emellan.

Någon gång senare på kvällen vid en tidpunkt somuppskattar till att ligga mellan 22.30 - 23.00, så fick man i uppdrag att bege sig till en adress ochär inte säker på var han befann sig när han fick det här uppdraget, men säger att antingen så var han inne

Pol-1989-02-14 A11417-00 Harry-Hedlund.pdf

Pol-1989-02-14 A11417-00 Harry-Hedlund.pdf

vistats där under kvällen eller också kan man ha varit ute i någon typ av spaningsuppdrag, eventuellt i annat ärende. Han har dock inget minne av att så skulle ha skett. Han har heller inget minne av vem han eventuellt skulle ha kunnat arbeta med vid detta tillfälle.

Huruvida man, från det att maninte utesluta detta, men han har, som han tidigare uppgivit, inget som helst minne av att så skulle ha varit

fallet.

Tillfrågad om han tror att hanså uppger han sig vara helt säker på att så ej har skett. Anledningen till detta är att kort efter mordet så talademen i samband med mordet uppkommenderad till säkerhetsavdelningen.utredningen som omfattade att kontrollera förekomsten av bärbara radioapparater i centrala Stockholm. Man diskuterade då i termer om att poliser eventuellt var iakttagna av olika människor i samband med att de bar på bärbara radioapparater.- minns då attunder sådana omständigheter.uppfattade det inte så attdet här var mer allmänt prat dem emellan.

Någon gång senare på kvällen vid en tidpunkt somuppskattar till att ligga mellan 22.30 - 23.00, så fick man i uppdrag att bege sig till en adress ochär inte säker på var han befann sig när han fick det här uppdraget, men säger att antingen så var han inne

Uppgifterna som låg till grund för beslutet. Vem som ringde och vart man ringde kaninte med säkerhet uttala sig om. Han tror att det eventuellt kan ha varit ett samtal till eller frånhar sedan den minnesbilden att han tillsammans medvet att man fick en adressangivelse, men huruvida man fick något namnBeträffande den ytterligare person som kan ha varit med, så trorDå man kom fram till den angivna adressen, så fick man vänta utanförVilka tjänstefordon man brukade sig av vid det här tillfället kaninte dra sig till minnes.

Efter ankomsten tilldök upp, vilken tidigarefick man besked om att Olof Palme blivit nerskjuten på Sveavägen. I anledning av detta så togkontakt med sannolikt jourhavande kriminalkommissarie och ställde gruppen till förfogande. Detta var alltså då,. Huruvidamer osäker på. Det besked man fick var att man vid det tillfället, alltså någon gång strax före midnatt enligtmen att de skulle avvakta (Efter det här så komoch de tidigare uppräknade kollegorna attfram till cirka 03.3004.00-tiden på morgonen i avvaktan på ytterligare besked. Då inga besked kom, så tog man sedan kontakt med kriminaljouren och det bestämdes att de skulle åka hem.

Pol-1989-02-14 A11417-00 Harry-Hedlund.pdf

Pol-1989-02-14 A11417-00 Harry-Hedlund.pdf

Uppgifterna som låg till grund för beslutet. Vem som ringde och vart man ringde kaninte med säkerhet uttala sig om. Han tror att det eventuellt kan ha varit ett samtal till eller frånhar sedan den minnesbilden att han tillsammans medvet att man fick en adressangivelse, men huruvida man fick något namnBeträffande den ytterligare person som kan ha varit med, så trorDå man kom fram till den angivna adressen, så fick man vänta utanförVilka tjänstefordon man brukade sig av vid det här tillfället kaninte dra sig till minnes.

Efter ankomsten tilldök upp, vilken tidigarefick man besked om att Olof Palme blivit nerskjuten på Sveavägen. I anledning av detta så togkontakt med sannolikt jourhavande kriminalkommissarie och ställde gruppen till förfogande. Detta var alltså då,. Huruvidamer osäker på. Det besked man fick var att man vid det tillfället, alltså någon gång strax före midnatt enligtmen att de skulle avvakta (Efter det här så komoch de tidigare uppräknade kollegorna attfram till cirka 03.3004.00-tiden på morgonen i avvaktan på ytterligare besked. Då inga besked kom, så tog man sedan kontakt med kriminaljouren och det bestämdes att de skulle åka hem.

Han kan inte klart minnas vilket fordon han använde, antingen var det hans privataeller också en tjänstebil. Detta senare i så fall beroende på att han skulle gå i tjänst dagen efter.

Beträffande färdväg fråntill bostaden, uppgeratt han sannolikt körde den normala vägen, vilken består iBeträffande den adressHan uppger då att han inte är hundraprocentigt övertygad men tror ändock att det var någonstansNågra övriga detaljer drar han sig dock inte till minnes på grund av detta.uppger sig ej ha något ytterligare att tillägga i anledning avhar ähört indikteringen av förhöret och godkänner detta i befintligt skick.

Förhöret avslutas kl 10.45.

Stockholm som ovan

Stellan Söderman Krinsp

Pol-1989-02-14 A11417-00 Harry-Hedlund.pdf

Pol-1989-02-14 A11417-00 Harry-Hedlund.pdf

Han kan inte klart minnas vilket fordon han använde, antingen var det hans privataeller också en tjänstebil. Detta senare i så fall beroende på att han skulle gå i tjänst dagen efter.

Beträffande färdväg fråntill bostaden, uppgeratt han sannolikt körde den normala vägen, vilken består iBeträffande den adressHan uppger då att han inte är hundraprocentigt övertygad men tror ändock att det var någonstansNågra övriga detaljer drar han sig dock inte till minnes på grund av detta.uppger sig ej ha något ytterligare att tillägga i anledning avhar ähört indikteringen av förhöret och godkänner detta i befintligt skick.

Förhöret avslutas kl 10.45.

Stockholm som ovan

Stellan Söderman Krinsp
Förhör
Kort sammanfattning
Inspektören Anställd Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, tisdagen den 14 februari 1989, med början kl 09.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-14 09:50
Avslutat
1989-02-14 10:45


PROTOKOLL fört vid förhör med kriminalinspektören  Leif Söderman  -

Anställd:

Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, tisdagen 1989-02-14 09:50 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Stellan Söderman, rikskriminalen

Förhörsvittne: Ej tillgängligt

 Leif Söderman  underrättas om att han höres i anledning av pågående förundersökning beträffande mordet på statsminister Olof Palme.

 Leif Söderman  skall närmast höras angående sina egna förehavanden fredagen 1986-02-28 .

 Leif Söderman  uppger att han vid den aktuella tidpunkten tjänstgjorde på narkotikaroteln i Stockholm.

Vad han minns av den aktuella kvällen är att han fullgjorde tjänstgöring mellan klockan 16:00-01:00 .

 Leif Söderman  tillfrågas om han kan erinra sig vem eller vilka som satt i TK-rummet då han anlände till roteln vid 16:00 -tiden. Han uppger att så ej är fallet.

Han uppger dock att i det aktuella ärende som han skulle arbeta med förekom TK.

 Leif Söderman  skulle tillsammans med kollegor från Solna arbeta i någonting som kallades för Solnaärendet.

Man bedrev spaning mot främst två personer och och .

 Leif  Söderman drar sig till minnes att två kollegor från Solna, och arbetade den


Kan anknyta till A11408, I452

Pol-1989-02-14 A11417-00 Förhör-kriminalinspektör-Solnaärendet.pdf

Pol-1989-02-14 A11417-00 Förhör-kriminalinspektör-Solnaärendet.pdf

PROTOKOLL fört vid förhör med kriminalinspektören  Leif Söderman  -

Anställd:

Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, tisdagen 1989-02-14 09:50 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Stellan Söderman, rikskriminalen

Förhörsvittne: Ej tillgängligt

 Leif Söderman  underrättas om att han höres i anledning av pågående förundersökning beträffande mordet på statsminister Olof Palme.

 Leif Söderman  skall närmast höras angående sina egna förehavanden fredagen 1986-02-28 .

 Leif Söderman  uppger att han vid den aktuella tidpunkten tjänstgjorde på narkotikaroteln i Stockholm.

Vad han minns av den aktuella kvällen är att han fullgjorde tjänstgöring mellan klockan 16:00-01:00 .

 Leif Söderman  tillfrågas om han kan erinra sig vem eller vilka som satt i TK-rummet då han anlände till roteln vid 16:00 -tiden. Han uppger att så ej är fallet.

Han uppger dock att i det aktuella ärende som han skulle arbeta med förekom TK.

 Leif Söderman  skulle tillsammans med kollegor från Solna arbeta i någonting som kallades för Solnaärendet.

Man bedrev spaning mot främst två personer och och .

 Leif  Söderman drar sig till minnes att två kollegor från Solna, och arbetade den


Kan anknyta till A11408, I452

här kvällen.

Han tror också att det var fler inblandade, men han minns nu inte vilka.

Han uppger att det eventuellt var så att enbart han från KSN deltog i dom yttre spaningarna.

Andra från KSN kan möjligen ha bedrivit någon typ av inre tjänstgöring.

Exakt vad som kom att hända under eftermiddagen och kvällen har  Leif Söderman  inget minne av.

Han har dock en vag minnesbild av att man i något skede, tidigt på eftermiddagen, fick kontakt med de misstänkta objekten, och .

Exakt var någonstans och hur detta gick till kan han inte minnas.

Han minns i varje fall att han vid ett tillfälle någon gång vid uppskattningsvis 18:00 -tiden, kom att lämna sitt fordon på Sveavägen / Odengatan vid den Mac Donaldsrestaurang som ligger där.

Anledningen var att någon av de misstänkta hade stannat där och skulle gå ut och se vad han skulle göra.

Han tror att vid det här tillfället så fanns han och på platsen och att de båda färdades i varsitt tjänstefordon.

Någon närmare beskrivning på de fordon de disponerade kan  Leif Söderman  inte lämna.

Vid det här tillfället så rörde sig alltså  Leif Söderman  utanför bilen medans han tror att satt kvar i sitt fordon.

Det kan ha varit så, att i handen har burit en bärbar radioapparat, eventuellt av märket Motorola och i så fall försedd med en kort svart antenn.

Detta är alltså något  Leif Söderman  inte är helt säker på, men uppger att så mycket väl kan ha varit fallet.

Efter det här stoppet på Sveavägen, vilket alltså föregåtts av bilspaning så fortsätter bilspaningen och en stund senare någonstans på Söder Mälarstrand så tappar man bort spaningsobjekten. Exakt var det skedde och hur det gick till kan  Leif Söderman  idag inte memorera.

Efter det här så blev det, med nödvändighet, ett avbrott i spaningarna.

 Leif Söderman  minns att man långt senare på kvällen kom att gripa en person, men vad som hände fram till dess kan han inte klart uttala sig om.

Han uppger att man antingen åkt in till narkotikarotelns lokaler och

Pol-1989-02-14 A11417-00 Förhör-kriminalinspektör-Solnaärendet.pdf

Pol-1989-02-14 A11417-00 Förhör-kriminalinspektör-Solnaärendet.pdf

här kvällen.

Han tror också att det var fler inblandade, men han minns nu inte vilka.

Han uppger att det eventuellt var så att enbart han från KSN deltog i dom yttre spaningarna.

Andra från KSN kan möjligen ha bedrivit någon typ av inre tjänstgöring.

Exakt vad som kom att hända under eftermiddagen och kvällen har  Leif Söderman  inget minne av.

Han har dock en vag minnesbild av att man i något skede, tidigt på eftermiddagen, fick kontakt med de misstänkta objekten, och .

Exakt var någonstans och hur detta gick till kan han inte minnas.

Han minns i varje fall att han vid ett tillfälle någon gång vid uppskattningsvis 18:00 -tiden, kom att lämna sitt fordon på Sveavägen / Odengatan vid den Mac Donaldsrestaurang som ligger där.

Anledningen var att någon av de misstänkta hade stannat där och skulle gå ut och se vad han skulle göra.

Han tror att vid det här tillfället så fanns han och på platsen och att de båda färdades i varsitt tjänstefordon.

Någon närmare beskrivning på de fordon de disponerade kan  Leif Söderman  inte lämna.

Vid det här tillfället så rörde sig alltså  Leif Söderman  utanför bilen medans han tror att satt kvar i sitt fordon.

Det kan ha varit så, att i handen har burit en bärbar radioapparat, eventuellt av märket Motorola och i så fall försedd med en kort svart antenn.

Detta är alltså något  Leif Söderman  inte är helt säker på, men uppger att så mycket väl kan ha varit fallet.

Efter det här stoppet på Sveavägen, vilket alltså föregåtts av bilspaning så fortsätter bilspaningen och en stund senare någonstans på Söder Mälarstrand så tappar man bort spaningsobjekten. Exakt var det skedde och hur det gick till kan  Leif Söderman  idag inte memorera.

Efter det här så blev det, med nödvändighet, ett avbrott i spaningarna.

 Leif Söderman  minns att man långt senare på kvällen kom att gripa en person, men vad som hände fram till dess kan han inte klart uttala sig om.

Han uppger att man antingen åkt in till narkotikarotelns lokaler och

vistats där under kvällen eller också kan man ha varit ute i någon typ av spaningsuppdrag, eventuellt i annat ärende.

Han har dock inget minne av att så skulle ha skett.

Han har heller inget minne av vem han eventuellt skulle ha kunnat arbeta med vid detta tillfälle.

Huruvida man, från det att man tappade de misstänkta på Söder Mälarstrand och fram till det blev aktuellt med gripandet har rört sig i Stockholm city, så kan  Leif Söderman  inte utesluta detta, men han har, som han tidigare uppgivit, inget som helst minne av att så skulle ha varit fallet.

Tillfrågad om han tror att han någon gång under kvällen kan ha befunnit sig någonstans i Stockholm city gående och med en bärbar radioapparat, så uppger han sig vara helt säker på att så ej har skett.

Anledningen till detta är att kort efter mordet så talade  Leif Söderman  med kollegan nu tjänstgörande vid KSN, men i samband med mordet uppkommenderad till säkerhetsavdelningen.

hade, enligt vad  Leif Söderman  erfor, hand om en bit i utredningen som omfattade att kontrollera förekomsten av bärbara radioapparater i centrala Stockholm.

Man diskuterade då i termer om att poliser eventuellt var iakttagna av olika människor i samband med att de bar på bärbara radioapparater.

 Leif Söderman  minns då att han klart till kunde säga att han inte hade varit i Stockholms centralare delar under sådana omständigheter.

 Leif Söderman  uppfattade det inte så att han direkt hördes av och han tror inte att något protokoll upprättades, utan att det här var mer allmänt prat dem emellan.

Någon gång senare på kvällen vid en tidpunkt som  Leif Söderman  uppskattar till att ligga mellan 22:30-23:00 , så fick man i uppdrag att bege sig till en adress och gripa en person som skulle leverera narkotika.

 Leif Söderman  är inte säker på var han befann sig när han fick det här uppdraget, men säger att antingen så var han inne på rotelns lokaler i polishuset eller också någonstans i anslutning till restaurangen Le Canard i Solna.

Just den här restaurangen var aktuell i det pågående ärendet.

Pol-1989-02-14 A11417-00 Förhör-kriminalinspektör-Solnaärendet.pdf

Pol-1989-02-14 A11417-00 Förhör-kriminalinspektör-Solnaärendet.pdf

vistats där under kvällen eller också kan man ha varit ute i någon typ av spaningsuppdrag, eventuellt i annat ärende.

Han har dock inget minne av att så skulle ha skett.

Han har heller inget minne av vem han eventuellt skulle ha kunnat arbeta med vid detta tillfälle.

Huruvida man, från det att man tappade de misstänkta på Söder Mälarstrand och fram till det blev aktuellt med gripandet har rört sig i Stockholm city, så kan  Leif Söderman  inte utesluta detta, men han har, som han tidigare uppgivit, inget som helst minne av att så skulle ha varit fallet.

Tillfrågad om han tror att han någon gång under kvällen kan ha befunnit sig någonstans i Stockholm city gående och med en bärbar radioapparat, så uppger han sig vara helt säker på att så ej har skett.

Anledningen till detta är att kort efter mordet så talade  Leif Söderman  med kollegan nu tjänstgörande vid KSN, men i samband med mordet uppkommenderad till säkerhetsavdelningen.

hade, enligt vad  Leif Söderman  erfor, hand om en bit i utredningen som omfattade att kontrollera förekomsten av bärbara radioapparater i centrala Stockholm.

Man diskuterade då i termer om att poliser eventuellt var iakttagna av olika människor i samband med att de bar på bärbara radioapparater.

 Leif Söderman  minns då att han klart till kunde säga att han inte hade varit i Stockholms centralare delar under sådana omständigheter.

 Leif Söderman  uppfattade det inte så att han direkt hördes av och han tror inte att något protokoll upprättades, utan att det här var mer allmänt prat dem emellan.

Någon gång senare på kvällen vid en tidpunkt som  Leif Söderman  uppskattar till att ligga mellan 22:30-23:00 , så fick man i uppdrag att bege sig till en adress och gripa en person som skulle leverera narkotika.

 Leif Söderman  är inte säker på var han befann sig när han fick det här uppdraget, men säger att antingen så var han inne på rotelns lokaler i polishuset eller också någonstans i anslutning till restaurangen Le Canard i Solna.

Just den här restaurangen var aktuell i det pågående ärendet.

Uppgifterna som låg till grund för beslutet om gripandet kom, enligt vad  Leif Söderman  minns, från telefonkontrollen.

Vem som ringde och vart man ringde kan  Leif Söderman  inte med säkerhet uttala sig om.

Han tror att det eventuellt kan ha varit ett samtal till eller från restaurangen Le Canard och att man där beställde en leverans av narkotika.

 Leif Söderman  har sedan den minnesbilden att han tillsammans med och plus eventuellt någon annan från KSN begav sig till en adress på Östermalm där man skulle gripa en person.

 Leif Söderman  vet att man fick en adressangivelse, men huruvida man fick något namn på den som skulle gripas minns han inte.

Beträffande den ytterligare person som kan ha varit med, så tror  Leif Söderman  att det antingen var eller .

Då man kom fram till den angivna adressen, så fick man vänta utanför innan den misstänkte dök upp. Denne kom sedermera att gripas helt odramatiskt och infördes till kriminal jouren.

Vilka tjänstefordon man brukade sig av vid det här tillfället kan  Leif Söderman  inte dra sig till minnes.

Efter ankomsten till kriminaljouren, då också dök upp, vilken tidigare varit inne på KSN:s lokaler, fick man besked om att Olof Palme blivit nerskjuten på Sveavägen.

I anledning av detta så tog kontakt med sannolikt jourhavande kriminalkommissarie och ställde gruppen till förfogande.

Detta var alltså då, förutom  Leif Söderman  och .

Huruvida | var med är  Leif Söderman  mer osäker på.

Det besked man fick var att man vid det tillfället, alltså någon gång strax före midnatt enligt  Leif Söderman  uppfattning, inte hade behov av personalen, men att de skulle avvakta i KSN:s lokaler.

Efter det här så kom  Leif Söderman  och de tidigare uppräknade kollegorna att vistas i KSN:s lokaler fram till cirka 03:30-04:00 -tiden på morgonen i avvaktan på ytterligare besked.

Då inga besked kom, så tog man sedan kontakt med kriminaljouren och det bestämdes att de skulle åka hem.

Pol-1989-02-14 A11417-00 Förhör-kriminalinspektör-Solnaärendet.pdf

Pol-1989-02-14 A11417-00 Förhör-kriminalinspektör-Solnaärendet.pdf

Uppgifterna som låg till grund för beslutet om gripandet kom, enligt vad  Leif Söderman  minns, från telefonkontrollen.

Vem som ringde och vart man ringde kan  Leif Söderman  inte med säkerhet uttala sig om.

Han tror att det eventuellt kan ha varit ett samtal till eller från restaurangen Le Canard och att man där beställde en leverans av narkotika.

 Leif Söderman  har sedan den minnesbilden att han tillsammans med och plus eventuellt någon annan från KSN begav sig till en adress på Östermalm där man skulle gripa en person.

 Leif Söderman  vet att man fick en adressangivelse, men huruvida man fick något namn på den som skulle gripas minns han inte.

Beträffande den ytterligare person som kan ha varit med, så tror  Leif Söderman  att det antingen var eller .

Då man kom fram till den angivna adressen, så fick man vänta utanför innan den misstänkte dök upp. Denne kom sedermera att gripas helt odramatiskt och infördes till kriminal jouren.

Vilka tjänstefordon man brukade sig av vid det här tillfället kan  Leif Söderman  inte dra sig till minnes.

Efter ankomsten till kriminaljouren, då också dök upp, vilken tidigare varit inne på KSN:s lokaler, fick man besked om att Olof Palme blivit nerskjuten på Sveavägen.

I anledning av detta så tog kontakt med sannolikt jourhavande kriminalkommissarie och ställde gruppen till förfogande.

Detta var alltså då, förutom  Leif Söderman  och .

Huruvida | var med är  Leif Söderman  mer osäker på.

Det besked man fick var att man vid det tillfället, alltså någon gång strax före midnatt enligt  Leif Söderman  uppfattning, inte hade behov av personalen, men att de skulle avvakta i KSN:s lokaler.

Efter det här så kom  Leif Söderman  och de tidigare uppräknade kollegorna att vistas i KSN:s lokaler fram till cirka 03:30-04:00 -tiden på morgonen i avvaktan på ytterligare besked.

Då inga besked kom, så tog man sedan kontakt med kriminaljouren och det bestämdes att de skulle åka hem.

 Leif Söderman  begav sig då hem till sin bostad i

Han kan inte klart minnas vilket fordon han använde, antingen var det hans privata Volvo 245, 1983 års modell och ljusblå till färgen eller också en tjänstebil. Detta senare i så fall beroende på att han skulle gå i tjänst dagen efter.

Beträffande färdväg från KSN:s lokaler på Kungsholmen till bostaden, uppger  Leif Söderman  att han sannolikt körde den normala vägen, vilken består i S:t Eriksgatan, Vanadisvägen, Sveavägen till Sveaplan och vidare till Roslagstull och ut mot Täby.

Han är dock helt säker på att han inte på hemvägen körde förbi mordplatsen, Sveavägen & Tunnelgatan.

Beträffande den adress  Leif  Söderman tidigare uppgivit för gripandet, såsom varande någonstans på Östermalm, tillfrågas han ytterligare om han är säker på detta.

Han uppger då att han inte är hundraprocentigt övertygad men tror ändock att det var någonstans på Östermalm.

 Leif  Söderman informeras då om att gripandet skedde på Bondegatan nummer 70, alltså på Södermalm.

Han drar sig då till minnes de mera exakta omständigheterna och kan inför sin inre syn memorera platsen och uppger att vad han tidigare uppgivit är en felaktig minnesbild. Några övriga detaljer drar han sig dock inte till minnes på grund av detta.

 Leif Söderman  uppger sig ej ha något ytterligare att tillägga i anledning av detta.

 Leif Söderman  har åhört indikteringen av förhöret och godkänner detta i befintligt skick.

Förhöret avslutas klockan 10:45 .

Stockholm som ovan


Stellan Söderman
Krinsp

/sb

Pol-1989-02-14 A11417-00 Förhör-kriminalinspektör-Solnaärendet.pdf

Pol-1989-02-14 A11417-00 Förhör-kriminalinspektör-Solnaärendet.pdf

 Leif Söderman  begav sig då hem till sin bostad i

Han kan inte klart minnas vilket fordon han använde, antingen var det hans privata Volvo 245, 1983 års modell och ljusblå till färgen eller också en tjänstebil. Detta senare i så fall beroende på att han skulle gå i tjänst dagen efter.

Beträffande färdväg från KSN:s lokaler på Kungsholmen till bostaden, uppger  Leif Söderman  att han sannolikt körde den normala vägen, vilken består i S:t Eriksgatan, Vanadisvägen, Sveavägen till Sveaplan och vidare till Roslagstull och ut mot Täby.

Han är dock helt säker på att han inte på hemvägen körde förbi mordplatsen, Sveavägen & Tunnelgatan.

Beträffande den adress  Leif  Söderman tidigare uppgivit för gripandet, såsom varande någonstans på Östermalm, tillfrågas han ytterligare om han är säker på detta.

Han uppger då att han inte är hundraprocentigt övertygad men tror ändock att det var någonstans på Östermalm.

 Leif  Söderman informeras då om att gripandet skedde på Bondegatan nummer 70, alltså på Södermalm.

Han drar sig då till minnes de mera exakta omständigheterna och kan inför sin inre syn memorera platsen och uppger att vad han tidigare uppgivit är en felaktig minnesbild. Några övriga detaljer drar han sig dock inte till minnes på grund av detta.

 Leif Söderman  uppger sig ej ha något ytterligare att tillägga i anledning av detta.

 Leif Söderman  har åhört indikteringen av förhöret och godkänner detta i befintligt skick.

Förhöret avslutas klockan 10:45 .

Stockholm som ovan


Stellan Söderman
Krinsp

/sb