wpu.nu

Uppslag:A11416-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
11416-00-A
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Uppslagsanteckningar (PU)
TER UT Ut.
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Fotokopia frågeformulär
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-02-28 00:00
Avslutat


Fotokopia av frågeformulär beträffande tjänstgöring 1986-02-28 , ifyllt av:
 Stefan Holmén 

Pol-1989-02-20 A11416-00-A fotokopia-frågeformulär.pdf

Pol-1989-02-20 A11416-00-A fotokopia-frågeformulär.pdf

Fotokopia av frågeformulär beträffande tjänstgöring 1986-02-28 , ifyllt av:
 Stefan Holmén 

Våldsroteln/Palmeutredningen


Till kriminalpoliser med yttre tjänst under natten då Palme mördades, 1986-02-28 - 1986-03-01 .


Under utredningens gång har stora mängder vittnesuppgifter inkommit, många av dessa utgör iakttagelser på olika håll i Stockholm med förorter och utredningsmännen har haft svårigheter att värdera en del tips som varit dåligt relaterade i både tid och rum.

För att om möjligt skapa ett referensmaterial grundat på mer säkra fakta från de polismän som tjänstgjorde under aktuell kväll ombedes Du svara på följande frågor och dessutom så noggrant som möjligt redogöra för dina uppdrag och i vilket område Du var verksam.


Fråga: Vilket fordon användes? Märke? Färg?

Svar: Leasat


Fråga: Vilka ingick i patrullen? Namn?

Svar:  Otydligt, överstruket 


Fråga: Tjänstgöringstid?

Svar: 16:00-01:00

(ordinarie)


Fråga: Position 1986-02-28 20:30
(Då makarna Palme lämnade bostaden)

Svar: Polishuset eller Södermalm


Fråga: Position 1986-02-28 23:21
(Då mordet skedde)

Svar: Krimjouren, med införd - gripen


Fråga: Eventuellt engagemang i spaningarna efter mordet? Även verksamhet som inte redovisats på IM.

Svar: Beredskap fram till klockan 03:00 då tjänsten avbröts utan att några arbetsuppgifter tilldelats oss.

KSN-gruppen 1+6 anmälde sig omedelbart i jouren där hördes fanns. (dock ej några arbetsuppgifter varför tjänsten avbröts)

Pol-1989-02-20 A11416-00-A fotokopia-frågeformulär.pdf

Pol-1989-02-20 A11416-00-A fotokopia-frågeformulär.pdf

Våldsroteln/Palmeutredningen


Till kriminalpoliser med yttre tjänst under natten då Palme mördades, 1986-02-28 - 1986-03-01 .


Under utredningens gång har stora mängder vittnesuppgifter inkommit, många av dessa utgör iakttagelser på olika håll i Stockholm med förorter och utredningsmännen har haft svårigheter att värdera en del tips som varit dåligt relaterade i både tid och rum.

För att om möjligt skapa ett referensmaterial grundat på mer säkra fakta från de polismän som tjänstgjorde under aktuell kväll ombedes Du svara på följande frågor och dessutom så noggrant som möjligt redogöra för dina uppdrag och i vilket område Du var verksam.


Fråga: Vilket fordon användes? Märke? Färg?

Svar: Leasat


Fråga: Vilka ingick i patrullen? Namn?

Svar:  Otydligt, överstruket 


Fråga: Tjänstgöringstid?

Svar: 16:00-01:00

(ordinarie)


Fråga: Position 1986-02-28 20:30
(Då makarna Palme lämnade bostaden)

Svar: Polishuset eller Södermalm


Fråga: Position 1986-02-28 23:21
(Då mordet skedde)

Svar: Krimjouren, med införd - gripen


Fråga: Eventuellt engagemang i spaningarna efter mordet? Även verksamhet som inte redovisats på IM.

Svar: Beredskap fram till klockan 03:00 då tjänsten avbröts utan att några arbetsuppgifter tilldelats oss.

KSN-gruppen 1+6 anmälde sig omedelbart i jouren där hördes fanns. (dock ej några arbetsuppgifter varför tjänsten avbröts)

Fråga: Plats för skriftlig berättelse. Ange om verksamhet till fots med bärbar radio utövats.

Svar:

Tjänsten innebär bruk av bärbar radio "Japanare". (Verksamhet i bil på Södermalm.)

Under tiden dagen efter mordet. Tjänstgöring 09-17 i ordinarie turlista.

Först på eftermiddagen erhölls arbetsuppgifter i mordutredningen.

Undertecknad tog emot tips på telefon hos KK 1 i deras lokaler.

KK 1 hade 1 + cirka 15 i tjänst, men fick vänta långt in på eftermiddagen innan anmälningsupptagning och dörrknackning började.


Gruppen var flera gånger i kontakt med flera Krkom och Pint men fick hela tiden besked att sitta på KSN och vänta............


KSN-5717
........
Arbetsenhet


Stoppa i budkuvert och sänd till:
Våldsroteln/Palmeutredningen/Spanare


Tack för hjälpen.

Pol-1989-02-20 A11416-00-A fotokopia-frågeformulär.pdf

Pol-1989-02-20 A11416-00-A fotokopia-frågeformulär.pdf

Fråga: Plats för skriftlig berättelse. Ange om verksamhet till fots med bärbar radio utövats.

Svar:

Tjänsten innebär bruk av bärbar radio "Japanare". (Verksamhet i bil på Södermalm.)

Under tiden dagen efter mordet. Tjänstgöring 09-17 i ordinarie turlista.

Först på eftermiddagen erhölls arbetsuppgifter i mordutredningen.

Undertecknad tog emot tips på telefon hos KK 1 i deras lokaler.

KK 1 hade 1 + cirka 15 i tjänst, men fick vänta långt in på eftermiddagen innan anmälningsupptagning och dörrknackning började.


Gruppen var flera gånger i kontakt med flera Krkom och Pint men fick hela tiden besked att sitta på KSN och vänta............


KSN-5717
........
Arbetsenhet


Stoppa i budkuvert och sänd till:
Våldsroteln/Palmeutredningen/Spanare


Tack för hjälpen.