Uppslag:A11416-00-A

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
11416-00-A
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Avsnittsanteckningar
TER UT Ut.
Uppslagsanteckningar
UL:   SOLNAÄRENDET), ANKN A11408,P130
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: A11408-00 / P130-00Kort sammanfattning
fotokopia frågeformulär
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-02-28
Avslutat


Fotokopia av frågeformulär betr. tjänstgöring 86-02-28, ifyllt av:  

Pol-1989-02-20 A11416-00-A fotokopia-frågeformulär.pdf

Våldsroteln/Palmeutredningen

Till kriminalpoliser med yttre tjänst under natten då Palme mördades, 860228 - 860301.

Under utredningens gång har stora mängder vittnesuppgifter inkommit, många av dessa utgör iakttagelser på olika håll i Stockholin med förorter och utredningsmännen har haft svårigheter att värdera en del tips som varit alligt relaterade 1 både tig och rum.

för att on möjligt skapa ett referensazterial grundat på mer säkra fakta från de polismän som tjänstgjorde under aktuell kväll ombedes Du svara på följande frågor och dessutom så noggrent som möjligt redogöra för dina uppdrag och i vilket område Du var verksan.

Vilket fordon användes? Märke leiesat

Färg

Vilka ingick i patrullen? Namn.

Även verksamhet som inte redovisats på IM.

Tjänstgöringstia? 16-01 (ordinarie) Position 860228 kl 20.30 (Då makarna Palme lämnade bostaden) Polishuset eller

Södermalm Position 860228 kl 23.21 (Då nordet skedde) Kimjouren, med minfärb -piper Eventuellt engagemang 1 spaningarna efter nordet. Beredskap frain fre 03.0

då tjänten aurits utan att nugra arbetsuppgifter hill| It 6 annalle

ng

anedel burt i jouren der hinder farms ( doch arbetsuppripter confir debats

oss. KSN gruppen

Pol-1989-02-20 A11416-00-A fotokopia-frågeformulär.pdf

Plats för skriftlig berättelse. Ange om verksamhet till fots med bärbar radio utövats.

Tjänsten umesom bruk av bonbon badio" Japanin". (verlesambeti il på söcchinalu.)

Under tiellen dagen efter mordet ti goring 09-17 i ordinarie tuliste. Forst på en erhotts anbetsuppgiften i mord whellingu.

Undertelmad tog emot tips på tfn has waili deres lchaler.

It als ihanit, wen fich vanta langt in på e-m

anmälnings upptagning and dorrinoding boijade. Gruppen un flera grungen i hentant med

fera

verlian / puit, wen fich hela tiden beskel att sitter på kön och vanta

USN hale

innan

KON-5717

Arbetsenhet

Stoppa i budkuvert och sänd till: Våldsroteln/Palmeutredningen/Spanare

Tack för hjälpen.

Pol-1989-02-20 A11416-00-A fotokopia-frågeformulär.pdf