Uppslag:A11418-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
11418-00
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
UL=:   /KSN(SOLNAÄRENDET),ANKN A11408,I1900-5
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: A11408-00 / I1900-05Kort sammanfattning
Uthar vidare informerats
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-17 09:10
Avslutat
1989-02-17 10:29


PROTOKOLL fört vid förhör med

 telefon saknas för närvarande. Anställd

Förhöret hållet på rikskriminalen, fredagen den 17 februari 1989, med början kl 09.10.

Förhörsledare: Kriminalinspektör Roger Jansson,

rikskriminalen Förhörsvittne: Ej tillgängligt

har inledningsvis upplysts om att han höres med anledning av utredning angående mordet på Olof Palme.

har vidare informerats om att han höres upplysningsvis samt att förhörets syfte främst är att utröna

och dennes kollegors förehavanden i samband med spaning i narkotikaärende fredagen den 28 februari 1986.

uppger att han vid den aktuella tiden tjänstgjorde på KSN och att de då bedrey spaning i ett ärende i vilket de två huvudmännen hette samt

Med anledning av att dessa var hemmahörande i Solna var det egentligen ett Solnaärende, men med anledning av att det bl a förekom telefonkontroll samarbetade narkotikaroteln i Solna med KSN i Stockholm.

uppger att han normalt arbetade tillsammans med Solna,

Solna, Solna,

kan nu ej erinra sig hennes riktiga namn, samt

KSN.

är tämligen säker på att

arbetade fredagen den 28 februari. Huruvida då arbetade är dock

mycket osäker på. Andra då möjligen tjänstgjorde tillsammans med är vill minnas att de den aktu

Pol-1989-02-17 A11418-00 polis-Solnaärendet.pdf

ella dagen började sitt tjänstgöringspass klockan 16.00. Med anledning av att

nu ej har någon minnesbild av att det skall ha varit något "läge" håller det för högst sannolikt att man vid arbetspassets början sammanträffat inne på KSN.

kan nu ej erinra sig hur arbetsuppgifterna fördelades, dvs vilken eller vilka som skulle vara placerade i det s k tk-rummet och vilka som skulle ha yttre tjänst.

uppger dock att han i detta ärende mycket sällan var placerad i det s k tk-rummet. I detta sammanhang uppger

att han dock håller för mest troligt att det antingen är

eller själv som befunnit sig i tk-rummet. På fråga om det aldrig brukade vara mer än en som satt i tk-rummet, uppger

att så ibland var fallet dock vanligen på morgnarna och ej på kvällspass. Anledningen till att

ej håller det för troligt att man var två stycken i tkrummet beror på att detta vore slöseri med personal.

Efter att

informerats om att det finnes en spaningsrapport vad gäller tiden 16.00 - 19.00 samt att det av denna rapport framgår att

samt

under denna tid skuggat samt uppger sig

ej känna till just denna skuggning, varför han således drar slutsatsen att han själv måste ha varit placerad antingen i det s k tk-rummet eller också på fast bevakning antingen på Huvudstagatan eller Fläderstigen i Solna. I detta sammanhang uppger

att man ej kan ta för givet att samtlig personal, so deltagit vid skuggning liknande denna, upptagits på spaningsrapporten. Således kan det tänkas ha varit fler inblandade i denna skuggning.

som

tillfrågas om denne har någon minnesbild av vad spaningsgruppen företagit sig efter klockan 19.00, uppger att han nu ej kan erinra sig detta. Om någon skuggning då ej förekommit har man, enligt

högst sannolikt haft fast bevakning dels på Huvudstagatan, Fläderstigen samt mot restaurang Le Canard i Solna. Som framgår av vad

tidigare uppgivit har han dock inte någon minnesbild av var han eventuellt själv varit placerad.

Pol-1989-02-17 A11418-00 polis-Solnaärendet.pdf

Vad kommer ihåg beträffande kvällen fredagen den 28 februari, är att man någon gång troligen mellan 23.15 - 23.30 kom att gripa en person på Bondegatan på Södermalm. Detta gripande initierades troligen genom att man vid telefonkontrollen fick vetskap om att en narkotikaleverans kunde vara förestående. Efter att ha upplysts om att det av anmälan, personblad mm, framgår att detta gripande ägde rum 23.30, uppger

att man i så fall högst sannolikt anlänt till Bondegatan någon gång vid 23.15-tiden. Man kom således att avvakta i cirka 15 minuter i anslutning till den misstänktes bostad innan det att gripandet kom till stånd. På fråga om | nu kan erinra sig vilka som deltog vid detta gripandet, uppger ( , att han med säkerhet vet att det, förutom han själv, var ( samt ( . Möjligen var även ( samt ( Imed vid detta gripande.

vill minnas att han samt direkt efter gripandet påbörjade husrannsakan i den misstänktes lägenhet. De övriga som var med vid gripandet förde således in den misstänkte till krimjouren. När

och var i färd med att utföra husrannsakan i lägenheten blev de på radion kontaktade och uppmanades att ringa till tk-kontrollen. Då de gjorde detta erhöll de beskedet om att Olof Palme blivit skjuten samt att de av den anledningen skulle återvända till KSN för att där avvakta vidare order. De kom sedan att vistas på span fram till någon vid 04.00-tiden. Med anledning av att de då ej erhållit några vidare order åkte ( då hem till sin bostad.

Som framgår av vad ( tidigare uppgivit har han inte någon som helst minnesbild av att han själv fredagen den 28 februari befunnit sig utomhus, annat än i samband med gripandet på Bondegatan. håller det därför såsom högst osannolikt att han vid något tillfälle befunnit sig i Stockholm city under detta tjänstgöringspass. Huruvida någon annan i spaningsgruppen befunnit sig i Stockholm city och där kan tänkas ha blivit observerade med bärbara radioapparater kan Jej uttala sig om.

tillfrågas om han nu kan erinra sig vilka fordon spaningsgrupuppger att han kommer

Pol-1989-02-17 A11418-00 polis-Solnaärendet.pdf

bevakning.

Vad gäller de bärbara radioapparater som användes vid denna tid, uppger Lindholm att man då troligen använde sig av apparater av okänt japanskt fabrikat. Dessa bärbara radioapparater är till såväl storlek som utseende liknande de Motorolor som nu används. De japanska radioapparaterna var mörkblå till färgen och hade mycket korta svarta gummiantenner.

uppger sig avslutningsvis ej ha något att tillägga som kan tänkas vara av betydelse för utredningen.

uppger sig ha uppfattat vad som indikterats, varför han avstår från återuppspelning av bandet och godkänner detta utan erinran.

Förhöret avslutat kl 10.29.

Stockholm som ovan

Roger Jansson Krinsp

/sb

Pol-1989-02-17 A11418-00 polis-Solnaärendet.pdf