wpu.nu

Uppslag:A11418-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
11418-00-A
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
fotokopia frågeformulär
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-02-28 00:00
Avslutat


Fotokopia av frågeformulär beträffamde tjänstgöring 1986-02-28 , ifyllt av:  Ali Lindholm 

Pol-1989-02-20 A11418-00-A fotokopia-frågeformulär.pdf

Pol-1989-02-20 A11418-00-A fotokopia-frågeformulär.pdf

Fotokopia av frågeformulär beträffamde tjänstgöring 1986-02-28 , ifyllt av:  Ali Lindholm 

Våldsroteln/Palmeutredningen


Till kriminalpoliser ned yttre tjänst under natten då Palme mördades, 1986-02-28 - 1986-03-01 .

Under utredningens gång har stora mängder vittnesuppgifter inkommit.

Många av dessa utgör iakttagelser på olika håll i Stockholm med förorter och utredningsmännen har haft svårigheter att värdera en del tips som varit dåligt relaterade i både tid och rum.

För att om möjligt skapa ett referensmaterial grundat på mer säkra fakta från de polismän som tjänstgjorde under aktuell kväll ombedes du svara på följande frågor och dessutom så noggrant som möjligt redogöra för Dina uppdrag och i vilket område Du var verksam.


Fråga: Vilket fordon användes?

Svar: Något av de fordon KSN disponerade.


Fråga: Märke? / Färg? Svar: Golf, Ford Escort och Opel Ascona.


Fråga: Vilka ingick i patrullen? Namn

Svar: Bland andra krinsp från Narkotikaroteln i Solna


Fråga: Tjänstgöringstid?

Svar: Ordinarie 15-01 i detta fall utsträckt till cirka 03:30-04:00 .


Fråga: Position 1986-02-28 20:30 (Då makarna Palme lämnade bostaden)?

Svar: Vet ej. Eventuellt på Bondegatan.


Fråga: Position 1986-02-28 23:21 (Då mordet skedde)?

Svar: Bondegatan. Husrannsakan.


Fråga: Eventuellt engagemang i spaningarna efter mordet? Även verksamhet som inte redovisats på IM?

03:30 cirka fick vi sitta utan några egentliga arbetsuppgifter. Vi skulle finnas "till hands".

Pol-1989-02-20 A11418-00-A fotokopia-frågeformulär.pdf

Pol-1989-02-20 A11418-00-A fotokopia-frågeformulär.pdf

Våldsroteln/Palmeutredningen


Till kriminalpoliser ned yttre tjänst under natten då Palme mördades, 1986-02-28 - 1986-03-01 .

Under utredningens gång har stora mängder vittnesuppgifter inkommit.

Många av dessa utgör iakttagelser på olika håll i Stockholm med förorter och utredningsmännen har haft svårigheter att värdera en del tips som varit dåligt relaterade i både tid och rum.

För att om möjligt skapa ett referensmaterial grundat på mer säkra fakta från de polismän som tjänstgjorde under aktuell kväll ombedes du svara på följande frågor och dessutom så noggrant som möjligt redogöra för Dina uppdrag och i vilket område Du var verksam.


Fråga: Vilket fordon användes?

Svar: Något av de fordon KSN disponerade.


Fråga: Märke? / Färg? Svar: Golf, Ford Escort och Opel Ascona.


Fråga: Vilka ingick i patrullen? Namn

Svar: Bland andra krinsp från Narkotikaroteln i Solna


Fråga: Tjänstgöringstid?

Svar: Ordinarie 15-01 i detta fall utsträckt till cirka 03:30-04:00 .


Fråga: Position 1986-02-28 20:30 (Då makarna Palme lämnade bostaden)?

Svar: Vet ej. Eventuellt på Bondegatan.


Fråga: Position 1986-02-28 23:21 (Då mordet skedde)?

Svar: Bondegatan. Husrannsakan.


Fråga: Eventuellt engagemang i spaningarna efter mordet? Även verksamhet som inte redovisats på IM?

03:30 cirka fick vi sitta utan några egentliga arbetsuppgifter. Vi skulle finnas "till hands".

Plats för skriftlig berättelse, Ange om verksamhet till fots med bärbar radio utövats.


Under kvällen hade vi gripit en person, varefter husrannsakan gjordes på en address på Söder, eventuellt Bondegatan.

Strax innan, i samband med och strax efter gripandet, användes bärbar radio. Ali Lindholm 
Namn (läsligt)
Namn: Arbetsenhet: KSN


Stoppa i budkuvert och sänd till: Våldsroteln/Palmeutredningen/Spanare

Tack för hjälpen.

Pol-1989-02-20 A11418-00-A fotokopia-frågeformulär.pdf

Pol-1989-02-20 A11418-00-A fotokopia-frågeformulär.pdf

Plats för skriftlig berättelse, Ange om verksamhet till fots med bärbar radio utövats.


Under kvällen hade vi gripit en person, varefter husrannsakan gjordes på en address på Söder, eventuellt Bondegatan.

Strax innan, i samband med och strax efter gripandet, användes bärbar radio. Ali Lindholm 
Namn (läsligt)
Namn: Arbetsenhet: KSN


Stoppa i budkuvert och sänd till: Våldsroteln/Palmeutredningen/Spanare

Tack för hjälpen.