wpu.nu

Uppslag:A11422-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
11422-00-A
Registrerat
1989/04/11
Ad acta
1989/04/16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om tjänstgöring, tjänstgöringstider, områden, fordon, positioner, engagemang i mordspaning, kollegor, övrig verksamhet
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-02-28 00:00
Avslutat


Fotokopia av frågeformulär beträffande tjänstgöring 1986-02-28 , ifyllt av: Robert Andersson 

Pol-1989-02-20 A11422-00-A Frågeformulär-till-polis.pdf

Pol-1989-02-20 A11422-00-A Frågeformulär-till-polis.pdf

Fotokopia av frågeformulär beträffande tjänstgöring 1986-02-28 , ifyllt av: Robert Andersson 

Våldsroteln / Palmeutredningen

Till kriminalpoliser med yttre tjänst under natten då Palme mördades, 1986-02-28 - 1986-03-01 .

Under utredningens gång har stora mängder vittnesuppgifter inkommit. Många av dessa utgör iakttagelser på olika håll i Stockholm med förorter och utredningsmännen har haft svårigheter att värdera en del tips som varit dåligt relaterade i både tid och rum.

För att om möjligt skapa ett referensmaterial grundat på mer säkra fakta från de polismän som tjänstgjorde under aktuell kväll ombedes du svara på följande frågor och dessutom så noggrant som möjligt redogöra för Dina uppdrag och i vilket område du var verksam.


Fråga: Vilket fordon användes? Märke? Färg?

Svar: Minns ej exakt men troligen användes en röd Opel Rekord med reg nr MED 004


Fråga: Vilka ingick i patrullen? Namn? Svar: ---


Fråga: Tjänstgöringstid?

Svar: 17:00-01:00


Fråga: Position 1986-02-28 20:30 ?
(Då makarna Palme lämnade bostaden?)

Svar: I spaningslägenhet på Brännkyrkagatan.


Fråga: Position 1986-02-28 23:21 ?
(Då mordet skedde?)

Svar: som ovan /


Fråga: Eventuellt engagemang i spaningarna efter mordet.

Svar: Dörrknackning på morgonen


Fråga: Även verksamhet som inte redovisats på IM.

Svar: ---

Pol-1989-02-20 A11422-00-A Frågeformulär-till-polis.pdf

Pol-1989-02-20 A11422-00-A Frågeformulär-till-polis.pdf

Våldsroteln / Palmeutredningen

Till kriminalpoliser med yttre tjänst under natten då Palme mördades, 1986-02-28 - 1986-03-01 .

Under utredningens gång har stora mängder vittnesuppgifter inkommit. Många av dessa utgör iakttagelser på olika håll i Stockholm med förorter och utredningsmännen har haft svårigheter att värdera en del tips som varit dåligt relaterade i både tid och rum.

För att om möjligt skapa ett referensmaterial grundat på mer säkra fakta från de polismän som tjänstgjorde under aktuell kväll ombedes du svara på följande frågor och dessutom så noggrant som möjligt redogöra för Dina uppdrag och i vilket område du var verksam.


Fråga: Vilket fordon användes? Märke? Färg?

Svar: Minns ej exakt men troligen användes en röd Opel Rekord med reg nr MED 004


Fråga: Vilka ingick i patrullen? Namn? Svar: ---


Fråga: Tjänstgöringstid?

Svar: 17:00-01:00


Fråga: Position 1986-02-28 20:30 ?
(Då makarna Palme lämnade bostaden?)

Svar: I spaningslägenhet på Brännkyrkagatan.


Fråga: Position 1986-02-28 23:21 ?
(Då mordet skedde?)

Svar: som ovan /


Fråga: Eventuellt engagemang i spaningarna efter mordet.

Svar: Dörrknackning på morgonen


Fråga: Även verksamhet som inte redovisats på IM.

Svar: ---

Fråga: Plats för skriftlig berättelse. Ange om verksamhet till fots med bärbar radio utövats

Svar: ---

 Robert Andersson 

Namn (läsligt)


Arbetsenhet


Stoppa i budkuvert och sänd till:
Våldsroteln/Palmeutredningen/Spanare

Tack för hjälpen.

Pol-1989-02-20 A11422-00-A Frågeformulär-till-polis.pdf

Pol-1989-02-20 A11422-00-A Frågeformulär-till-polis.pdf

Fråga: Plats för skriftlig berättelse. Ange om verksamhet till fots med bärbar radio utövats

Svar: ---

 Robert Andersson 

Namn (läsligt)


Arbetsenhet


Stoppa i budkuvert och sänd till:
Våldsroteln/Palmeutredningen/Spanare

Tack för hjälpen.