wpu.nu

Uppslag:A14206-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1992-02-17
Uppslagsanteckningar (PU)
polis arb 860228
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-12 12:15
Avslutat


När larmet gick ut befann sig rb 1520 på Kungsträdgårdsgatan vid Hamngatan. De for omedelbart i riktning mot området via Hamngatan- Regeringsgatan. De körde fort, men hade endast blåljus på slaget. De svängde in på David Bagares gata i riktning mot Malmskillnadsgatan och ungefär mitt på denna gick en yngre man mitt i gatan ([MASKATMASKATMAS]). De for förbi honom och när de kom fram till korsningen kom fyra polismän just uppför trapporna. Det är möjligt att de just hade kommit upp då han fick syn på den. De körde fram för att prata med dem. Efter en kort stund, det rörde sig inte om många sekunder, sprang två av polismännen mot Johannes kyrka. De andra två tog sig an den tidigare observerade mannen som kom gående uppför David Bagares gata. Radiobilen backade honom till mötes.


Vittnet var inte det minsta andfått. Han berättade att han hade följt efter en flyende man. I nästa moment larmade Dalsgaard ut signalementet vilket samtidigt utgjorde hans egen anmälan på jobbet. Kort därpå anropade en annan radiobil som hade enman med det utlarmade signalementet i korsningen av Malmskillnadsgatan Mäster Samuelsgatan.


Vittnet återvände till attentatspaltsen åtföljd av en av poliserna, vilka kom från Södermalmspikéten. Dalsgaard for till den andra radiobilens assistans. Därefter var han full engagerad med att dirigera eftersökning i hela området. Dalsgaard uppskattar att det tog högst 1 - 2 minuter från larmet tills att de svängde in om David Bagares Gata. Pm har lämnats till Oc.

Pol-1986-03-12-a-14206-christian-dalsgaard.pdf

Pol-1986-03-12-a-14206-christian-dalsgaard.pdf

När larmet gick ut befann sig rb 1520 på Kungsträdgårdsgatan vid Hamngatan. De for omedelbart i riktning mot området via Hamngatan- Regeringsgatan. De körde fort, men hade endast blåljus på slaget. De svängde in på David Bagares gata i riktning mot Malmskillnadsgatan och ungefär mitt på denna gick en yngre man mitt i gatan ([MASKATMASKATMAS]). De for förbi honom och när de kom fram till korsningen kom fyra polismän just uppför trapporna. Det är möjligt att de just hade kommit upp då han fick syn på den. De körde fram för att prata med dem. Efter en kort stund, det rörde sig inte om många sekunder, sprang två av polismännen mot Johannes kyrka. De andra två tog sig an den tidigare observerade mannen som kom gående uppför David Bagares gata. Radiobilen backade honom till mötes.


Vittnet var inte det minsta andfått. Han berättade att han hade följt efter en flyende man. I nästa moment larmade Dalsgaard ut signalementet vilket samtidigt utgjorde hans egen anmälan på jobbet. Kort därpå anropade en annan radiobil som hade enman med det utlarmade signalementet i korsningen av Malmskillnadsgatan Mäster Samuelsgatan.


Vittnet återvände till attentatspaltsen åtföljd av en av poliserna, vilka kom från Södermalmspikéten. Dalsgaard for till den andra radiobilens assistans. Därefter var han full engagerad med att dirigera eftersökning i hela området. Dalsgaard uppskattar att det tog högst 1 - 2 minuter från larmet tills att de svängde in om David Bagares Gata. Pm har lämnats till Oc.
Förhör
Kort sammanfattning
None
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-12 12:15
Avslutat


När larmet gick ut befann sig rb 1520 på Kungsträdgårdsgatan vid Hamngatan. De for omedelbart i riktning mot området via Hamngatan- Regeringsgatan. De fort, men hade endast blåljus på slaget. De svängde in på David Bagares gata i riktning mot Malmskillnadsgatan och ungefär mitt på denna zatx gick en yngre man mitt i gatan( [MASKATMASKATMAS]). De for förbi honom och när de kom fram till krosningen kom fyra polismän just uppför trapporna. Det är möjligt att de just hade kommit upp då han fick syn på den. De förde fram för att prata med dem. Efter en kort stund, det rörde sig inte om många sekunder, sprang två av polismännen mot Johannes kyrka. De andra två tog sig an den tidigare observerade mannen som kom gående uppför David Bagares gata. Radiobilen backade honom till mötes. Vittnet var inte det minsta andfått. Han berättade att han hade följt efter en flyende man. I nästa moment larmede Dalsgaard ut signalementet vilket samtidigt utgjorde hans egen anmälan på jobbet. Kort därpå anropade en annan radiobil som hade en med det utlarmade signalementet i korsningen av Mamlskillnadsgatan Mäster Samuelsgatan. Vittnet återvände till attentatspaltsen åtföljd av en av poliserna, vilka kom från Södermalmspikéten.Dalsgaard for till den andra radiobilens assistans. Därefter var han full engagerad med att dirigera eftersökning i hela området. Dalsgaard uppskattar att det tog högst 1 - 2 minuter från larmet tills att de svängde in om David Bagares Gata. Pm har lämnats till Oc.
Spaningschef Bitr spaningschot | Registrator

Pol-1986-03-12 1215 A14206- Förhör med Christian Dalsgaard.pdf

Pol-1986-03-12 1215 A14206- Förhör med Christian Dalsgaard.pdf

När larmet gick ut befann sig rb 1520 på Kungsträdgårdsgatan vid Hamngatan. De for omedelbart i riktning mot området via Hamngatan- Regeringsgatan. De fort, men hade endast blåljus på slaget. De svängde in på David Bagares gata i riktning mot Malmskillnadsgatan och ungefär mitt på denna zatx gick en yngre man mitt i gatan( [MASKATMASKATMAS]). De for förbi honom och när de kom fram till krosningen kom fyra polismän just uppför trapporna. Det är möjligt att de just hade kommit upp då han fick syn på den. De förde fram för att prata med dem. Efter en kort stund, det rörde sig inte om många sekunder, sprang två av polismännen mot Johannes kyrka. De andra två tog sig an den tidigare observerade mannen som kom gående uppför David Bagares gata. Radiobilen backade honom till mötes. Vittnet var inte det minsta andfått. Han berättade att han hade följt efter en flyende man. I nästa moment larmede Dalsgaard ut signalementet vilket samtidigt utgjorde hans egen anmälan på jobbet. Kort därpå anropade en annan radiobil som hade en med det utlarmade signalementet i korsningen av Mamlskillnadsgatan Mäster Samuelsgatan. Vittnet återvände till attentatspaltsen åtföljd av en av poliserna, vilka kom från Södermalmspikéten.Dalsgaard for till den andra radiobilens assistans. Därefter var han full engagerad med att dirigera eftersökning i hela området. Dalsgaard uppskattar att det tog högst 1 - 2 minuter från larmet tills att de svängde in om David Bagares Gata. Pm har lämnats till Oc.
Spaningschef Bitr spaningschot | Registrator
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-12 12:15
Avslutat


När larmet gick ut befann sig rb 1520 på Kungsträdgårdsgatan vid Hamngatan. De for omedelbart i riktning mot området via Hamngatan. Regeringsgatan.De körde fort, men hade endast blåljus på slaget. De svängde in på David Bagares gata i riktning mot Malmskillnadsgatan och ungefär mitt på denna zam gick en yngre man mitt i gatan( Vittnet Jeppsson). De for förbi honom och när de kom fram till krosningen kom fyra polismän just uppför trappoma. Det är möjligt att de just hade Icommit upp då han fick syn på dem. De förde fram för att prata med den. Efter en kort stund, det rörde sig inte om många sekunder, sprang två av polismännen mot Johannes kyrka. De andra två tog sig an den tidigaze observerade mannen som kom gående uppför David Bagares gata. Radiobilen backade honom till mötes. Vittnet var inte det minsta andfått, Han berättade att han hade följt efter en flyende man. I nästa moment Iammade Dalsgaard ut signalementet vilket samtidigt utgjorde hans egen anmälan på jobbet. Kort därpå anropade en annan radiobil som hade en med det utlarmade signalementet i korsningen av Mamlskillnadsgatan Mäster Samuelsgatan. Vittnet återvände till attentatspaltsen åtföljd av en av poliserna, vilka samtli kom från Södermalmspikéten Dalsgaard for till den andra. radiobilens assistans. Därefter var han full engagerad med att dirigera eftersökning i hela områdets Dalsgaard uppskattar att det tog högst 11 2 minuter från larmet tills att de svängde in om David Bagares Gataa Pm har lämnats till Oc.

860313


Spaningschef

Pol-1986-03-12 A14206-00 Christian Dalsgaard rb 1520.pdf

Pol-1986-03-12 A14206-00 Christian Dalsgaard rb 1520.pdf

När larmet gick ut befann sig rb 1520 på Kungsträdgårdsgatan vid Hamngatan. De for omedelbart i riktning mot området via Hamngatan. Regeringsgatan.De körde fort, men hade endast blåljus på slaget. De svängde in på David Bagares gata i riktning mot Malmskillnadsgatan och ungefär mitt på denna zam gick en yngre man mitt i gatan( Vittnet Jeppsson). De for förbi honom och när de kom fram till krosningen kom fyra polismän just uppför trappoma. Det är möjligt att de just hade Icommit upp då han fick syn på dem. De förde fram för att prata med den. Efter en kort stund, det rörde sig inte om många sekunder, sprang två av polismännen mot Johannes kyrka. De andra två tog sig an den tidigaze observerade mannen som kom gående uppför David Bagares gata. Radiobilen backade honom till mötes. Vittnet var inte det minsta andfått, Han berättade att han hade följt efter en flyende man. I nästa moment Iammade Dalsgaard ut signalementet vilket samtidigt utgjorde hans egen anmälan på jobbet. Kort därpå anropade en annan radiobil som hade en med det utlarmade signalementet i korsningen av Mamlskillnadsgatan Mäster Samuelsgatan. Vittnet återvände till attentatspaltsen åtföljd av en av poliserna, vilka samtli kom från Södermalmspikéten Dalsgaard for till den andra. radiobilens assistans. Därefter var han full engagerad med att dirigera eftersökning i hela områdets Dalsgaard uppskattar att det tog högst 11 2 minuter från larmet tills att de svängde in om David Bagares Gataa Pm har lämnats till Oc.

860313


Spaningschef