wpu.nu

Uppslag:A14211-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
14211-00-A
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1995-03-08
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Pettersson angående Gedda och Wikströms intensiva genomsökande av området Snickarbacken - Smala Gränd - David Bagares gata.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-12 12:40
Avslutat


 Anders  Pettersson uppger att de hade uppehållit sig strax norr om mynningen av Snickarbacken ut till Birger Jarlsgatan i cirka fem minuter då kollegan  Klas  Gedda från Södermalmspiketen kom rusade ut på gatan.

Han var mycket upphetsad och väldigt andfådd. Han hade pistolen i handen och skrek "vart tog han vägen".

Cirka 15 meter efter kom kollegan Wikström, som verkade betydligt lugnare.

Pettersson gjorde spontant den reflexionen att det var tur att man inte blivit skjuten av sina egna kollegor.

Pettersson talade om att det inte hade kommit ut någon person och att allt varit lugnt hela tiden.

Gedda och  Peter  Wikström påbörjade nu ett intensivt genomsökande av området Snickarbacken - Smala Gränd - David Bagares gata. De for fram och tillbaka och han vet att de höll på minst i femton minuter.

Det hade inte varit någon nämnvärd fordonstrafik in på eller ut från Snickarbacken under tiden som Pettersson hade varit där. Han har ingen minnesbild av någon trafikvaktsbil som skulle ha kört ut.

Inte heller hade en trafiksituation liknande den Gedda uppgivit i förhöret uppstått (två taxibilar front mot front i mynningen och en trafikvaktsbil som krånglade sig förbi och ut på Birger Jarlsgatan)

Pettersson är säker på att Gedda kom rusande ut i korsningen direkt och att det var vid detta tillfälle som han pratade med honom.

Pol-1986-03-12 1240 A14211-00-A Förhör med Anders Petterson.pdf

Pol-1986-03-12 1240 A14211-00-A Förhör med Anders Petterson.pdf

 Anders  Pettersson uppger att de hade uppehållit sig strax norr om mynningen av Snickarbacken ut till Birger Jarlsgatan i cirka fem minuter då kollegan  Klas  Gedda från Södermalmspiketen kom rusade ut på gatan.

Han var mycket upphetsad och väldigt andfådd. Han hade pistolen i handen och skrek "vart tog han vägen".

Cirka 15 meter efter kom kollegan Wikström, som verkade betydligt lugnare.

Pettersson gjorde spontant den reflexionen att det var tur att man inte blivit skjuten av sina egna kollegor.

Pettersson talade om att det inte hade kommit ut någon person och att allt varit lugnt hela tiden.

Gedda och  Peter  Wikström påbörjade nu ett intensivt genomsökande av området Snickarbacken - Smala Gränd - David Bagares gata. De for fram och tillbaka och han vet att de höll på minst i femton minuter.

Det hade inte varit någon nämnvärd fordonstrafik in på eller ut från Snickarbacken under tiden som Pettersson hade varit där. Han har ingen minnesbild av någon trafikvaktsbil som skulle ha kört ut.

Inte heller hade en trafiksituation liknande den Gedda uppgivit i förhöret uppstått (två taxibilar front mot front i mynningen och en trafikvaktsbil som krånglade sig förbi och ut på Birger Jarlsgatan)

Pettersson är säker på att Gedda kom rusande ut i korsningen direkt och att det var vid detta tillfälle som han pratade med honom.