Uppslag:A14211-00-A

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
14211-00-A
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1995-03-08
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
PETTERSON,ANDERS,PA/VD1
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet
Kort sammanfattning
Pettersson angående Gedda och Wikströms intensiva genomsökande av området Snickarbacken - Smala Gränd - David Bagares gata.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-12 12:40
Avslutat


Pettersson uppger att de hade uppehållit sig strax norr om mynningen av Snickarbacken ut till Birger Jarlsgatan i cirka fem minuter då kollegan Gedda från Södermalmspiketen kom rusade ut på gatan. Han var mycket upphetsad och väldigt andfådd. Han hade pistolen i handen och skrek "vart tog han vägen". Cirka 15 meter efter kom kollegan Wikström, som verkade betydligt lugnare. Pettersson gjorde spontant den reflexionen att det var tur att man inte blivit skjuten av sina egna kollegor. Pettersson talade om att det inte hade kommit ut någon person och att allt varit lugnt hela tiden. Gedda och Wikström påbörjade nu ett intensivt genomsökande av området Snickarbacken - Smala Gränd - David Bagares gata. De for fram och tillbaka och han vet att de höll på minst i femton minuter. Det hade inte varit någon nämnvärd fordonstrafik in på eller ut från Snickarbacken under tiden som Pettersson hade varit där. Han har ingen minnesbild av någon trafikvaktsbil som skulle ha kört ut. Inte heller hade en trafiksituation liknande den Gedda uppgivit i förhöret uppstått (två taxibilar front mot front i mynningen och en trafikvaktsbil som krånglade sig förbi och ut på Birger Jarlsgatan) Pettersson är säker på att Gedda kom rusande ut i korsningen direkt och att det var vid detta tillfälle som han pratade med honom.

Pol-1986-03-12 1240 A14211-00-A Förhör med Anders Petterson.pdf


Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-12 12:40
Avslutat


Pettersson uppger att de hade uppehållit sis strax norr om mynningen av Snicka: backen ut till Birger Jarlsgatan i c:a fem minuter då kollegan Gedda från Södermalmspikéten kom rusade ut på gatan.Han var mycket upphetsad och väldigt andfådd. Han hade pistolen i handen och skrek"vart tog han vägen". C:a 15 meter efter kom kollegan Wikström, som verkade betydligt lugnane. Pettersson gjorde spontant den reflextionen att det var tur att man inte blivit skjuten av sina egna kollegae. Pettersson talade om att det inte hade kommit ut någon person och att allt varit lugnt hela tiden. Geddes och Wikström påbörjade nu ett intensivt genomsökande av området Sniekar backen-Smala Grand-David Bagares gata. De for fram och tillbaka och han vet att de höll på minst i femton minuter. Det hade inte varit någon nämnvärd fordonstrafik in på eller ut från Snickar backen under tiden som Pettersson hade varit där. Han har ingen minnesbild av någon twafikvaktsbil som skulle ha kört ut. Inte heller hade en trafiksituation liknande den Gedda uppgivit i £öchäret uppstått Evå taxibilar front not front 1 mynningen och en trafikvaktsbil som krånglade sig förbi och ut på B J-gatan) Pettersson är säker på att Gedda kom rugande ut i korsningen direkt och att det var vid detta tillfälle som han pratade med honom.

Ovanstående 860313

Pol-1986-03-12 A14211-00-A Anders Pettersson rb 1170 sida 1.pdf