Uppslag:A6797-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
6797-00
Registrerat
1992-09-09
Ad acta
2003-05-07
Avsnittsanteckningar
FÖRFR-PM-I-TJÄNST
Uppslagsanteckningar
POLISMÄN I TJÄNST 28/2 1986,A6594,EAD1817-6 Skriftliga berättelser/förhör
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: EAD1817-06 / A6594-00Kort sammanfattning
Lista polispatruller under mordnatten
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Ej uppgivet (1992-09-09)
Avslutat


Spaningschef spaningschef Registraco

A

Pol-A6797-00 Lista polispatruller under mordnatten.pdf

I Stockholms polisdistrikt fanns under tiden 860228 kl 21.00 till 860301 kl 03.00 64 st polismålade fordon fördelade enligt följande: Vd 1

8 10

11 2

8

5

"4 11 5

7

5

4.

ОС

OT

7 7 3

TS

  • |

64

Besättningarna i dessa har tillställts frågeformulär med begäran om uppgifter avseende fordonstyp, anropssignal, klädsel och positioner vid tidpunkterna 860228 kl 20.30 - då makarna palme lämnade bostaden - och 23.21 - då mordet skedde. Svaren på positionsfrågorna har överlag varit precisa avseende det senare klockslaget medan man varit osäk rörande det tidigare. Av distriktets bilar befann sig 34 i Stockholms centrala delar vid tiden för mordet. Dessa patrullers positioner finns redovisade på särskild karta. Distriktets övriga tjänstgörande fordon befann sig i sina respektive vaktdistrikt. Dessa har inte redovisats med exakta positioner på karta. Civila fordon Spaningssektionen har centralt tillställts motsvarande frågeformulär för distribuering till berörd personal. 19 svar har inkommit från personal vid RPS, KSN, KSB, KKT, KSA och KSC, Ett antal av de civiltjänstgörande polismännen sysslade med mer eller mindre fast bevakning av narkotikaobjekt. De har då spanat från lägenheter eller bilar. Samtidigt har man rört sig till fots utomhus. Frågan om bilmärke har visat sig svårbesvarad. Detta på grund av att man arbetar med mängder av leasade fordon som ständigt byts,

10 av de civila enheterna har uppgivit att de befann sig i Stockholms centrala delar vid tiden för mordet. Dessa har redovisats på karta.

Pol-A6797-00 Lista polispatruller under mordnatten.pdf

FÖRTECKNING ÖVER DE PÅ KARTAN REDOVISADE PATRULLERNA

Nummer

Anrop 1110

10

11

1120

12

1150 1160

1210

13 14 15 16.

1220

17

18

1230 1340 1470 3220 3230 2112

19

20

21

22

2120

2150 2160

23 24 25 26

27 28

29 30 31 32 33 34 35

2350 2470 2520 2550 3110 3120 3150 3160 3470 3520 3580

Pol-A6797-00 Lista polispatruller under mordnatten.pdf

Nummer

36 37

Anrop 4150 5520 7510

7560

38 39 40 41

7580 7590 7550 8153

42

43

CIVILA FORDON

Nummer 100 - 109. Patrullernas anrop har ej redovisats då osäkerheten hos personalen varit stor på grund av ständiga radiobyten.

KRANSDISTRIKT

I de omgivande distrikten tjänstgjorde 37 radiobilar i resp distrikt. Dessa har redovisats på kartans marginaler i ungefärlig geografisk riktning. Markeringarna har således inget samband med bilarnas faktiska positioner.

Norrtälje

11

SHB 631

632 635 636

11

Täby

SHB 801 11

303 807 808

11

IT

11

868

Danderyd

SIIB 600

602

Pol-A6797-00 Lista polispatruller under mordnatten.pdf

Jakobsberg SHB 200

203

11

11

204

11

205

Huddinge

11

11

SHB 830

831 833 834 835 839 861

11

11

11

Handen

SHB 300

302 303 307 308 361

1

11

11

Nacka

SHB 402

404

11

Solna

SHB 500

501 506

11

Sollentuna SHB 100 (på kartan 110) 101 (

111) 102 (

112)

IT

11

M

Lidingö

SHB 90

Trafikavdelningens Trafikenhet ( fd LTG ) hade en bil i tjänst i AB-län - SAAB 900 T, 8153. Övrig personal kommenderad till Malung med anledning av instundande Vasalopp.

Pol-A6797-00 Lista polispatruller under mordnatten.pdf