wpu.nu

Uppslag:A6797-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
6797-00
Registrerat
1992-09-09
Ad acta
2003-05-07
Uppslagsanteckningar (PU)
FÖRFRÅGAN-POLISMÄN-I-TJÄNST
Uppslagsanteckningar (wpu)
POLISMÄN I TJÄNST 1986-02-28, A6594, EAD1817-6 Skriftliga berättelser/förhör A14202 - A14221

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Lista polispatruller under mordnatten
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-09-09 00:00
Avslutat


Förfrågan till vaktdistrikt och polisdistrikt angående polispatruller och fordon i tjänst 1986-02-28 - 1986-03-01


A6594

E1817-6

Pol-A6797-00 Lista polispatruller under mordnatten.pdf

Pol-A6797-00 Lista polispatruller under mordnatten.pdf

Förfrågan till vaktdistrikt och polisdistrikt angående polispatruller och fordon i tjänst 1986-02-28 - 1986-03-01


A6594

E1817-6

I Stockholms polisdistrikt fanns under tiden 1986-02-28 21:00 till 1986-03-01 03:00 64 stycken polismålade fordon fördelade enligt följande:

Beteckn. Vaktdistrikt Fordon
VD 1 Norrmalm 8
VD 2 Östermalm 10
VD 3 Södermalm 8
VD 4 Farsta 5
VD 5 Skärholmen 7
VD 6 Vällingby 5
VD 7 Arlanda 4
OC Ordning Central 7
OT Ordning T (Trafikavd.) 7
TS TS (T-banesektion) 3
Total Stockholm pd 64


Besättningarna i dessa har tillställts frågeformulär med begäran om uppgifter avseende fordonstyp, anropssignal, klädsel och positioner vid tidpunkterna 1986-02-28 20:30 - då makarna Palme lämnade bostaden - och 23:21 - då mordet skedde.

Svaren på positionsfrågorna har överlag varit precisa avseende det senare klockslaget medan man varit osäker rörande det tidigare.

Av distriktets bilar befann sig 34 i Stockholms centrala delar vid tiden för mordet.

Dessa patrullers positioner finns redovisade på särskild karta.

Distriktets övriga tjänstgörande fordon befann sig i sina respektive vaktdistrikt. Dessa har inte redovisats med exakta positioner på karta.

Civila fordon
Spaningssektionen har centralt tillställts motsvarande frågeformulär för distribuering till berörd personal.

19 svar har inkommit från personal vid RPS, KSN, KSB, KKT, KSA och KSC.

Ett antal av de civiltjänstgörande polismännen sysslade med mer eller mindre fast bevakning av narkotikaobjekt.

De har då spanat från lägenheter eller bilar. Samtidigt har man rört sig till fots utomhus.

Frågan om bilmärke har visat sig svårbesvarad. Detta på grund av att man arbetar med mängder av leasade fordon som ständigt byts,

10 av de civila enheterna har uppgivit att de befann sig i Stockholms centrala delar vid tiden för mordet. Dessa har redovisats på karta.

Pol-A6797-00 Lista polispatruller under mordnatten.pdf

Pol-A6797-00 Lista polispatruller under mordnatten.pdf

I Stockholms polisdistrikt fanns under tiden 1986-02-28 21:00 till 1986-03-01 03:00 64 stycken polismålade fordon fördelade enligt följande:

Beteckn. Vaktdistrikt Fordon
VD 1 Norrmalm 8
VD 2 Östermalm 10
VD 3 Södermalm 8
VD 4 Farsta 5
VD 5 Skärholmen 7
VD 6 Vällingby 5
VD 7 Arlanda 4
OC Ordning Central 7
OT Ordning T (Trafikavd.) 7
TS TS (T-banesektion) 3
Total Stockholm pd 64


Besättningarna i dessa har tillställts frågeformulär med begäran om uppgifter avseende fordonstyp, anropssignal, klädsel och positioner vid tidpunkterna 1986-02-28 20:30 - då makarna Palme lämnade bostaden - och 23:21 - då mordet skedde.

Svaren på positionsfrågorna har överlag varit precisa avseende det senare klockslaget medan man varit osäker rörande det tidigare.

Av distriktets bilar befann sig 34 i Stockholms centrala delar vid tiden för mordet.

Dessa patrullers positioner finns redovisade på särskild karta.

Distriktets övriga tjänstgörande fordon befann sig i sina respektive vaktdistrikt. Dessa har inte redovisats med exakta positioner på karta.

Civila fordon
Spaningssektionen har centralt tillställts motsvarande frågeformulär för distribuering till berörd personal.

19 svar har inkommit från personal vid RPS, KSN, KSB, KKT, KSA och KSC.

Ett antal av de civiltjänstgörande polismännen sysslade med mer eller mindre fast bevakning av narkotikaobjekt.

De har då spanat från lägenheter eller bilar. Samtidigt har man rört sig till fots utomhus.

Frågan om bilmärke har visat sig svårbesvarad. Detta på grund av att man arbetar med mängder av leasade fordon som ständigt byts,

10 av de civila enheterna har uppgivit att de befann sig i Stockholms centrala delar vid tiden för mordet. Dessa har redovisats på karta.

FÖRTECKNING ÖVER DE PÅ KARTAN REDOVISADE PATRULLERNANummer Anrop Polismän
10 1110
11 1120
12 1150
13 1160
14 1210
15 1220
16 1230
17 1340
18 1470
19 3220
20 3230
21 2112
22 2120 Britt Wallberg Bo Larsson
23 2150
24 2160 Leif Bidefjord Lennart Källström
25 2350
26 2470
27 2520
28 2550
29 3110
30 3120
31 3150
32 3160 Tommy Sundberg Bertil Lundström
33 3470
34 3520
35 3580

Pol-A6797-00 Lista polispatruller under mordnatten.pdf

Pol-A6797-00 Lista polispatruller under mordnatten.pdf

FÖRTECKNING ÖVER DE PÅ KARTAN REDOVISADE PATRULLERNANummer Anrop Polismän
10 1110
11 1120
12 1150
13 1160
14 1210
15 1220
16 1230
17 1340
18 1470
19 3220
20 3230
21 2112
22 2120 Britt Wallberg Bo Larsson
23 2150
24 2160 Leif Bidefjord Lennart Källström
25 2350
26 2470
27 2520
28 2550
29 3110
30 3120
31 3150
32 3160 Tommy Sundberg Bertil Lundström
33 3470
34 3520
35 3580
Nummer Anrop
36 4150
37 5520
38 7510
39 7560
40 7580
41 7590
42 7550
43 8153CIVILA FORDON

Nummer 100 - 109. Patrullernas anrop har ej redovisats då osäkerheten hos personalen varit stor på grund av ständiga radiobyten.

KRANSDISTRIKT

I de omgivande distrikten tjänstgjorde 37 radiobilar i resp distrikt. Dessa har redovisats på kartans marginaler i ungefärlig geografisk riktning. Markeringarna har således inget samband med bilarnas faktiska positioner.

Nummer Anrop
Norrtälje SHB 631
Norrtälje SHB 632
Norrtälje SHB 635
Norrtälje SHB 636
Täby SHB 801
Täby SHB 803
Täby SHB 807
Täby SHB 808
Täby SHB 868
Danderyd SHB 600
Danderyd SHB 602

Pol-A6797-00 Lista polispatruller under mordnatten.pdf

Pol-A6797-00 Lista polispatruller under mordnatten.pdf

Nummer Anrop
36 4150
37 5520
38 7510
39 7560
40 7580
41 7590
42 7550
43 8153CIVILA FORDON

Nummer 100 - 109. Patrullernas anrop har ej redovisats då osäkerheten hos personalen varit stor på grund av ständiga radiobyten.

KRANSDISTRIKT

I de omgivande distrikten tjänstgjorde 37 radiobilar i resp distrikt. Dessa har redovisats på kartans marginaler i ungefärlig geografisk riktning. Markeringarna har således inget samband med bilarnas faktiska positioner.

Nummer Anrop
Norrtälje SHB 631
Norrtälje SHB 632
Norrtälje SHB 635
Norrtälje SHB 636
Täby SHB 801
Täby SHB 803
Täby SHB 807
Täby SHB 808
Täby SHB 868
Danderyd SHB 600
Danderyd SHB 602


Nummer Anrop
Jakobsberg SHB 200
Jakobsberg SHB 203
Jakobsberg SHB 204
Jakobsberg SHB 205
Huddinge SHB 830
Huddinge SHB 831
Huddinge SHB 833
Huddinge SHB 834
Huddinge SHB 835
Huddinge SHB 839
Huddinge SHB 861
Handen SHB 300
Handen SHB 302
Handen SHB 303
Handen SHB 307
Handen SHB 308
Handen SHB 361
Nacka SHB 402
Nacka SHB 404
Solna SHB 500
Solna SHB 501
Solna SHB 506
Sollentuna SHB 100 (på kartan 110)
Sollentuna SHB 101 (på kartan 111)
Sollentuna SHB 102 (på kartan 112)
Lidingö SHB 90

Trafikavdelningens Trafikenhet ( fd LTG ) hade en bil i tjänst i AB-län - SAAB 900 T, 8153.

Övrig personal kommenderad till Malung med anledning av instundande Vasalopp.

Pol-A6797-00 Lista polispatruller under mordnatten.pdf

Pol-A6797-00 Lista polispatruller under mordnatten.pdf


Nummer Anrop
Jakobsberg SHB 200
Jakobsberg SHB 203
Jakobsberg SHB 204
Jakobsberg SHB 205
Huddinge SHB 830
Huddinge SHB 831
Huddinge SHB 833
Huddinge SHB 834
Huddinge SHB 835
Huddinge SHB 839
Huddinge SHB 861
Handen SHB 300
Handen SHB 302
Handen SHB 303
Handen SHB 307
Handen SHB 308
Handen SHB 361
Nacka SHB 402
Nacka SHB 404
Solna SHB 500
Solna SHB 501
Solna SHB 506
Sollentuna SHB 100 (på kartan 110)
Sollentuna SHB 101 (på kartan 111)
Sollentuna SHB 102 (på kartan 112)
Lidingö SHB 90

Trafikavdelningens Trafikenhet ( fd LTG ) hade en bil i tjänst i AB-län - SAAB 900 T, 8153.

Övrig personal kommenderad till Malung med anledning av instundande Vasalopp.