Uppslag:D14460-05

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
14460-05
Registrerat
1992-09-29
Ad acta
1993-02-08
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
ANG MOTE 27/2-86(BORGNAS 2016-01-25 nnger och vil lämna uppgifter gällande mordet på Palme 2016-01-29 Förhör med INIA-01.29 Alava tel färhär med Dersonsalleri
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-06-17 10:00
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med poliskommissarie SÖDERBERG, Jan Sören ([MASKATMASKATM]

Förhöret hållet onsdagen den 17 juni 1992 med början kl. 10.00 i RKP-A2:S lokaler. Förhörsledare: t.f. krkom Sören Morberg Förhörsvittne: Cåkl Anders Helin

underrättades om att han upplysningsvis skall höras med anledning de uppgifter som förekommit bla i tv-programmet Norra Magasinet om att möte skulle ha ägt rum i en lägenhet på Söder i Stockholm den 27 februari , dvs dagen före mordet på statsminister Olof Palme. Uppgifterna skulle, tv-programinet, ha kommit genom en högre polischef i Stockholm. detta möte skulle ett flertal poliser ha varit närvarande och bland de som nämns är bla namnet Jan Söderberg.

Ja, Söderberg, då vet du varför du har kommit hit i dag och först vill

jag att du berättar om vilken tjänst du hade vid den här tiden och du kan gå några år framåt också, alltså innan det här mordet inträffar och var

tjänstgjorde du någonstans och vilken befattning hade du? : Ja, vad ska jag säga, det är inte så lätt att komma ihåg.. -86. Jag var

poliskommissarie i alla fall, det är jag helt övertygad om, men om jag då tillhörde ordningsavdelningen eller tillhörde utbildningssektionen det kan jag inte på rak arm säga. Jag var nämligen ställföreträdande chef i Skärholmen ett år och den se jouren avslutades med att jag fick det uppdraget av chefen Oc att göra ett stort stabsledningsspel, sen kommer jag nu inte ihåg vilken, vilket årsskifte då, om det var 86/87. Därför den se jouren i Skärholmen, den avslutades nämligen med det här ledningsspelet som vi hade ute på Ulriksdal för totalförsvarsintresserade kan man säga,

Pol-1992-06-17 D14460-05 Förhör-Jan-Söderberg.pdf

Den här tjänsten med utbildning då, var det piketen? : Nej, det var Stockholmspolisens totala utbildning. Jag var ansvarig för

all utbildning som genomfördes då för Stockholmspolisen och i viss mån

Stockholmsregionen. : Vem var din chef vid det här tillfället? : Sssssh hette han, numera pensionerad. : Din nuvarande chef i dag, är det|[MASKATMASKATM] : Nej, det är en mångfassiterad ledning. Det är ([MASKATMASKA], i vissa fall

och i vissa fall så är det ſsssss[MA]. Annars är det så att vi jobbar på

uppdrag av regeringen. : Men då övergår jag till, du hörde i ingressen här varför du är kallad

i dag här. Kan du spontant, med egna ord, kommentera de här uppgifterna? : Egentligen ska jag inte lämna några kommentarer för jag har inget att

kommentera, men jag kan försöka ändå.. Mitt rättsmedvetande, min känsla för polisjobbet i Sverige, säger, jag skulle aldrig i mitt liv, vid något tillfälle ingå i någon sorts möteskonstellationer kring någonting dylikt. Jag skulle inte kunna bära det tror jag. Inte ens fem minuter, och jag skulle, min demokratiska synsätt är så att jag skulle aldrig kunna tänka mig att alliera mig över huvud taget med polis i någonting sånt där. Det skulle vara frukantsvärt förnedrande att över huvud taget samankopplas med några

sorts, vad jag kan förstå, under förstått, konspiratoriska möten. : Ja, om vi håller dom här värderingarna av mötet åtskilda ett tag, för att

det är ju som sagt vad uppgifter i ett tv-program här, men har det över huvud taget varit så att du har träffat poliser, flera, strax innan Palmemordet, att du har varit med på något som du kanske har uppfattat, om vi säger som en vanlig bjudning med kamrater, och andra sen har haft andra

värderingar på detta möte, förstår du hur jag menar. : Ja, även fast tidsperspektivet är väldigt långt tillbaka, kan jag säga att

visst har jag väl varit på "fest" med poliser, men för det första umgås jag med väldigt få poliser. Min konsumtion av kamrater, den sker på den civila sidan, i huvudsak. Jag har ju några såna här som man har haft kontakt med eller som man har varit chef för eller som man har jobbat med givetvis under karriären, och visst har man väl träffats någon gång, men mig veterligt så har jag inte träffat i något större sammanhang, då

Pol-1992-06-17 D14460-05 Förhör-Jan-Söderberg.pdf

i grövre brottmål

07 Avsnitt

08 Löpande nr

02 Arbetsenhet

03 Upprättatid av

telefon

04

Uppgiftslämnare (efternamn och förnamn

Fortsatt ningsblad

09 Brott med vilket uppgiften hör samman

OS

06

Utskriftsdatum

Fortuorsprot

Promemoria

10 sak

gång, annat än.. Min association, min person säger att det här mötet har

skett med vissa personer, det kan, så mycket har jag läst och jag har varit på Söder hos en speciell kille, vid ett tillfällle då det varit flera poliser med och det var i samband med att [MASKATMASKATMASKATMASKATMA]

[MASKAT] 1. En eftermiddag där så var vi rätt många som efter flytten drack någon öl och nånting mer också som tack för våra kroppsliga

insatser, han flyttade ju från annan gata strax intill. F: När?
S: Säg att det kan vara i tidsperspektivet 82-84 nånting.


F: Om du sätter det i relation till Palmemordet, kan man då säga att det var klart långt före det, menar du.
S: Ja, herre gud, det var för det första en sommardag.


F: Kan du komma ihåg vilka kollegor det var som hjälpte till vid den här flytten då? Namnge dom?
S: Han är gammal nu.. (ohörbart) men ska jag säga så här, för det första så var det [MASKATMA] han var nämligen på samma enhet som jag ([MASK]


F: Vad säger du, Toma
s ..? S: Han jobbar fortfarande på det gamla A, nu heter det PAU. Sen var det en kille som jag, har ett väldigt konstigt naman, är i Nacka, som var på PO1 förut, [MASKA] eller nåt sånt där. Inte Kotte (ohörbart) en annan kille som flytta till Nacka. Jag tror det var en kamrat till som är lokförare.


F: Nu när vi ändå är inne på [MASKA], är du god vän med [MASKATMASKAT]?
S: Ja, det kan man säga.


F: Sedan många år tillbaks?
S: Ja, sen 80-talets början. Han var nämligen, jag rekryterade via andra honom

till utbildningssektionen och vi gjorde gränssättande förändringar utav utbildningsverksamheten i Stockholm som blev uppskattade. Vi övergick från teoretisk utbildning till praktisk polisiär vardagsnära utbildning och där lärde jag känna

som en intelligent, sympatisk, trevlig människa, men det finns en bit där som inte jag, i och för sig, accepterar men det behöver jag inte värdera och det finns en bit i

värld som inte jag begriper mig på..

Style am blanketten används som forsingstad

Ex 2: Till sparingschefens parn nr-fold inom avsnitt)

Pol-1992-06-17 D14460-05 Förhör-Jan-Söderberg.pdf

grövre brottmál

07 Avsnitt

08 Löpande nr

02 Arbetsenhet

03 Upprättatíd) av

telefon

04

Uppgiftslämnane (efternamn och förnamn)

Fortsätt ningsblad

09 Brott med vilket uppgiften hör samman"

05

06

TUtskriftsdatum

Förhörsprot

Promemoria

10 sak

F: Tänker du på det är med det extrema vapenintresset.
S: Nej, det tycker jag inte var extremt. Känner många människor som har vapen och som är genuina samlare, jag samlar på glasögon och såna här gubbar som är slipade i trä och säger inte att det ska vara något fel. Han är ju fruktansvärt kunnig, det måste man säga, när det gäller den biten.


F: Får jag ställa frågan, har du varit på många bjudningar där han varit med eller där andra kanske uppfattar det så att det är möten?
S: Nej. Dom flesta gånger kan det vara tvärt om, att man träffats hemma hos mig i mina vänners lag.


F: Och då talar vi om ([MASKATMAS]
S: Nej, då talar vi om ([MASKATMAS] [MASKA]


F: När flyttade du själv till
S: Den 16 januari 1990.


F: Och före det höll du till på ([MASKATMASKATMA] [MA]. Alltså, 1986 bodde du också där?
S: Ja, jag flyttade in där 81..


F: Om jag går över och läser upp några namn här då, som också omnämns vid det här mötet, så kan du väl kommentera. Det är alltså [MASKAT], ([MASKATMASKATMASK] [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMAS], om jag stannar där. ([MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMA] är det namn som du väl känner till vilka det är.
S: Jag har ju varit chef för dem.


F: Du har varit chef dom?
S: Ja.


F: Men dom var inte med vid den här flyttningen då?
S: Jag kan säga, en som man direkt kan avfärda från den här samlingen, som jag aldrig över huvud taget var, vad jag kommer ihåg nu, har haft något samröre privat med ([MASKATMASKATMA] Det är en människa som sitter, som jag över huvud inte kan dela i dom närmaste tioårsperioderna, skulle kunna tänka mig att umgås med.


F: Men när du hör de här namen nu, är det då någon klocka som ringer om att ja, just vi har ju faktiskt, träffades vid något tillfälle om vi flyttar fram oss till -86. ylis et om blanketter ananda som fortsattningstad Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följa inom avsnitt)

Pol-1992-06-17 D14460-05 Förhör-Jan-Söderberg.pdf

i grövre brottmål

07 Avsnitt

08 Löpander

02 Arbetsenhet

03 Upprättata) av

telefon

04

Uppgiftslärnare (efternamn och förnamn)

Fortsatt ningsblad

09 Brott med vilket uppgiften hör samman

05

06

Utskriftsdatum

Fornorsprot

Promemoria

10

sak

S: Det kan jag säga direkt att någon konstellation, och mig, har aldrig träffat någonstans, inte privat (ohörbart) i tjänsten kan hända att vi haft samröre nån gång. Vi hade ju utbildning tillsammans på K1 och då tror jag säkert att vi hade nån sån här sittning i nåt tjänsterum nånstans, som tillhörde tjänsten, men kan jag inte komma ihåg över huvud taget att jag haft någon som helst privat allians med, men däremot Han har varit hemma hos mig vid åtminstone två eller tre tillfällen. Jag var ju dock chef för OC och hade ([MASKATMA] under mig och jag bjöd hem kommissarier vid något tillfälle till mig på Lomvägen. Han har varite en gång hemma hos mig på Söder, då i samband med att vi avtackade en inspektör som flyttade till Halmstad, som hette ([MASKATMASKATMASKATMASKATMASKA], i och för sig, man kan glömma bort, mer([MASKATMASKAT], jag skulle inte kunna tänka mig att gå på samma fest som han en gång.


F: Om jag säger, känner du till någon vapenexpert som heter ([MASKATMASKATMA], har du hört det eller vet nånting om honom. Han skulle visst flytta till Skövde också, nämns det.
S: Var han polis?


F: Ja, det är inte säkert det.
S: Ja, då vet jag inte vet det är. (ohörbart) nån vapenexpert som inte jag känner till, som finns inom Stockholmspolisen, det finns ingen. Jag tror jag kan alla dom här vapenexperterna.


F: Innebär det att du själv är intresserad av vapen?
S: Nej, jag är inte det minsta intresserad av vapen. Tjänstemässigt så tror jag att jag har en mycket genuin kunskap i och med att i beredskapsstyrkans uppbyggnad ingår det helt nya polisiära taktiska lösningar, det ligger bla nya vapensystem. Jag har alltid lärt mig saker och ting som jag haft ansvar för och det går jag in för med liv och lust att lära mej.


F: Ja, kan du själv ge någon förklaring, Jan Söderberg, varför i allsin dar ditt namn nämns då, att du har, kan du tänka dig någon förklaring till det. Har du någon namne inom kåren exempelvi
s. S: Jag har en namne som jag verkligen vill hålla mig på sidan om och det

är den här i miljöpartiet, Sten Söderberg, i Sollentuna, som jag vid något

Muits e om blanketten anvands som fortsattningsblad

Ex 2. Till spaningschefens pärm (nr-följd inom avsnitt

Pol-1992-06-17 D14460-05 Förhör-Jan-Söderberg.pdf

i grövre brottmál

07 Avsnitt

OB Lopande ar

02 Arbetsenhet

03 Upprättatid av

telefon

04

Uppgiftslamnare (efternamn och förarn)

Fortsätt. ningsblad

09 Brott med vilket uppgitten hör samman

05

06

Utskriftsdatum

Forhorsprot

Promemoria

10

sak

tillfälle har blandats ihop med. Jag har nämligen varit politiker, suttit sju år i fullmäktige och socialnämnd, socialutskott och landsting. Och då var det inte bra att bli sammanblandad med Sten Söderberg för då trodde dom inte vad man sa, innan de kom underfund med vem man var, men någon annan namne, det fanns en gammal man på SÅK som varit på museet. Någon annan Söderberg kan jag inte komma på över huvud taget

som varit inom min.. F: När det gäller den här ([MASKATMASKA] så vet du lika väl som jag att det

namnet är kontroversiellt kan man väl säga, lite grann, eller har varit åtminstone. Har du under den polisbana arbetat, tjänstgjort i Klara,

Norrmalm? S: Nej. Norrmalm har jag aldrig tjänstgjort. Ja, man var ju kommenderad

över från Maria ibland, jag har aldrig tjänstgjort på Norrmalm. F: Och du har aldrig innan du kom upp här till polishuset heller, blivit

inbjuden på några möten ihop med bla där ſssssssss varit med? S: Du kanske inte känner till min bakgrund. Det är nämligen så att jag började

vid Stockholmspolisen och var här i tre år. Jag ville inte bo på polishuset längre. Sen hade jag ingen bostad, då anvisades jag bostad i Sigtuna, tyckte jag det var lämpligare att jobba i Märsta därf var vapenbroder, så han hjälpte mig över direkt på dagen till hans landsfiskaldistrikt. Så jobbade jag i Märsta fram till 1969/70 och sen, jag blev inte värvad men det var väl några chefer i Sundsvall som ville att jag skulle dit. Hållit på mycket med att ta fram lite nya ideér om trafikutbildning. Fick rätt mycket hjälp av men sen gick jag över då till Sundsvall och där var jag då till 1977, på papperet. Under tiden jag var där så fick jag min utbildning, och anlitas rätt mycket av länspolischefer. Blev ofta engagerad i utbildning i Strängnäs med tung trafikutbildning. Jobbade på polisskolan som lärare (ohörbart) och under den här tiden reste jag sönder mitt äktenskap. Jag var aldrig hemma och när jag var hemma så var jag borta också för då var jag ute på länet och lärde andra köra bil och motorcykel. Från 77 fick jag ett jobb på skolan, tre år var jag där som lärare och 80 kom jag in till Stockholm, utbildningssektionen, Eftersom jag tröttnat på Ulriksdal sökte jag en inspektörstjänst på utbildningssektionen, fick den, och hann inte mer än vara där ett halvår så, jag

Hy is om man katter anwanos son fortsatt mga

Ex 2. Till span ngschefens pärm ( nr-fold inom avsnita)

Pol-1992-06-17 D14460-05 Förhör-Jan-Söderberg.pdf

i grövre brottmål

07 Avsnitt

08 Löpanden

02 Arbetsenhet

03 Upprättatid av

telefon

04

TUppgiftslämmare (efternamn och fomamn)

Fortsattningsblad

09 Brott med vilket uppgiften hor sammant

05

06

Utskriftsdatum

Förhorsprot

Promemoria

10 Tsak

så fick jag kommissarietjänsten och tog över den biten på utbildning, utveckling

och sen var jag då (ohörbart) men var då fram till det stora ledningsspelet. Jag höll på mycket med projekt då och var engagerad på västkusten också (ohörbart) Närf[MASKATM] skulle bli chef för Stockholm, var jag uppe gär och satt och prata med honom om mina idéer. Min dåvarande chef, ([MASKATMAS] erbjuder mig tjänst vid o och jag går över till OC med ansvar för rytteriet och andra spec.enheten.

lära upp mej på det jobbet efter honom och jag var där två och ett halvt år, då började jag lära känna de här killarna, ([MASKATMASKA]

och några stycken till, i tjänsten. Det var beroende på at #[MASKATMASKAT] kom till utbildningssektionen som jag lärde känna honom. Han var jäkligt duktig, professionellt utbildad och allt han gjorde vart vädligt bra, kan man säga och det var väl i den sfär han hade krng sig som jag halkade in på ett bananskal och liksom lärde känna de här andra, sen då, när den här tjänsten som jag har nu blev ledig då så tänkte jag väl inte söka (ohörbart) skulle söka, och jag gjorde det (ohörbart) men nån, över huvud taget, mötesform (ohörbart) det kan jag aldrig (ohörbart) det vore orimligt att jag över huvud taget skulle gå in i nån sån konstellation också. Jag har, kan säga vad som helst i och för sig, men jag har ett rättsmedvetande som gör att jag skulle inte kunna tänka mig att som professionell polis, som jag tycker att jag är, leva i nån sorts sidovärld, nån subkultur på sidan om polisiär verksamhet och sen då stolt och trygg professionell jobba med min egen tjänstemässiga utveckling samtidigt gå och bära på nånting som jag liksom inte tror på. Jag skulle ju sänka en sådan konstellation till de kontakter jag har då inom polisiära världen. Jag skulle inte kunna vara kvar inom polisen och levamed

nån sån här subkultur människa. F: Men du känner till då väl att de här, ([MASKAT] och grabbarna som ingick

i Norrmalm, att de av många ansågs vara lite extrema, men det kanske... S: Ja, det är många där som är extrema. Det kan jag räkna upp hela bordet..

det är en skam alltså, en skam för svensk polis att de här fick hålla på. Men det är en annan sak.

Hyse, om blanketten vands som fortsattningsbad

Ex 2. Till spaningschefens pärm i nr-följd inom avsnitt)

Pol-1992-06-17 D14460-05 Förhör-Jan-Söderberg.pdf

i grövre brottmål

07 Avsnitt

08 Löpanden

02 Arbetsenhet

03 Upprättatic) av

telefon

04

Uppgiftslamnare (efternamn och förnamn)

Fortsatt ningsbiad

09 Brott med vilket uppgiften hör samman

05

06

Utskriftsdatum

Förhörsprot

Promemoria

10

sak

F: VI kan ta en paus här.
S: Men får jag säga en sak, jag talade om för dig, innan Anders kom här, jag anmälde själv att jag hade idé och intuition beträffande det här med Palme, så jag var ju på förhör här då och anmälde frivilligt för förhör därför ville jag att inte fortsätta mina intuitionsdiskussioner med Palmegruppen. Men jag har fortfarande, i mig alltså, en känsla av att det finns saker och ting som inte står rätt till i bland annat nånting i den här konstellationstypen som du pratar om. Det vill jag ha sagt, jag tror inte att det är riktigt utrett än. Det finns saker och ting där som mitt 30åriga, min 30-åriga erfarenhet på polisjobbet och intuition säger att det stämmer inte.


F: Vi tar en paus här. Förhöret återupptas efter cirka 10 minuters pau
S: kl 10.50. Under pausen här så nämner du att du hade ([MASKATMASKATMASKAT] på sjukhuset, kan du vidareutveckla det. När var det ungefär? S: Ja, en eller eventuellt två dagar efter att han har genomgått den där blindtarmsoperationen, så besökte jag honom spontant som vän, arbetskamrat och uppvaktade honom med blommor.


F: Vid det här besöket, var du ensam då?
S: Ja, min minnesbild är att det fanns ingen annan på väg in eller på väg ut, utan det var väl jag och honom, jag och([MASKA]


F: Var det sista gången på en tid som du träffar ([MASKATMASKATMASKA] Dröjde det länge sedan han kom ut från sjukhuset och då du träffade honom igen.
S: Ja, minnesbilden är att jag kan inte koppla ihop några träffar över huvud taget med honom. Sen i tid, jag har säkert träffat honom vid något tillfälle, men när i tiden det kan jag inte avgöra.


F: Hur fick du veta att Olof Palme var död?
S: Genom Svenska Dagbladet, första sidan, ([MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKAT].


F: Du var alltså ledig och tjänstgjorde inte den dagen, alltså den 1 mars 1986, då.
S: Nej.


F: Kan du erinra dig vad du gjorde kvällen innan, alltså den 28 februari 1986, om du hade tjänstgjort under fredagen? Hylser om blar ketten används som fortsättningeplad Ex 2: Till spaningschefens pärm ti nr-följd inom avsnitt)

Pol-1992-06-17 D14460-05 Förhör-Jan-Söderberg.pdf

grövre brottmål

07 Avsnitt

08 Löpanden

02. Arbetsenhet

03 Upprättati) av

telefon

04

T Upogiftstämnare (efternamn och förnamn)

Fortsatt ningsblad

09 Brott med vilket uppgiften hor samman

05

06

Utskriftsdatum

Förhörsprot

Promemoria

10

sak

S: För att erinra mig vad som hände dagen före, måste jag prata med min ([MASKATMASKATMAS] Jag kan inte komma på att vi gjorde något speciellt alltså, vi var nog, som vi brukar vara, hemma.


F: Har du varit med på något möte dagen före, alltså den 27 februari 1986, där andra poliser, dom här som vi har talat om nu också varit med?
S: Med reservation för att om man tjänstgjorde dagtid, fredagen före, så kan jag väl i tjänsten ha haft sammanträffande med poliser, självfallet. Men efter tjänstens slut, har jag aldrig haft några såna sammanträffanden.


F: Och om du i tjänsten har träffat poliser, skulle det ha skett på Söder i så fall?
S: Nej, jag hade inga kopplingar till Söder på den tiden (ohörbart).


F: Och var tjänstgjorde du den här tiden då, vi har ju pratat om det under pausen här.
S: Ja, jag är ganska säker att jag var placerad som ställföreträdande chef i Skärholmen.


F: Ja, då har jag inga ytterligare frågor nu. Förhöret avslutas kl. 10.55. F: Önskar du att jag spelar upp det här förhöret från början?
S: Nej, det behövs inte.


F: Vill du ta del av det i utskrivet skick?
S: Ja, gärna.

Stockholm som ovan

Sören Morberg t.f. krkom

Söderberg tog del av utskriften den 25 september 1992, kl. 08.15. Efter vissa förtydliganden, där hans ord inte hörts på bandet, godkände han utskriften. Söderberg hade i övrigt inget ytterligare att tillägga. Genomgången klar kl. 08.50.

Sören Morberg

1.listes en blanket används som fortsättningsa

Ex 2: Till spaningschefens pärm i arfod inom avsnitt)

Pol-1992-06-17 D14460-05 Förhör-Jan-Söderberg.pdf