Uppslag:D14543-01-A

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
14543-01-A
Registrerat
1993-01-12
Ad acta
1993-04-22
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
  DC2237-21 X9096 D14460
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: DC2237-21 / X9096-00 / D14460-00Kort sammanfattning
Förhör med Ingvar Grundborg om CGÖ
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-12-22 09:20
Avslutat


Arbetsenhet

RKP-A2 03 Upprättatta av

I grövre brottmål

07 Avsnitt

08 Lobanden

114543-1-A

tololon

04

Uppgiftslimare (efternamn och fomamn)

Fortsatt ningsblad

T.f krkom Sören Morberg 09 Brott med viktuppgifter har sammen

Mordet på statsminister Olof Palme

05

00

Utskriftsdatum

1992-12-29 EA

Förhörsprot

Promemoria

10

Bak

Protokoll fört vid förhör med GrundborG: [MASKATMAS] Ingvar, f. [MASKATMAS], bor [MASK] [MASKATMASKATMASKATMASKATM] [MASKATMASKATM] Egen företagare, [MASKATMASKATMASKA] [MASKATM], [MASKATMASKATMASKATMASKA] [MASKATM] Förhöret hållet i rum 528, Hotell Nobel House, Malmö, tisdagen den 22 december 1992 med början klockan 09.20. Förhörsledare: t.f. krkom Sören Morberg. Förhörsvittne: krinsp Egon Berger. Grundborg underrättas om att han skall höras upplysningsvis med anledning av mordet på förre statsministern Olof Palme. Förhöret gäller i första hand hans kontakter med den så kallade vapenhandlaren Karl Gustav Östling. F = Förhörsledare G = Grundborg, [MASKATMAS] Ingvar


F: Ja Grundbor
G: kan du först redogöra lite för din egen bakgrund. Vi kan säga efter militärtjänsten eller så? G. Ja, jag är före detta militär och tjänstgjorde i armén fram till 1984. Mellan 84 och 86 tjänstgjorde jag vid FFV i Eskilstuna och efter 86 så har jag varit egen företagare.


F: Hur länge har du känt Karl Östling?
G: Sedan 1972, då vi gjorde rekryten tillsammans.


F: Var det i Enköping det?
G: Det stämmer.


F: På P...? Ett. F. P1, pansarregementet. När började ni samarbeta när det gäller bolag eller P.K Ex 2: Till spaningschefens parmijd inom tyslom banketten används som fortsattingsblad 893 tad

Pol-1992-12-29 D14543-01-A Förhör med Ingvar Grundborg om CGÖ.pdf

Sid nr

2

01 Polismyndighet

SPANINGSUPPSLAG Igrövre brottmål

07 Avsnitt

08 Löpande nr

02 Aboth

04

Uppgiftslanare (efternamn och förnamn)

Fortsatt ningsblad

Utskriftsdatum

Promemori

G: handelsbolag? G. 1985-86.


F: Kan du vidareutveckla vad det var för typ av bolag och vad det var ni handlade med?
G: Det var ett företag i så kallade säkerhetsbranschen och vi levererade, eller försökte i blygsam skala starta upp och leverera skyddsutrustning i form utav inbrottsäkert glas, skyddsvästar, brandskyddsutrustning med mera.


F: [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMA] [MAS] : [MASKATMASKATM] F. Om vi skulle försöka klara ut vilka handelsbolag det gällde vid den här tiden. Kan du komma ihåg namnen på dom?
G: Jadå. Det är ett bolag som heter [MASKATMA], som Östling och jag startade vår verksamhet i. Därefter så hade vi en ytterligare, en tredje partner som heter [MASKATMAS], en tidigare kollega till mej och vi hade gemensamt en företagsgrupp som hette [MASKATMASKATMA] och [MASKATMASKA].


F: När det gäller [MASKATMA], vilken adress hade det bolaget?
G: Jag kommer inte ihåg vilken juridisk adress den hade, men den bedrevs huvudsakligen ifrån [MASKATMASKAT].


F: Är det [MASKATMASKATMA] då vi talar om?
G: Det stämmer bra.


F: Kan du erinra dej exakta tidpunkten då ni fick hyresrätten till den lokalen?
G: Det kan jag inte rakt upp och ner göra, men någongång under 85 tror jag, men jag måste-, det är jag osäker på.


F: Vem hade nycklar till den här lokalen?
G: Nycklar hade jag själv självfallet, Östling och jag tror [MASK] hade det. Jag är inte säker på det.


F: Din befattning i bolaget då? Vad du VD eller..?
G: Det var så litet bolag så det fanns ingen VD.


F: Ni var ganska jämställda? Vi var ganska jämställda, ja. F. Om vi uppehåller oss här litegrann vid det här [MASKATMASKATMAS] då och flyttar fram vid tidpunkten 1986, 28 februari. Kan du idag erinra dej hur läget var för er då, om ni ofta besökte den här lokalen, vem som hade
G.

Ex 2: Till spaningschefens parmi nr-följd inom avsnitt)

tymenmon som fortsatt

Pol-1992-12-29 D14543-01-A Förhör med Ingvar Grundborg om CGÖ.pdf

Sid nr

01 Polismyndighet

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmål

07 Avsnitt

08 Lopande nr

02 Abonel

03. Uporativ

Tolofon

04

Uppgiftslamnare (efternamn och fomamn)

Fortant ningsblad

06

Utskriftsdatum

Do Brot med vstuppgiften hor samman

Fotosprot

Promemona

G: nycklarna just vid det här aktuella datumet. Om ni var där dagligen o.s.v.? G. Ja, det är ju före dämligen enkelt. Jag var vid den aktuella tidpunkten inte i Sverige, utan jag var på en [MASKATMASKATMASKA], så att jag vet inte, jag kan inte redogöra för den aktuella datum, men jag var sedan 3-4 dagar tillbaka eller 5 dar tillbaka, någonting sådant, i [MASKATMA] [MASK]


F: Tillsammans med din dåvarande...?
G: Med min nuvarande hustru och ett gäng kamrater till oss.


F: Ni åkte alltså till [MASKATM] någongång omkring den 24:de, 25:e då. Jag har inte kontrollerat dom här uppgifterna, men 24, 25, 23, 24, 25 februari, någonting sådant. F. Och återkom inte till Sverige förrän..?
G: Vi återkom 29:de eller 30:de, jag kommer inte ihåg det.


F: Vet du hur det var med Kalle Östling vid den tidpunkten?
G: Jag vet bara att han låg på sjukhuset för brusten blindtarm, men exakt vilka datum det vet jag inte.


F: Kommer du ihåg om han hade blivit intagen på sjukhus när du åkte till [MASKATM]?
G: Det kommer jag inte ihåg.


F: Jag vill gärna veta fortfarande om den här lägenheten för den ligger ju så nära den här platsen så att den har kommit upp vid olika sammanhan
G: Kan det vara någon annan än Kalle Östling, du själv och den här tredje personenG. [MASKATMAS] F.[MASKATMAS], som hade tillgång till den lägenheten eller kontors-. Jag vet inte riktigt, var det en kontors......? G. Nej, det är alltså en enrums hyresrätt, som vi använde som kontor. För att svara på din fråga, så vet jag inte någonting om dom omständigheterna, men jag har ju-, eftersom det inte fanns några fler nycklar utdelade till några människor så kan jag utgå ifrån att ingen annan hade tillgång till lägenheten.


F: Hyrde ni vid något tillfälle ut den här lägenheten till någon?
G: Svar nej.


F: Det är du helt säker på?
G: Vi lånade ut den till typ mina föräldrar och vänner och bekanta, men inte annat.


F: Och just vid det här tillfället då du själv skulle åka på [MASKATM] [MASKA] Ex 2: TUL spaningschefens parmi (i nr-följd inom avsnitt fysis am blunkonttorilcis som fortslittringblad

Pol-1992-12-29 D14543-01-A Förhör med Ingvar Grundborg om CGÖ.pdf

Sid nr

01 Polismyndighet

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmål

07 Avsnitt

08 Löpanden

02 Aitetsenhar

teston

03 Upprättat av

Uppgifts amnare (efternamn och förnamai

Fortsatt ningsblad

05

Utskriftsdatum

09 Brott med uppgiften bor saman

Fotosprot

Promemoria

כככס

och östling låg på sjukhuset, om ni då hade lånat ut den till någon, kan du

svara på det? G: Jag kommer inte ihåg det, men jag tror inte det.


F: När det gäller din bekantskap här med Kalle Östling då, förekom det då att ni hade några sammanträffanden, möten, hos honom exempelvis med många personer?
G: Nej, jag förstår inte riktigt din fråga, men nej.


F: Det är ju så att man har talat om att-, ja, både kalle Östling och du själv herr Grundborg har [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKA] och-, ja, [MASKAT] [MASKATMASKATMASKA] DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ODDDDDDDD[MASKATMASKAT] [MASKAT] o.s.v. Och då är min fråga alltså. [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKA] [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMAS]DDDDDDDDDDDDD
G: Jag förstår vad du syftar på. Svaret är att jag har [MASKATMASKATMASKATMA] [MASKATMASKA] . Mej veterligen har det aldrig förekommit. Mej veterligen har Östling aldrig deltagit i något sådant, och när det gäller mej själv så understryker jag att jag har över huvudtaget aldrig uttalat mej i den riktning som du påstår nu. Jag har icke deltagit. Jag känner inte till någon typ av såna här möten, som huvudsakligen framkommit i pressen.


F: Har du själv sett dom här så kallade magasinenprogrammen som har gått i TV? Ja. F. Vad har du för kommentar till dom här programmen?
G: Min spontana kommentar är att vi har att göra med en [MASKATMASKATMASKATM] [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASK] [MASK] [MASKA], som [M] [MASK] också, och att han på alla tänkbara sätt [MASKATM] [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMA] [MASK] [MASKATM] PAPPAPPADDDDDDDDDDDJSODODDDDDDD งงงง PODPIPPUNDUNUDURSS G. ODDDDDDDDDDDD פססססססססססססו סססססססססס DDDDDDDDDD OOOOOD. [MASKATMASKATMA]


F: Har dom här programmen inneburit för eran del att-, [MASKATMASKATMASKA] [MASKATMASKATMAS] ? [MASKATMA] [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMAS]
G. Det har

Ex 2: Till spaningschefens pårm in-fold inom avsnitt

ity is makanan arande som fortsättningar

Pol-1992-12-29 D14543-01-A Förhör med Ingvar Grundborg om CGÖ.pdf

i grövre brottmål

07 Avsnitt

08 Löpanden

02 Arbetsenhet

03 Upprättata) nv

tototon

04

Uppgiftslamnar (efternamn och fomamni

Fortsatt ningsblad

05

09 Brott med vilket uppgiften hor samman

06

Utskriftsdatum

Forhorsprot

Promemoria

10

F: Som tidigare militär, du slutade som major, så är du inte främmande för vapen. Har du själv någongång innehaft en [MASKATMAS] [MASKATMASKATMASKATMA]?
G: Svar ja.


F: Har det varit som tjänstevapen eller...?
G: Nej, eftersom jag är sportskytt så har jag innehaft det som sportskyttevapen.


F: Sedan när har du haft ett sådant? Hade du det 1986 exempelvis?
G: Det kan jag inte dra mej till minnes, men det tror jag inte. Jag har innehaft vapenlicens sedan 19-, ja, början på 70-talet och innehar fortfarande vapenlicens och har ell begränsat antal enhandsvapen, förutom tjänstevapnet.


F: När det gäller Östling där så säger ju uppgifterna av våra undersökningar tidigare att han innehar en vapensamling närmast. Det känner du till kanske och har sett den också?
G: Ja, nog kan jag väl kommentera [MASK] [MASKATMASKATMASKATMA] [MASK] [MASKATMASKATMA] [MASKATM] [MASKATMASKATMASK], [MASKATMAS] [MASKA] [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASK] [MASKATMASKATMASKATMASKATM]. Så att han har en stor kunskap om vapen och innehar och har under lång tid innehaft ett flertal vapen det vet jag, men exakt vilka vapen och när o.s.v. har jag ingen aning om.


F: Du har tidigare här berättat att du befann dej i [MASKATM] den 28/2 1986. Kommer du ihåg på vilket sätt du blev underrättad om vad som hade hänt på Sveavägen i Stockholm?
G: Det har jag ett mycket starkt minne utav, för hotellägarinnan kom ner till frukost och meddelade att statsministen hade blivit skjuten.


F: Var i [MASKATM] befann du dej?
G: En liten plats som heter [MASKAT] utanför [MASKATMASKATMASK], och vi åkte dit med en bussresa, ett tjugotal personer, goda vänner till oss.


F: När du återvände till Sverige då, dröjde det länge innan du fick kontakt med Karl Östling?
G: Det kommer jag faktiskt inte ihåg, men det kan ha rört sig om dagar eller veckor i så fall.


F: Kommer du ihåg i vilken kondition Karl Östling befann sig då?
G. Ja, han hade sviter efter sin operation, det är det enda jag kommer ihåg.

Ex 2: Till spaningschefens pärm in-fold inom avsnitt)

tomon and comfodringbad

Pol-1992-12-29 D14543-01-A Förhör med Ingvar Grundborg om CGÖ.pdf

grövre brottmål

07 Art

06 Lopanden

02 Amatsen

03 Unistati v

04

Uppgifsamare efternamn och förnamni

Forts in ningblad

09. Brott mod oopgiften har

05

05

Utskriftsdatum

Foorsprot

Promona

10

F: Och hur yttrade det si
G: [MASKATMASK] [MASKATMA]? G. [MASKATMASKATMASKATM]


F: En något ledande fråga kanske, men skulle du kunna tänka dej [MASKATMA] [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMAS] [MASKATMASKATM] [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKA]
G: Jag delar din uppfattning att det är en ledande fråga till att börja med. [MASKATMASK] [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKA] [MASKATM] [MA] [MASKATMA] [MASKA] [MASKATMASKATMA] [MASKATMASKATMASKAT] [MASKATMAS] [MASKA]


F: Jag tycker att vi tar en liten paus här. [MASK] F. Under pausen här så har Grundborg förklarat att [MASKATMAS], som tidigare ingick i handelsbolagen, han lämnade det 1988 strax före den så kallade Ebbe Karlsson-affären. [MASKATMAS] bor idag i [MASK], som ligger utanför [MASKAT] på [MASKATMA]. Troligtvis hade även [MASKATMAS] en nyckel till [MASKATMA] [MASKAT] i Stockholm, 1986 då. Grundborg påpekar här att det rätta uttrycket är att [MASKATMAS] kan ha haft en nyckel, han är inte säker på att han verkligen hade det till [MASKATMASKATMASK] När det gäller kontakterna, affärsmässiga kontakterna med Karl Östling idag så säger Grundborg följande.
G: Vi har idag skilda bolag och jag är verksam i mitt eget bolag, han är verksam i sitt bolag. Vi har fortfarande vissa gamla affärsmässiga relationer som vi upprätthåller, men inriktningen vid nya så att säga affärer, är i olika bolag.


F: När det gäller dom här affärerna ni tidigare hade, har du tidigare någongång importerat vapen? Jag tänker närmast kanske på handeldvapen då? Svaret är ja. Vi har inom vår dåvarande firma, som hade ett handlartillstånd, handlat med vapen. Dels till [MASKATMASKATMASK], dels till dom så kallade [MASKATMASKATMASKATMA] och jaktgevär på den civila marknaden. F. [MASKATMASK] [MASKA] här, är det en typ som Östling eller du hade någontin
g. G. Svar nej. [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMAS] [MASKATMASKA]

[MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMA] [MASKATM]

[MASKATMASKAT]

Ex: Tu sparingschefens pamin-fold inom avsnitt)

thom blancongan

Pol-1992-12-29 D14543-01-A Förhör med Ingvar Grundborg om CGÖ.pdf

Igrövre brottmál

07 Avsnitt

02 Arbetsenhet

08 Löpandene

03 Upprättata av

telefon

04

Uppgiftimare (efternamn och förnamn)

Fortsatt rugsblad

09 Brott med vilket uppgiften hör samman"

05

00

Utskriftsdatum

Forhorsprot

Promemoria

10

sak

F. Hur är det med [MASKATMAS] [MASKAT] då? G. Svaret är samma sak. Agenturen innehas av ett annat bolag. Det är i huvudsak

Heckler & Koch i Tyskland som har varit leverantör av vapen till svenska marknaden via vårt bolag, som för [MASKATMA]

[MASKATMASKATMASKATMAS] [MASKATMASKATM]. F. Ja Grundborg, därmed tycker jag att jag har fått svar på dom frågor jag hade

här och har du själv någonting ytterligare nu som du vill tillägga till det

här förhöret? G. Nej, inte annat än att jag på ett sätt är glad att det här förhöret har

avhållits så att vi slipper i press och massmedia höra att den här G inte är hörd i utredningen, därmed är jag glad för att jag kunnat lämnat dom här upplysningarna. Sen måste jag säga också att jag är [MASKAT] [MASKA] [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKAT]

[MASKAT] [MASKATMAS]

[MASKAT]. Du har tidigare förklarat för mej att jag inte på nåt sätt är misstänkt, men i alla fall, [MASKATMASKATMASKATMASKATMAS] [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASK] [MASKAT] [MAS], som [MASKA] [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKA]

[MASKATMASKATM] [MASKATMASKA]

[MASKATMAS] F. Förhöret avslutat klockan 09.52. Önskar du att vi spelar upp det här bandet

från början? G. Ja tack, och jag skulle också gärna vilja ha en kopia på det.

Konferens förhöret spelades upp i sin helhet för Grundborg, som godkände det med tillägget, att det kanske var onödigt [MASKATMASKATM] [MASKATMASKATMASKATMASKA] [MASKATMASKATMA]

[MASKATMASK] [MASKATMASK] [MASKATMASKATM]

[MASKATMA]

Sun

som

barn som forte ting

Ex 2: Till sparingschefens parm a n-fold inom avsnitt

Pol-1992-12-29 D14543-01-A Förhör med Ingvar Grundborg om CGÖ.pdf