Uppslag:DA14244-00-H

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
14244-00-H
Registrerat
1992-12-28
Ad acta
1997-06-24
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
FORHOR MED, ZNZN 14244 26 NummerU op Hoon sec Hen KK X 429412-11 sagt ant Palme kan vi inte ha kvar mm 14244 27 NummerU-nrDatumAnteckningarTil SPCNoteringa) 142442714-12-11Arbkel i Aftonbladet 27 feb 2014 ang
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
Ev förhör med /N /N men ev nya förhör med /N x Road är 196 cm lång. Ärendet kvarstår som AA. /HM
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Telefonsamtal från Enerström, Alf Enerström ringde vid middagstid och talade om att han under kvällen den 5 dec 1991 varit i kontakt med en del personer med hög dignitet i Sverige och därvid talat om att han under dagen tillfrågats av undertecknad om han och Oppositionen inom Bocialdemokratin tagit emot pekuniär hjälp från   Alla hade tyckt att frågan var obefogad och orimlig enär det skulle vara omöjligt att Enerström skulle vända sig till storfinansen för att få ekonomisk hjálp
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1991-12-05
Avslutat

<ul><li>Property "Har Uppgiftslämnare" (as page type) with input value "" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "Har Uppgiftslämnare" (as page type) with input value ""> Enerström" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li></ul>


PM

ang telefonsamtal från

Enerström, Alf

Enerström ringde vid middagstid och talade om att han under kvällen den 5 dec 1991 varit i kontakt med en del personer med hög dignitet i Sverige och därvid talat om att han under dagen tillfrågats av undertecknad om han och Oppositionen inom Bocialdemokratin tagit emot pekuniär hjälp från Alla hade tyckt att frågan var obefogad och orimlig enär det skulle vara omöjligt att Enerström skulle vända sig till storfinansen för att få ekonomisk hjálp. Enerström ville nu fråga undertecknad vad som låg till grund för undertecknads fråga beträffande eventuellt | Enerström underrättades att frågan var underbyggd av ett förhör i utredningen av mordet på Palme. Enerström hävdade att det var någon som blåljugit om detta och att uppgiften var totalt osann. Enerström framhöll ånyo tidigare kända förklaringar att han eddast erhållit ekonomiskt stöd av fattigt folk.

Efter en stund ringde Enerström åter och var fortfarande undrande över uppgiften om att han fått | Enerström undrade hur detta kunnat komma fram. Enerström anser att det såter som förtal av honom. Enerström erinras om att han dagen innan medgivit att han hagit emot stöd till sin verksamhet av dåvarande ( i sina annons kampanjer mot Palme. Enerström underrättades även om att rikskriminalen känner till att det förekommer åtskilliga akademiker bland dem som sponsrat hans annonskampanjer. Enerström hävdar att akademiker är fattigt folk och att tilar som professor, civilingenjör, kulturintendedb, leg läkare, civilekonom, greve, bankdirektör mm inte säger något personernas ekonomiska situation i Falmes Sveetge. Ewerström hävdar att det är lögn att han mottagit | och att det är förödande för honom och hans hustru om det kommer fram uppgifter om att han tagit (   Enerström håller nämligen *


26-96 Hal

Pol-YYYY-MM-DD DA14244-00-H F rh r med Alf Enerstr m.pdf

att skriva en bok som skall handla om Palmes vanstşre av Sverige.

Enerström vidhåller att han aldrig |  och ej heller fått ett . Enerström skulle aldrig nedlåta sig att ta emot något | Enerströn vill äeen tala om att han deltagit i demonstration anordnad av 4 okt kommiten som leddes av ( Demonstationsledare var | som bestämde var i tåget man skulle gå. Enersröm och hans hustru fick gå en bit bak i tåget ( gick i täten. Enerström såg aldrig vid detta tillfälle ukan visste endast att var med i tåget. Dåvarande ( hade varit missnöjd med att Enerström ej som varande socialdemokrat fick gå bland ede främsta i tåget.

Ytterligare en stund senare ringde Enerström igen och var ytterligt brydd över uppgiften om ( Enerström förklarade att han nu åter var välkomnen på socialdemokraternas högkvarter på fSveavägen och nu höll på att få grepp om partiet igen. Det skulle fvara fullständigt förkrossande om det skulle komma ut att han var | Enerström började sia om vilka som skulle kunna ha blåljugit om detta för att misskreditera honom och spekulerade i att det kunde vara

och eller ( Enerström hade vid samtal med ( hört en hypotes om att | kunde ligga bakom mordet på Palme.

AA

yils ej om blanketten används som fortsättningsblad

Pol-YYYY-MM-DD DA14244-00-H F rh r med Alf Enerstr m.pdf