Uppslag:DA14244-09-F

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
14244-09-F
Registrerat
2019-01-09
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Avsnittsanteckningar
2018-12-18 Kompletterande förhör med  
Uppslagsanteckningar
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet<ul><li>Property "Har Uppgiftsmottagare" (as page type) with input value "" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "Har Uppgiftsmottagare" (as page type) with input value ""> &nbsp" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "Har Uppgiftsmottagare" (as page type) with input value "">" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li></ul>


Protokoll fört vid förhör med  OL   december 2018, med början klockan 09:00

Förhörsledare: Kriminalkommissarie Hans Melander Förhörsvittne: Ej tillgängligt.

Gio underrättas om att hon ska höras upplyssningsvis i utredningen gällande mordet på Olof Palme. Förhöret är ett komplement till de förhör som hållit tidigare med Gio.

P

Gio ombedes berätta lite kort om bakgrunden till att hon nu bor på Sölje Herrgård, varpå hon berättar att hon 1969 förlorade sina båda barn, 3 och 6 år gamla. Ungefär samtidigt, eller ett par år därefter, förlorade Alf Enerström sina barn i en flygolycka, och deras respektive sorgearbeten gjorde att de kom att föras mot varandra och inledde ett förhållande. I samband med detta ville de båda starta ett nytt liv och de införskaffade då Sölje Herrgård i Värmland för att på detta sätt komma ifrån Stockholm. Gio tillägger att redan under denna tid så led Alf av och hade problem med sin mentala hälsa, vilken bara försämrades med åren.

Deras liv utformades på så sätt att Gio i första hand var i Värmland medan Alf Enerström och baren tillbringade sina veckor i Stockholm. Detta med anledning utav att Alf hade sitt jobb att sköta vilket innebar att han arbetade med det Socialdemokratiska partiets opposition medan barnen gick i skola i Stockholmsområdet. De gick dels på Franska skolan och dels på Adolf Fredrik musikskola. Detta skedde då medan Gio själv skötte gården i Sölje där de hade både hästar och ett stort antal får.   Hon minns vidare att han ofta fick för sig att han var förföljd av olika personer och detta gjorde att hans beteende, på många sätt, var mycket underligt.

Pol-2018-12-18 DA14244-09-F Förhör med Gio Petre.pdf

Han kunde väcka Gio mitt i natten och begära att hon skulle följa med honom ut på en biltur, beroende på att han ville komma till något ställe där han hade täckning för sin mobiltelefon och varifrån han sedan skulle ringa diverse samtal till personer som han sökte kontakt med.

Gio tillägger att hon egentigen inte vet så mycket om hans arbete inom Socialdemokratin, utan försökt i möjligaste mån hålla sig utanför detta då hon själv var fullständigt ointresserad av politik. Alf hade dock förstått att Gio Petré var ett bra namn att föra fram då han arbetade med sina politiska budskap enär Gio var mycket känd under den här tidsperioden då hon hade spelat in ett trettiotal filmer och dessutom arbetat på Dramaten.

Hon berättade vidare att både på Sölje Herrgård som bestod av 21 rum samt ett annex innehållande nio rum och i den stora våningen på i Stockholm brukade Alf låsa ett stort antal rum. Och i dessa rum fick sedan varken Gio eller barnen gå in överhuvudtaget. Vad han förvarade och vad han gjorde i dessa rum har Gio således ingen större uppfattning om.

Gio berättar vidare att hon blev mer och mer isolerad i sitt umgänge med Alf och att dennes beteende gjorde att hon blev mer eller mindre bannlyst från sin skådespelarkarriär och hon är av den bestämda uppfattningen att livet med Alf helt enkelt förstörde hennes karriär.

Gio tillfrågas därpå om hon kan redogöra för eventuella vapen som fanns dels på Sölje Herrgård och dels i lägenheten på i Stockholm, varpå hon uppger att i Sölje minns hon att det fanns en älgstudsare. Denna älgstudsaren användes dock aldrig med anledning utav att Alf inte var intresserad av jakt överhuvudtaget. Det fanns dessutom ett gevär som Alf använde då han sköt kajor. Vad detta var för slags gevär kan inte Gio redogöra för. Hon minns dock att han brukade skjuta kajor och låta dessa ligga kvar ute med anledning av att övriga kajor då höll sig från platsen. Hon har sedan en otydlig minnesbild av att det eventuellt fanns något ytterligare gevär, men detta är hon osäker på. Specifikt tillfrågad angående handeldvapen, det vill säga pistoler och/eller revolvrar uppger hon att det fanns en pistol som hon kommer ihåg att Alf dels förvarade i ett hölster som brukade ligga i en bokhylla i ett av de låsta rummen på Sölje Herrgård, dels ibland hade med sig till Stockholm. Han brukade även ha detta vapen liggande mellan sätena i olika bilar som de färdades i. Även detta anser Gio vara ett utslag utav hans förföljelsemani.

Gio tillfrågas om hon vet skillnaden mellan en pistol och en revolver, varpå hon svarar att hon inte kan skilja dessa båda åt. Det påpekas för Gio att hon tidigare lämnat uppgifter, under 1998, att hon känner till skillnaden på dessa båda vapentyper. Varpå

U

Pol-2018-12-18 DA14244-09-F Förhör med Gio Petre.pdf

hon uppger att detta måste vara ett missförstånd. Hon vidhåller att hon inte kan säga skillnaden på dessa båda vapentyper. Förhörsledaren underrättar Gio om att en revolver har en roterande trumma, i vilken man stoppar i patronerna, medan en pistol vanligtvis har ett magasin som man laddar med patroner, och att magasinet sedan vanligtvis skjuts in i kolven underifrån. Gio uppger att hon då förstår skillnaden mellan vapentyperna men hon kan inte komma ihåg vilken typ som Alf Enerströms vapen var av. Det enda hon minns är att vapnet ifråga var svart och att det brukade förvaras i någon sorts hölster eller fodral.

Gällande eventuella vapen i Stockholm uppger hon, som hon tidigare sagt, att Alf brukade plocka med det som hon kallar för pistol till Stockholm och om det sedan fanns ytterligare vapen i lägenheten på känner hon inte till. Denna lägenhet bestod av sex rum och en stor hall samt ett kök. Och även här brukade Alf Enerström låsa flera av rummen och det var även där förbjudet för både Gio och barnen att beträda dessa rum.

Gio tillägger sedan spontant att 1998 var det ett stort bråk på Sölje Herrgård med  huset och grep Alf Enerström samt beslagtog vapen som anträffades. Gio säger att om det är av intresse för utredningen så har säkert polisen i Värmland kontroll på vilka vapen som då anträffades.

Hon berättar vidare att det var i samband med denna händelse som den definitiva brytningen mellan henne själv och Alf Enerström kom till stånd och efter detta har hon inte haft någon större kontakt med Enerström, förutom att det har skett ett antal juridiska processer gällande olika ägarförhållanden till dels gården och dels lägenheten i Stockholm. Hon nämner också att Alf vid ett tillfälle, då han skulle avvisas från lägenheten på , hade ett vapen som han sköt mot en polis med. Om detta var samma vapen som hon tidigare hade sett och som hon nu kallar för pistol är hon dock osäker på. Så vitt Gio känner till så kan Alf Enerström ha haft flera vapen som hon överhuvudtaget inte vetat om.

Gio tillfrågas därpå om hon kan redogöra för morddagen, varpå hon berättar att hon och Alf ensamma befann sig i Stockholm. Barnen fanns således kvar i Sölje. Hon minns att de befann sig hemma i lägenheten och hon kommer ihåg hur hon själv tittade på sena Aktuellt som hon tycker sig komma ihåg slutade någon gång före, eller vid 22-tiden. Hon hade sedan för avsikt att gå till sängs och minns att hon satt i sängen på väg att lägga sig när hon upptäckte att Alf stod i dörröppningen till sovrummet. Han var då iklädd en stor mörk halvlång rock, som gick ungefär ner till knäna samt en stor mössa.

Pol-2018-12-18 DA14244-09-F Förhör med Gio Petre.pdf

Hon kan inte beskriva mössan närmare. Hon minns sedan inte om hon själv frågade eller om Alf sade spontant att han skulle gå ut och "lägga på bilen”. Med detta menades då att han skulle betala p-avgiften för den parkerade bilen som de hade utanför. Hon reagerade inte då, men har tänkt på i efterhand att detta inte var nödvändigt då händelsen utspelade sig en fredagkväll och att parkeringen var fri fram tills på måndag morgon. Hon minns sedan att Alf gick ut och att hon själv lade sig ner i sängen och somnade.

som

Hon kommer sedan inte ihåg huruvida hon vaknade, när Alf återvände till bostaden, eller inte. Nästa sak som hon kommer ihåg är att hon någon gång runt sextiden på morgonen väcktes av att telefonen ringde. Det var då deras bekant, , ringde och berättade att Palme hade skjutits under natten. Hon minns också att hon vid detta telefonsamtal vaknade i ett annat rum än hennes och Alfs gemensamma sovrum. Hon förklarar detta med att hon ofta gick och lade sig i ett annat rum med anledning av att Alf snarkade så fruktansvärt. Hon måste således ha vaknat under natten på grund av Alfs snarkningar och flyttat över till ett annat rum. Detta har hon dock inget minne utav nu idag. Gio tillägger spontant att hon och dottern har pratat om denna händelse i efterhand och kommit fram till att det skulle kunna vara så att Alf gick ut för att lägga på bilen inför måndagen. Hon kommer dock på alldeles efter att sagt detta att det inte heller stämmer med anledning av att tanken från början var att de skulle ha åkt hem till Sölje redan under fredagkvällen. De stannade dock kvar i Stockholm beroende på att de båda var väldigt trötta men hade planer på att återvända till Sölje redan under helgen. Och det fanns således ingen anledning för Alf att lägga på pengar som skulle täcka betalning för parkering under måndagen.

Gio tillfrågas om hon i ett senare skede har frågat Alf varför han skulle lägga på pengar om de ändå skulle lämna Stockholm under helgen varpå hon säger att de aldrig pratat om detta och hon tillägger att hon aldrig ifrågasatte vad Alf gjorde eller sade med anledning av att denne då blev fruktansvärt aggressiv och ofta även våldsam.

Gio säger sedan spontant att hon har mycket svårt att tro att Alf hade någonting med mordet på Olof Palme att göra med anledning av att de kom ju från Sölje bara en kort tid innan mordet. Och Alf hade ju ingen aning om var någonstans Palme befann sig eller vilka planer denne hade för fredagkvällen. Hon säger också att tanken hela tiden var att de skulle åka hem under fredagen till Sölje och det hade således inte funnits tillfälle för Alf att ge sig ut för att få tag på Palme. Detta är hon helt säker på med anledning av att det var Maria-dagen, det vill säga att Maria hade namnsdag den 28 februari och de hade tidigare under dagen köpt två stycken smycken som de tänkte ge till dottern och barnflickan med samma namn, som befann sig i Sölje och med anledning av detta är Gio helt säker på att planerna var att de skulle åka till Värmland redan under fredagen.

Pol-2018-12-18 DA14244-09-F Förhör med Gio Petre.pdf

Gio kommer sedan på, under förhörets gång, att de åt middag på en restaurang tidigare under kvällen och att det då var hon som var så trött att hon sa till Alf att hon hemskt gärna ville stanna kvar i Stockholm tills lördag morgon istället för att åka hem på fredagen. Hon har vidare en minnesbild av att de eventuellt vid tillfället färdades i en blå folkvagnsbuss.

På specifik fråga därom uppger Gio att Alf aldrig vid något tillfälle på något sätt antytt eller sagt någonting om att han skulle vara inblandad i mordet på Olof Palme. Gio själv har mycket svårt att tro att så skulle vara fallet med anledning utav att Alf förvisso kunde vara tokig på många sätt men hon har aldrig sett honom som någon presumtiv mördare.

Gio kommer sedan spontant in på att prata om en man som heter

och som sökte upp Alf och henne själv i samband med att Alf arbetade politiskt. Denne

var också en stark motståndare till Olof Palme och beundrade Alf Enerström och dennes arbete i hög grad. var också med paret Enerström-Petré till gården i Sölje. Och Gio minns hur denne fick patrullera runt gården, beväpnad med ett gevär, varje kväll för att kontrollera att inga obehöriga fanns i närheten. Det fanns speciellt en inbillad figur som han skulle hålla ögonen efter och detta var då en man vid, ett namn liknande Ceausescu, som enligt Alf Enerström var socialdemokratiska partiets specialmördare som skulle vara ute efter att ta livet av Alf Enerström. Enerström och

diskuterade mycket och ofta politik i allmänhet och Palme i synnerhet vilket Gio tyckte var skönt beroende på att hon då fick lite andrum från Enerström som kunde vara mycket ansträngande att ha att göra med. Saswiragas darefter om hon känner inom --wwwww vcil Kanner inte att de väcker några minnesbilder.

Gio Petré tillfrågas om hon har någonting ytterligare att tillägga, varpå hon svarar nekande.

Hon tillfrågas därpå om hon önskar avlyssna bandinspelningen, men uppger att hon har följt med under inspelningens gång och kan således godkänna förhöret som avslutas klockan 10:20.

Pol-2018-12-18 DA14244-09-F Förhör med Gio Petre.pdf