Uppslag:DH15857-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
15857-00
Registrerat
1994-04-19
Ad acta
1996-02-05
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
skickar mail med teorier Om attXXXXXX och   år samma person Skickar även med 2 foton 15857 P-S handlingar som rör   som g-man Handlingarna brogas endast
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
Ligger på AM kvarstår 151202/DA
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Förhöret håller telefonledes den 17 februari 1994. Förhörsledare: Krinsp Tuve Johansson
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1994-02-17
Avslutat


Avsnitt

RIKSKRIMINALEN RKP-A

DH

Löpande nr --15484-2

1585Z

Protokoll fört vid telefonförhör med herr [MASKATM]

[MASKATMASKATMAS]

Förhöret håller telefonledes den 17 februari 1994. Förhörsledare: Krinsp Tuve Johansson

[MASKATMAS] kommer fortsättningsvis under förhöret att tilltalas med

[MAS] sitt

underrättad om att förhöret ingår i utredningen avseende mordet på statsminister Olof Palme.

underrättad om att han skall höras avseende inkommet tips där han såsom uppgiftslämnare har lämnat uppgifter på tänkbar gärningsman avseende mordet på statsminister Olof Palme.

skall också löpande under förhörets gång få de under förhöret gjorda konceptanteckningarna relaterade för sig.

Fillfrågas inledningsvis om det är riktigt att han har uppgifter att lämna i utredningen avseende mordet på statsminister Olof Palme. kan berätta att han under gårdagen varit i kontakt med [MASKAT], som i mycket upprört tillstånd hade berättat för honom, att polis från rikskriminalen hört av sig och ställt frågor som hade beröring med mordet på statsminister Olof Palme. förstod då att de uppgifter som polisen hade frågat [MASK] om var de uppgifter som själv hade berättat till personer i sin omgivning.

3

berättar att han vid ett flertal[MAS] och bekanta uppgivit att han har

[MASKAT]

till vänner om har haft en person

Pol-1994-02-17 DH15857 Förhör med Jan P.pdf

inneboende hos sig som har beskrivit på ett sätt som gör honom intressant i utredningen avseende mordet på statsminister Olof Palme.

berättar i telefon i dag vid förhöret, att han har ljugit beträffande samtliga uppgifter i tipset. Den enda uppgift som är korrekt, är att han har [MASK] [MASK]

[MASKATMASKATMA]

Alla andra uppgifter som han har berättat för vänner och bekanta är ihopdiktade för att han själv skall komma i centrum för uppmärksamheten.

påpekar vid förhöret att han är mycket bedrövad och ångerfull beträffande det faktum att han förorsakat polisen merarbete och [MASKAT] obehag, enbart för att han [MASKATMASKATMASKATMA], har diktat ihop en skröna för att imponera.

bedyrar ett flertal gånger under förhöret att han för olika människor i trakten kring [MASKAT] berättat uppgifter kring [MASKA] varit totalt felaktiga.

[MASK] som

tillfrågas om han själv kan crinra sig var han befann sig den 28 februari 1986 och han minns då, med all tydlighet, att han nyss hade avslutat ett

äktenskap och träffat en ny dam som var bosatt i Bekantskapen blev Po dock tillfällig och minns att hennes namn var[MASKATMASKAT]. Vid tiden

ifråga tros hon ha varit anställd på ett företag vid

och vistades sedan hos henne

l'este fredagen den 28 februari 1986 till fram till söndagen den 2 mars 1986,

minns ej med bestämdhet på vilket sätt han vid detta tillfälle tog sig från

säger sig vara mycket ledsen att han skaffat [MASKAT] obehag i och med att polisen varit tvungna att ta kontakt med henne för att om möjligt få uppgifterna i tipset kontrollerade. bedyrar att han vid intet tillfälle, ånyo skall berätta denna ihopdiktade skröna för någon utomstående person.

I och med att till fullo har tagit tillbaka sina uppgifter som finns i grundtipset, avslutas förhöret med att ber om ursäkt.

Förhöret avslutat kl. 1430 den 17 februari 1994.

Tuve Johansson, krinsp

940221/GT

Pol-1994-02-17 DH15857 Förhör med Jan P.pdf