Uppslag:DH15857-00-E

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
15857-00-E
Registrerat
1994-07-05
Ad acta
1996-02-05
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
skickar mail med teorier om attXXXXXX och   är samma person Skickar även med 2 foton 15857 P-5 handlingar som rör   somg-man Handlingarna bifogar endast
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
Ligger på AA kvarstär 151202/DA
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1994-06-30
Avslutat


Avsnitt

Löpande nr

RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A

DH

15857 -

Protokoll fört i samband med att [MASK], f.J[MASK] får taga del utav dom förhör som har hållits med honom, dels daterade den 17 februari 1994, den 15 april 1994 samt den 21 april 1994 och den 6 juni 1994.

[MASKATMASK] har den 30 juni 1994 klockan 15.00 fått genomläsa ovan nämnda förhör.

Följande uppgifter vill [MASKATMASK] tillrättalägga/korrigera.

Fört[MASKATM]

[MASKAT]len 17 februari, ärendenummer DH 15857-0. Sid

säger att han vill att uppgifterna om att han ofta

et, skall bort. Han uppger, att han är en tystlåten person och inte brukar prata en "massa skit".

Förhör hållet med [MASKATMASK] den 15 april 1994 i [MASKATM] Sid 2, inledningen. Där framgår det att nämnt någonting om belöningen som finns i detta ärende. Jan säger att detta var mer som ett skämt och att han inte önskar att detta skall finnas med i förhörsprotokollet. Det viktigaste i det här ärendet är att blir av med [MASKATMASKA] uppger han.

Fortsättning korrigering sid 2. Det står att var den som hade bostaden på [MASKATMASKATMASKA] säger att hans uppfattning är att dom bägge, det vill säga

hade tillgång till den här lägenheten.

[MASKATMASK]. Namnet

Sid 4. [MASKATMASKA] rrigera en felstavning på namnet SS stavas

Ett tillägg

också vill göra i detta förhör som berör [MASKATMASKAT], är att han under hösten 1986 fick ett visitkort utav [MASK]. På detta visitkort stod det en adress i [MASKATMA]

skall bytas ut

På sista sidan i det här förhöret, så uppger

[MASKATMASKATMA] mot [MASKATMASK], som är den rätta gatan i

Pol-1994-06-30 DH15857-E Delgivning förhör Jan P.pdf

Förhör hållet den 21 april 1994, ärendenummer DH 15857-C. · Detta är till fullo godkänt utav

Förhör hållet den 6 juni 1994, ärendenummer HD 15857-D. även detta är till fullo godkänt utav [MASKATMASK]

[MASKATMA] den 30 juni 1994

Lennart Gustafsson Krinsp.

Utskriftsdatum 1994-07-04/EÅ.

Pol-1994-06-30 DH15857-E Delgivning förhör Jan P.pdf